reklama

Zateplení domu není přepych, ale nutnost

Bohužel nežijeme v tropech a zimy tu bývají i drsné. Když si pak spočítáme, kolik peněz během topné sezóny vyletí komínem, nejraději bychom se do těch tropů přestěhovali. Než ale začneme přemýšlet, která země by byla tou pravou, zkusme dům obložit tepelnou izolací a zateplit ho, čímž výrazně na topení ušetříme.

Zateplení domu není přepych, ale nutnost

Jak zamezit únikům tepla z našeho domu a tím značně ušetřit spotřebu energií? Investovat jednorázově do zateplení domu a máme vystaráno. Jenže takové zateplení není žádná maličkost a není dobré se spoléhat na své vlastní schopnosti. Lehko bychom totiž mohli nadělat víc škody jak užitku. Špatně zvolený izolant, neodborné instalování izolačního materiálu a další mohou naše pokusy o zateplení domu nejen prodražit, ale také napáchat velké škody.

Rozhodně je lepší oslovit renomovanou firmu, která má pro každého klienta návrh zateplení přímo na míru, doporučí vhodný materiál a odborníky, kteří odvedou práci za nás. I mezi těmito firmami je samozřejmě velký rozdíl, také než některou oslovíme, měli bychom si o ní zjistit potřebné informace. Varováním by pro nás měla být zejména neobvykle nízká cena nabízeného materiálu nebo nepřehledné informace o firmě samotné.

Nezateplený dům zvyšuje naše náklady na teplo a energie
Nezateplený dům zvyšuje naše náklady na teplo a energie

Jaký materiál zvolit?

Stálicí na trhu je pěnový polystyren. Má výborné izolační vlastnosti, je velmi lehký, tvarovatelný a ekologicky nezávadný. Pro zateplení fasády se vybírají nejčastěji desky o rozměrech 500x1000 mm. Podle označení písmeny se rozlišují polystyreny EPS - zpěňovaný polystyren. Z - základní polystyren, který je vhodný do zateplení podlah s běžným zatížením. S - stabilizovaný polystyren, který je určený pro zateplení střech. F - je fasádní polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy fasád. Perimetrické desky a extrudovaný polystyren XPS jsou další z řady, vhodné pro zateplení soklové části zateplení domu nebo zateplení spodní stavby pod terénem.

Polystyrenové desky se na plášť budov lepí pomocí speciálního lepidla
Polystyrenové desky se na plášť budov lepí pomocí speciálního lepidla

Velmi oblíbená je též minerální vata. Má skvělé izolační zvukové i tepelné i protipožární vlastnosti. Minerální vata se vyrábí z minerálních vláken, z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Izolační vatou se běžně nazývají dva různé typy materiálů - minerální a skelná vata. Minerální vata je vyráběna tavením hornin při velmi vysokých teplotách, skelná rozvlákňováním skla za pomoci formaldehydové pryskyřice. Tyto izolační vaty jsou velmi odolné proti vysokým teplotám, proto se používají zejména v místech, kde hrozí zvýšené riziko požáru, např. mezi sádrokartonovými příčkami.

Izolace pomocí minerální vaty se používá zejména na nepochozí části domu
Izolace pomocí minerální vaty se používá zejména na nepochozí části domu

Foukaná izolace je novější, ale stále více oblíbený způsob zateplování budov. Její název je odvozen od způsobu aplikace, tedy foukání izolantu pomocí potrubí na místo určení. Ačkoliv je foukaná izolace velmi výhodná, v současné době se využívá zejména na zateplování vodorovných částí domů. Nejčastějším typem jsou izolace celulózové, minerální a dřevovláknité. Tato izolace je velmi účinná při zateplení vazníkových krovů, protože při izolaci klasickými rolemi minerální vaty vzniká velká řada míst, kam se jen stěží dostaneme. Foukaná izolace si naopak snadno poradí i s těžko dostupnými místy. I přesto, že tuto izolaci je nutné aplikovat pomocí trubic a specializovanou firmou, není pořizovací cena nijak vysoká - 1000-1500 Kč/m3. Jednou z nevýhod je sesedání foukané hmoty a možné tvoření vzduchových výdutí, což má ve finálním výsledku velmi neblahé následky.

Parozábrana

Nedílnou součástí izolace objektů je parozábrana. Ta zabraňuje v zateplovaných domech poškození nosných částí zejména vlhkem, které vzniká při běžných denních činnostech (koupání, zalévání květin, žehlení, dýchání). Parotěsná fólie je umístěna v konstrukci před tepelnou izolací směrem z interiéru. Ovlivňuje funkci tepelné izolace a to dlouhodobě, omezuje tepelné ztráty, zaručuje vzduchotěsnost budov, zabraňuje pronikání vodních par, odděluje interiér a exteriér staveb. Používá se především na střechy a stěny.

Bez parozábrany bychom měli v domě brzy místo místností akvárium
Bez parozábrany bychom měli v domě brzy místo místností akvárium

Veškeré izolace, které budou na domě prováděny, by měly být v souladu s projektovou dokumentací a na jejich správnou aplikaci by měl dohlížet stavební dozor. Projektovou dokumentaci si taktéž musíme nechat vypracovat, pokud budeme na zateplení objektu žádat dotaci, např. v programu Zelená úsporám. Slouží rovněž pro případnou reklamaci, pokud stavební firma nedodrží podmínky. I když odměna pro stavební dozor není zanedbatelná a vyčísluje se řádově v desítkách tisíc korun, vyplatí se. Včas odhalí případná pochybení, ale i odchýlení od projektové dokumentace. V případě pochybení tak nese plnou zodpovědnost firma, která zateplení prováděla.

Ukázka termo kamerového snímku, který ukazuje výrazný únik tepla
Ukázka termo kamerového snímku, který ukazuje výrazný únik tepla

Se zateplováním domu není důvod čekat. Čím déle nám bude teplo unikat škvírami a nezateplenými zdmi a střechou, tím více budeme za pohodu a komfort platit. A nechat si peníze utíkat mezi prsty je opravdu nerozum.

Publikováno: 31.5.2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce