reklama

Vodovodní přípojku zvládnete nachystat sami

Realizace vodovodní přípojky je věc, kterou si stavebníci často dělají svépomocí. Stačí totiž dodržet několik zásad a dílo se určitě podaří. V textu se budeme věnovat výkopovým pracím a položení vodovodního potrubí. Přípravu vodovodní přípojky, potřebné dokumenty a povolení je nejlépe probrat s místním stavebním úřadem a provozovatelem vodovodní sítě.

Realizace vodovodní přípojky se dá zvládnout svépomocí
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Realizace vodovodní přípojky se dá zvládnout svépomocí (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Realizace vodovodní přípojky začíná přípravou výkopu

Samotná realizace vodovodní přípojky začíná nejprve přípravou výkopu. Podle projektové dokumentace, kterou se všechny práce na přípojce řídí, si v terénu zaznačte místo, kudy přípojka povede. V projektové dokumentaci musí být zaznačeny také všechny ostatní sítě, jež se v zemi nachází. Pokud kopete na vlastním pozemku, je situace zpravidla jednodušší. Trasu výkopu pro bagristu nejlépe zaznačíte tak, že ji namalujete sprejem na zemi, nebo ji vyznačíte pískem.

Jak hluboko

Hloubku výkopu pro vodovodní přípojku určuje příslušná norma a měla by být uvedena v projektové dokumentaci. Za minium se považuje 120 cm, jistota je 150 cm hluboký výkop. V takovém výkopu voda nezamrzne ani při nejtužších mrazech. V místech, kde bude výkop procházet například pod chodníkem s betonovou dlažbou, zmiňovaných 120 cm stačit nemusí. Beton totiž snadno promrzá, a tak i půda pod ním chladne rychleji než tam, kde je zemina kompaktní.

Před začátkem výkopu musíte mít zaznačené vedení dalších inženýrských sítí
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Před začátkem výkopu musíte mít zaznačené vedení dalších inženýrských sítí (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Pokládka potrubí

Šířka samotného výkopu při realizaci vodovodní přípojky není podstatná, ale měla by být alespoň 30 cm. Víc není potřeba. Důležité je, aby se ve výkopu nenacházely žádné ostré kameny a další předměty, které by mohly způsobit deformaci vodovodního potrubí. Na dno výkopu je nutné vysypat pískovou vrstvu, která zajistí částečnou ochranu vodovodního potrubí a jeho dilataci. Vrstva by měla být cca 15 cm vysoká. Do takto připraveného výkopu můžete začít pokládat PE potrubí, z něhož se vodovodní přípojky nejčastěji realizují. Průměr potrubí by měl být uveden v projektové dokumentaci, nebo vám ho sdělí provozovatel vodovodní sítě, ke které se budete napojovat.

PE potrubí je nutné zasypat pískem
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
PE potrubí je nutné zasypat pískem (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Zasypání výkopu

Jakmile máte potrubí položené, můžete začít se zásypem. Opět je ale nutné přikrýt potrubí z horní části vrstvou písku. Tu pak můžete začít zasypávat zeminou. Zasypávání už není fyzicky tak náročné jako výkop, takže kratší přípojku zvládnete zasypat ručně. Dávejte pozor na kameny – ty do výkopu nepatří. Cca 60 cm nad vodovodní potrubí je nutné umístit do výkopu výstražnou fólii. Jejím účelem je, aby se později při dalších výkopových pracích vodovodní přípojka nepoškodila – fólie bagristu upozorní na to, že kope v místech, kde je tažená voda. Při zasypávání výkopu je potřeba myslet na to, že zemina bude sesedat, a to klidně až o 20 cm. Proto nad výkop nakupte z hlíny menší hromádku – co nesesedne, později rozhrnete hráběmi.

Výkop určitě nezasypávejte hlínou s kameny. Potrubí by se mohlo poškodit
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Výkop určitě nezasypávejte hlínou s kameny. Potrubí by se mohlo poškodit (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Samotné připojení přípojky k vodovodnímu řadu už musí provádět firma. Při samotné realizaci přípojky se snažte vyhnout tomu, aby byly na přípojce jakékoli nadbytečné spoje. A pokud už jsou, doporučujeme přípojku nejprve zprovoznit, provést tlakovou zkoušku a až poté, co bude těsnost všech spojů ověřena, celý výkop zasypat.

Výhodou PE potrubí je, že umožňuje ohyb
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Výhodou PE potrubí je, že umožňuje ohyb (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

PE potrubí má výhodu v tom, že umožňuje při realizaci vodovodních přípojek i menší změny směru, aniž byste trubky museli řezat a napojovat na ně odbočky a kolena. Rádius ohybu trubek má svoje limity a záleží například na průměru potrubí. Maximální poloměr ohybu vám sdělí buď výrovce konkrétního potrubí, nebo si ho můžete snadno najít v technických listech, které mají výrobci potrubí na webových stránkách.

A ještě jeden tip na závěr – skutečné vedení vodovodního potrubí si vyfoťte. Později se vám taková data mohou hodit, třeba když budete k přípojce potřebovat napojit odbočku – díky fotkám potrubí v zemi snáze najdete. A taky budete mít hezkou vzpomínku na samotnou realizaci vodovodní přípojky.

Zdroj informací: autor článku

Publikováno: 27.5.2023, Autor: Jaroslav Kropáč, Profil autora: Jaroslav Kropáč