reklama

Podlahou unikne až 10 % tepla, je lepší ji zateplit

Nejenom fasády a střechy je třeba zateplovat. Pro komfortnější bydlení je třeba sáhnout i po zateplení podlahy a nenechat tak teplo unikat touto cestou. Může tudy unikat až deset procent tepla. Důležité je zvolit správný materiál, vhodnou tloušťku izolace i místo, kde izolaci použít.

Zateplení podlahy je stejně důležité jako zateplení fasády či střechy. Zabráníte tak úniku tepla, zvýšíte tepelný komfort i zlepšíte zvukovou izolaci.
Podlahou unikne až 10 % tepla, je lepší ji zateplit

Nejenom fasády a střechy je třeba zateplovat. Pro komfortnější bydlení je třeba sáhnout i po zateplení podlahy a nenechat tak teplo unikat touto cestou. Může tudy unikat až deset procent tepla. Důležité je zvolit správný materiál, vhodnou tloušťku izolace i místo, kde izolaci použít.

Proč izolovat podlahu?

Je třeba si uvědomit, že použitím izolace nedojde pouze k zateplení podlahy, ale má to i další pozitivní účinek.

  • Hluková izolace – toto je stránka většinou panelových domů, ale i v domě rodinném je třeba se jí zaobírat, zejména pokud jde o vícepatrový objekt s obytnými i užitnými místnostmi nad sebou. Je nutné řešit hluk, který se šíří vzduchem, a pak hluk, která prochází skrze konstrukce. Izolace by tyto akustické prvky měla co nejvíce potlačit.
  • Tepelná izolace – je hlavní stránkou, která se zateplením podlahy řeší. Je třeba při izolování zabránit vzniku tepelných mostů a mít co nejnižší teplotní faktor povrchu.
Na použité izolaci má vliv i to, kde se bude používat a zda má být povrch pochozí
Na použité izolaci má vliv i to, kde se bude používat a zda má být povrch pochozí

Lehká vs. těžká podlaha

Vhodnou izolaci k zateplení podlahy je nutné zvolit i podle typu podlahy.

  • Lehká podlaha – jak název napovídá, tato podlaha má nízkou hmotnost a málo zatěžuje konstrukci pod sebou. Dá se použít v přízemí i v patře domu nebo na půdě. V patře je krom tepelné izolace nutné dbát také na izolaci akustickou, která zabrání přenosu kročejového hluku.
  • Těžká podlaha – jejím základem je beton či anhydrit, používá se v přízemí a ve více zatížených místnostech. Nevýhodu ve formě zatížení celé budovy vyvažuje její výhodnost v pevnosti a vyšší nosnosti, také sama o sobě lépe izoluje proti hluku.
Někdy není jiná možnost, než izolaci položit na podlahu, i když se tím značně zvýší povrch
Někdy není jiná možnost, než izolaci položit na podlahu, i když se tím značně zvýší povrch

V podstatě se můžete nacházet v jedné z následujících situací, od kterých se odvíjí volba zateplení podlahy:

  • nepodsklepený dům, podlaha se tedy nachází přímo na terénu,
  • podsklepený dům, podlaha je nad sklepem nebo jiným nevytápěným prostorem,
  • podlaha se může nacházet také nad otevřeným prostorem, například byt nad průjezdem,
  • posledním typem je prostor nad vytápěnou místností, například lodžie.

Nejčastěji se setkáte s prvními dvěma případy.

Zateplovat podlahu nepodsklepeného domu je jistě složitější proces. Pokud rekonstruujete starší dům, je třeba odstranit starou podlahu. Dále jsou na řadě sanační opatření, která zabraňují vlhkosti dostat se do podlahy. Standardně se na betonový základ používají podlahové polystyrenové desky, na které se aplikuje druhá vrstva betonu o tloušťce zhruba šest centimetrů. Izolace by měla být použita o síle alespoň deset centimetrů, pro splnění nízkoenergetického standardu dvacet.

Při rekonstrukci podlahy ve starším domě je třeba dbát na dostatečná sanační opatření
Při rekonstrukci podlahy ve starším domě je třeba dbát na dostatečná sanační opatření

Zateplením podlahy v místnosti, pod kterou se nachází sklep či jiný nevytápěný prostor, si zvýšíte tepelný komfort a nebude vás trápit zima od nohou. Protože už většinou není možnost přidat tepelnou izolaci v místnosti, kde je podlaha, je nutné ji dát do nevytápěného prostoru. Řešením je zateplení podhledu ve sklepě, dá se zde použít dostatečně tlustá tepelná izolace a akumuluje se zde vhodně teplo.

Nejčastěji se jako tepelná izolace používají polystyrenové desky různého typu a vlastností
Nejčastěji se jako tepelná izolace používají polystyrenové desky různého typu a vlastností

Nejčastěji používaným materiálem jsou EPS polystyrenové desky, které se k podhledu přilepí a přikotví mechanicky, pohledová strana je tvořena omítkou. Další možností je minerální vlna, která je vhodná díky své paropropustnosti a nehořlavosti, ovšem její nasákavost ji neumožňuje použít ve vlhkých prostorech. Použít se dají také vláknité izolace, které zlepšují rovněž zvukovou izolaci. Tloušťka polystyrenových desek by měla být minimálně osm centimetrů, z hlediska tepelné izolace a určitých standardů je ale třeba volit spíše deset, nebo šestnáct centimetrů pro nízkoenergetické budovy.

Pokud by ale výška ve sklepě neumožňovala zateplení připevnit na strop, je možné zateplit podlahu z vrchní strany za použití tenkých desek s nízkou tepelnou vodivostí, výška se pak zvedá zhruba o dva až čtyři centimetry.

Publikováno: 20.8.2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce