reklama

Základy domu: postavit svépomocí nebo na klíč?

Projekt znamená dům na papíře. Vybudované základy domu jsou ale již prvním krokem výstavby rodinného domu. Kromě sklonu terénu, skrývky zeminy a dalších prací je nutné, aby základy byly řádně vyprojektovány. Špatně provedení základů domu přináší obrovské problémy především na méně stabilním podloží. Co všechno obnáší stavba základů domu? Zvládneme je vystavět sami nebo se máme obrátit na stavební firmu?

Základy domu: postavit svépomocí nebo na klíč?
Řádně zpracovaný projekt domu je základem ke spokojenému bydlení
Řádně zpracovaný projekt domu je základem ke spokojenému bydlení

Základy domu a skrývka zeminy

Před započetím stavby základů domu nejprve začneme vytyčením základových pasů a skrývkou zeminy. Vrchní vrstvu, ornici, ponecháme na hromadě na okraji pozemku. Tuto úrodnou část využijeme po dokončení všech stavebních prací, kdy začneme budovat novou zahradu. Ornice je půda do hloubky přibližně 20 až 30 cm. Po vyvezení pokračujeme provedením srovnávacích prací, kterými si připravíme vytyčenou plochu pro výstavbu základové desky domu. Silně kamenitou zem necháme odvézt na stavební skládku, kde jsou kameny rozdrceny a směs použita jako suť pro zavážení terénu při hrubých stavebních pracích, jako jsou přípravy výstavby cest nebo zavážka hlubokých výkopů po stavbě kanalizace.

Koncepce základových pasů

Dle typu podloží je projektantem navržen způsob výstavby základů. Na navezené zemině je obecně vhodnější volit hlubší výkop základového pasu, případně přímo masivní lité základové desky. Na vhodném podloží, které je jílovité nebo kamenité, je výkop pasu proveden bagrem do hloubky od 1 do 1,5 metru. V závislosti na šíři zdiva, které použijeme pro výstavbu domu, zvolíme šíři pasu. Měli bychom volit od 30 do 50 cm. Tam, kde se chystáme postavit větší dům o více podlažích, měli bychom tomu přizpůsobit šíři a hloubku pasu. Tyto údaje patří k základním, co se týká návrhu domu. Velmi důležité je, aby výkop byl v celé délce vodorovný.

Základ vytvořený bedněním, opatřený bitumenovou hydroizolací
Základ vytvořený bedněním, opatřený bitumenovou hydroizolací

Po vybagrování

Následuje dočištění základové spáry a instalace zemnícího drátu. Před započetím kontinuálního lití betonové směsi do základů musíme vyřešit, jakým způsobem bude provedeno bednění. Velmi rychlý postup nabízí bednění ztracené, které vyžaduje stavbu do zhutnělého a naprosto rovného výkopu. Jde o kvádry, do kterých vylijeme beton a bednění není zapotřebí jakkoliv dál upravovat. Jedinou výjimku tvoří místo, kudy bude do objektu napojen místní vodovod a dále pak obecní kanalizace. Dřevěné nebo ocelové bednění je postupově podstatně náročnější na přípravu. Pro efektivní vylití základového pasu si objednáme dovoz betonu stavebním mixem. Toto řešení představuje rychlou a finančně přijatelnou volbu pro vybetonování psu po celém obvodu. Ani při betonáži nezapomínáme na prostupy vody a odpadu.

Příprava pod desku

Po vytvrdnutí základového pasu přechází práce na vytvoření desky, tvořící stabilní podklad celého rodinného domu. Prostor mezi základovými pasy důkladně urovnáme a provedeme zásyp kamenem. Lze použít jemněji namletý čedič nebo vápenec, který důkladně zhutníme. Pak přistoupíme k založení kari sítí po celé ploše mezi pasy. Síť kari slouží v základové desce jako zpevňující prvek. Při přípravných pracích spojených se základovou deskou ale dbáme, abychom nepoškodili základový pas po jeho vnějším obrysu.

Po betonáži pasu s dřevěným bedněním
Po betonáži pasu s dřevěným bedněním

Betonáž desky

Pro vybetonování základové desky vystavíme bednění, které zaručuje, že beton bude vylit ve stejné tloušťce vrstvy po celé ploše. Vzhledem k tomu, že spotřebujeme opět velmi značné množství betonové směsi, nezbývá, než objednat stavební mix. V případě větší plochy domu jsme odkázání na pomoc dalšího nákladního automobilu, který má na sobě připevněno betonářské čerpadlo. Toto zařízení přepravuje hotovou směs z míchačky na místo bez ohledu na velikost plochy. Zařízení je vybaveno otočným a velmi dlouhým ramenem, umožnujícím práci ve větší vzdálenosti od míchacího stroje a při rozličných terénních podmínkách. Překážkou není ani výrazně svažitý terén. Před litím instalujeme ležatou kanalizaci, přívod vody a další, přesně podle projektu.

Na závěr

Po vylití betonu je několik týdnů zapotřebí vyčkat, dokud betonová směs nevytvrdne. Ideální čas zrání betonu je kolem 40 dnů. Pokud ale výstavbu základů domu nezvládneme sami, obrátíme se na některou ze stavebních firem. Organizace jsou schopné dodat základovou desku na klíč, včetně zajištění všech činností s tím souvisejících.

Lití desky s pomocí čerpadla
Lití desky s pomocí čerpadla

Publikováno: 2.5.2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce