reklama

Na co si dát pozor při zateplování fasády

Zateplení fasády domu je jednou z nejčastějších renovací, do které se lidé pustí. Jedná se o poměrně velký a relativně nákladný zásah, proto je dobré provést ji pořádně a správně. Jaké jsou časté nedostatky a jak je napravit?

Zateplení fasády domu je jednou z nejčastějších renovací, do které se lidé pustí. Jaké jsou časté nedostatky při zateplování svépomocí a jak je napravit?
Na co si dát pozor při zateplování fasády

1. Nevhodný/neupravený podklad stěny pro zateplování

Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou.

Podklad pro zateplování je třeba řádně očistit
Podklad pro zateplování je třeba řádně očistit

2. Špatné založení fasádního zateplovacího systému

Chyba bývá zvláště u nerovných fasád rekonstruovaných domů. Ke správnému založení se používají certifikované zakládací profily s okapničkou. Vedle správného zakládacího prvku je nutné také dbát na materiálovou vhodnost izolace. Do výšky 300 mm je zásadně nutné používat nenasákavé izolanty z extrudovaného polystyrenu (XPS), nebo perimetrického polystyrenu se sníženou nasákavostí, například Isover EPS SOKL 3000.

2. Špatné založení fasádního zateplovacího systému
2. Špatné založení fasádního zateplovacího systému

3. Nedostatečná tloušťka izolace

Tloušťka tepelné izolace by měla splňovat požadavky závazné normy ČSN 73 0540:2 a dále také požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která je ovšem přísnější než norma. Zateplení by mělo být ekonomicky optimální, což se posuzuje pro každý dům zvlášť. V případě nízkoenergetického nebo pasivního standardu se pak tloušťka izolace dostává až na 350 mm. Tyto tloušťky zateplení nejsou v dnešní době vůbec raritou, jak by se mohlo zdát.

4. Špatné lepení tepelné izolace

Chybu je možné udělat při nanášení lepidla, ale také při lepení izolantu při nevhodných podmínkách (zima, nebo naopak přímé slunce). Standardní lepení izolantu se zpravidla provádí nanesením rámečku lepidla po obvodě desek a do 2-3 vnitřních bodů. U minerálních vln s kolmou orientací vláken se používá celoplošného lepení, vždy ale dle pokynů konkrétního výrobce zateplovacích systému. Lepení běžným cementovým lepidlem je možné při teplotách +5 až +25 °C.

4. Špatné lepení tepelné izolace
4. Špatné lepení tepelné izolace
4. Špatné lepení tepelné izolace
4. Špatné lepení tepelné izolace

Správné lepení izolace z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny s podélnou orientací vláken

Zvláštní pozornost je nutné věnovat šedým grafitovým polystyrenům, které se dokážou na přímém slunci velmi rychle zahřát a zvětšit svoji velikost. Povrchová teplota těchto materiálů na slunci může vyšplhat až k 80 °C, je proto vždy nutné stínění.

Po nočním vychladnutí desek se otevřou mezery mezi izolantem. Ty je nutné buďto zapěnit, nebo doplnit proužky nového izolantu
Po nočním vychladnutí desek se otevřou mezery mezi izolantem. Ty je nutné buďto zapěnit, nebo doplnit proužky nového izolantu

5. Nedostatečné kotvení

Špatné provedení kotvení bývá vůbec nejčastější a nejviditelnější vadou fasádních zateplovacích systémů. Někdy je nutné použít termokameru, jindy bohužel stačí pouhý pohled a i laik vidí, že zde není všechno v pořádku.

Ukázka špatného kotvení - prokreslené hmoždinky na fasádě
Ukázka špatného kotvení - prokreslené hmoždinky na fasádě

V krajním případě se může stát, že všechny vrstvy kontaktního zateplovacího systému popadají, nevydrží nápor sání větru, nebo vlastní tíhu (v případě těžkých obkladů). Počet hmoždinek by měl být v souladu s normou ČSN 73 2902 a měl by respektovat kvalitu a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu.

Správné kotvení desek z minerální vlny s použitím rozšiřujícího roznášecího talířku
Správné kotvení desek z minerální vlny s použitím rozšiřujícího roznášecího talířku

V článku byly uvedeny časté chyby provádění ETICS systémů v českých podmínkách, jistě by se ale našlo spousta dalších chyb provádění. Jednoduchou pomůckou pro běžného stavebníka i firmu je si nechat zaslat technologický postup konkrétního zateplovacího systému. Tam jsou všechny základní kroky přiměřeným způsobem popsány a stavební firma je povinna je dodržovat. Dodržení uvedeného technologického postupu je také zcela zásadní pro přiznání záruky na zateplení.

Základní pravidla z pohledu tepelných izolací naleznete v publikaci ISOVER pro fasádní zateplovací systémy. Tuto příručku si můžete stáhnout na www.isover.cz nebo si napsat o její tištěnou verzi na info@isover.cz.

5. Nedostatečné kotvení
5. Nedostatečné kotvení

Publikováno: 22.8.2019, Autor: Isover (text a foto) , Profil autora: Redakce