reklama

Druhy zateplení

Jaký druh zateplení zvolíme, je jen na našem požadavku. Pro náš projekt zateplení je dobré si vybrat specializovanou firmu, která nám nabídne výhodný set zateplovacího systému fasády domu, střechy, soklového zateplení spodní stavby pod terénem nebo pro zateplení podlahy či stropu. U izolací máme možnost si vybrat různé druhy materiálů: bílý pěnový polystyren (EPS bílý), nebo šedý pěnový polystyren (EPS šedý), izolační vatu, dřevovlákno, konopné vlákno nebo minerální pěny.

Druhy zateplení

Polystyren

Polystyren je nejčastějších druhem materiálu pro různé typy zateplení, nejen pro své vlastnosti, ale i cenovou dostupnost.

Zateplení domu pomocí polystyrenu
Zateplení domu pomocí polystyrenu

Pro zateplení fasády je vhodným materiálem bílý pěnový fasádní polystyren, který je velmi ekologický a oblíbený a je označen zkratkou EPS bílý. Pokud si vybereme šedý fasádní pěnový polystyren, který je o 20 % lépe izolující než bílý, neprohloupíme. Je označen zkratkou EPS šedý a řadí se mezi ekologické materiály. U obou typů se používají desky o rozměrech 500 x 1000 mm. Dalším kritériem je pevnost v tlaku, která je 50, 70, 100, 150, a 200 KPa. Pro fasádu, která potřebuje lepší odvětrávání, použijeme prodyšný difúzní polystyren, který nám zaručí velmi dobrý odvod vodních par. Je vyroben v deskách s příčnou perforací.

Kotvící hmoždinky se umisťují rovnoměrně po celé ploše
Kotvící hmoždinky se umisťují rovnoměrně po celé ploše

Pro zateplení podlah využijeme podlahový polystyren, který se vyznačuje vysokým zatížením. Jde o pěnový polystyren s označením EPS 100 a je vyráběn v běžném bílém provedení nebo šedém, které má o 20 % lepší izolační vlastnosti. Pokud chceme docílit ještě efektivnějšího zateplení podlahy, využijeme polystyren s příměsí grafitu. Tento druh polystyrenu má velmi dobré akustické vlastnosti. K dostání je i v nestandardních rozměrech.

Pro zateplení plochých nebo šikmých střech je vhodné použít střešní polystyren. Jeho důležitou vlastností je udržení tepla z obytné části domu. Pro ploché střechy využijeme jeho další vlastnosti, a to je snížená hořlavost s vysokým požadavkem na zatížení. Je k dostání od zatížení 70 do 250 kilopascalů. Tento druh materiálu se hodí i pro zateplení šikmých střech především nadkrokevní částí.

Vhodným typem materiálu je polystyrén označený XPS , který je vyroben v perimetrických deskách a jde o extrudovaný polystyrén tzv. soklový polystyren. Tento druh materiálu se vyznačuje minimální nasákavostí a vysokou pevností v tlaku až 300 kilopascalů. Vyrábí se nejčastěji v deskách o rozměrech 1250 x 600 mm a jsou opatřeny rastrem pro lepší přídržnou lepícího tmelu.

Grafitový polystyren má skvělé izolační vlastnosti
Grafitový polystyren má skvělé izolační vlastnosti

Vhodným materiálem bude i polystyren s příměsí grafitu, který zlepší oslunění. Dalším vhodným materiálem je prodyšný pěnový polystyren, který je vhodný pro zateplení soklové části, pokud je místo s vyšším výskytem vlhkosti. Je k dostání v různých barevných variantách. Součástí zateplení bude mimo polystyrenových desek ještě lepící a stěrkový tmel, kotvící hmoždinky, perlinka, penetrace a povrchová úprava. Nejčastěji se k tomuto účelu se používá mozaiková omítka nebo marmolit.

Pro zateplení této části stavby je rovněž je vhodným materiálem extrudovaný polystyren XPS nebo perimetrická deska. Polystyren je vyráběn v různém barevném provedení, nejčastěji jsou desky vyráběny v rozměrech 1250 x 600 mm s polodrážkou nebo kolmou hranou. Důležitou vlastností tohoto materiálu je vyšší pevnost v tlaku a velmi nízká nasákavost.

Pro zateplení stropu sklepa nebo garáže je vhodný stropní polystyren, který slouží k úniku tepla u obytných místností domu. Jsou dva způsoby provedení kontaktní, což je nalepení polystyrenu vhodným cementovým lepidlem, který polystyren přilepí k stávající stropní konstrukci. K zateplovacímu setu bude nutné ukotvení hmoždinkami a vytvoření výstužné armovací vrstvy. Pro kontaktní zateplení stropu se nejčastěji používá štuková omítka, která se natře barevným nátěrem.

Pro zateplení stropu půdy se používá nekontaktní způsob provedení, což je rozložení polystyrenu ve dvou vrstvách. Je důležité přitom dodržet překrytí spár do předem připraveného dřevěného roštu a zaklopením OSB desek.

Izolační vata

Tento druh materiálu je vhodným pro zateplení díky svým vlastnostem. Jedná se o vhodnou tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci.

Je vyráběna z minerálních vláken, která jsou z ekologicky nezávadných surovin. Jedná se o minerální vatu, která je známá již pod názvem kamenná nebo také čedičová. Vyrábí se tavením hornin, jakým je čedič nebo křemen při vysokých teplotách, které dodají materiálu větší měrnou hmotnost a je tuhost. Je vyráběna v zateplovacích deskách o rozměrech 1000 x 500 mm.

Skelná vata je vyráběna rozvlákňováním skla za přidání formaldehydové pryskyřice, která jí dodá typickou žlutou barvu. Je vhodná jako izolační materiál pro svou menší měrnou hmotnost a pružnost. Nejčastěji je vyráběna v rolích o šířce 1200 mm a délce 10 metrů.

Použití izolační vaty je vhodné pro místa, která musejí splnit vysokou požární odolnost s minimálním šířením plamene, jako jsou fasády, stropy, krovy nebo sádrokartonové příčky.

Zateplení krovu minerální vatou se jeví jako efektivní záležitost
Zateplení krovu minerální vatou se jeví jako efektivní záležitost

Dřevovlákno

Jde o přírodní izolační materiál, který vyniká svou tepelnou izolací. Vhodný je pro ochranu interiérů před letním přehříváním. Je vyráběn ve formě desek vhodných pro izolaci fasád nebo střech.

Zateplení stropu na nepochozích částech se provádí minerální vatou nebo konopným vláknem
Zateplení stropu na nepochozích částech se provádí minerální vatou nebo konopným vláknem

Konopné vlákno

Tento typ přírodní izolace vyniká pro svou tepelně akusticko-izolační vlastností. Neobsahuje zdraví škodlivé látky, nedráždí kůži a dýchací cesty. Materiál je prodyšný, nekondenzuje na něm voda, není náchylný k plísním a má klimatizační účinek a výborné akumulační schopnosti. Je vhodný pro izolace střech, podlah, vnitřních i vnějších stěn. Je vyráběn v deskách, rolích nebo s ve formě k utěsnění spár a mezer okolo oken, dveří nebo mezi trámy. Je ekologický s vyšší cenovou relací.

Minerální pěna

Minerální pěna je vhodná jako tepelná a vodotěsná izolace. Je vyráběna z polyuretanu (pur) nebo polyisokyanurátu (pir). Může být nastříkána nebo se lije na místě na stavbě zákazníka. Je vhodná pro ploché střechy, stropy a stěny interiéru, podkroví a půdy, stěny, obloukové a tvarové střechy.

Publikováno: 19.8.2019, Autor: Šárka Miškovská (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce