reklama

Netopte pánubohu do oken. Ale jak na to?

Zimní počasí je většinou nevlídné, je větrno a nízké teploty mnoho komfortu také nepřinesou. Abychom tyto zimní radosti nechali za oknem a nenosili si je domů, kde očekáváme teplo a příjemnou atmosféru, je třeba, abychom se zaměřili na všechna místa, kde hrozí únik tepla. Jedním takovým jsou okna.

Nenechte teplo unikat nevyhovujícími okny ven
Nenechte teplo unikat nevyhovujícími okny ven (Zdroj: Saint-Gobain Glass)

Teplo má vždy tendenci unikat z vytápěných prostor ven – kvůli tomu se snažíme tyto prostory izolovat. Řadě lidí se vybaví především zateplení fasády domu, zapomínají přitom ale na vlastnosti samotného okna. V případě tepelných ztrát je u oken klíčovou veličinou takzvaný součinitel prostupu tepla. Čím je vyšší, tím více tepla daným oknem uniká. Součinitel prostupu tepla (Uw) pro konkrétní okno se při tom skládá ze dvou komponentů – Ug, která určuje prostupnost tepla u samotného skla, a Uf, jež odkazuje k jeho rámu.

Hlavní roli hraje sklo, nikoliv rám

Ačkoliv se má všeobecně za to, že zásadní je právě prostupnost rámu, je tomu právě naopak. Vhodný materiál pro okenní rámy představuje z pohledu prostupu tepla plast či dřevo, často se dělají ale i rámy hliníkové, které mají zase dobrou statiku. Celkově ale platí, že rámy mívají vyšší tepelnou prostupnost než zasklení. Součinitel prostupu tepla u nich může dosahovat hodnoty vyšší než 1, což je více, než je normový požadavek pro celkové Uw. Nižší schopnosti rámů udržet teplo uvnitř je proto vhodné kompenzovat právě správně zvoleným zasklením.

U velkoformátových oken je třeba dbát na funkčnost skel
U velkoformátových oken je třeba dbát na funkčnost skel (Zdroj: Saint-Gobain Glass)

Čím vyšší prostupnost má rám, tím nižší musí mít sklo. Zatímco u řady rekonstrukcí jsou stále běžná dvojskla, odborníci doporučují vždy zvolit minimálně standardní trojsklo. U něj se součinitel prostupu tepla dnes již běžně pohybuje kolem hodnoty 0,5. To je výhodná výchozí pozice pro výběr rámu, jelikož lze očekávat příznivou hodnotu výsledného součinitele prostupu tepla celým oknem Uw.

Dnešní skla však umí ještě mnohem více. Problematika energetické bilance domu či bytu se netýká jenom minimalizace tepelných ztrát. Některá skla mohou také přímo přispívat k tepelným ziskům, protože umí využívat energii ze slunce, která je zdarma. Tepelné zisky jsou tedy zároveň energií, kterou ušetříte na topení. Kolik tepla zvenčí sklo propustí dovnitř, závisí na takzvaném solárním faktoru. Zpravidla platí, že s vyšším prostupem světla roste i schopnost skla propouštět teplo do interiéru. Určitý typ skel nám tak v chladných měsících může zdarma přitápět.

Stejně jako před zimou, chrání okna také před vedrem
Stejně jako před zimou, chrání okna také před vedrem (Zdroj: Saint-Gobain Glass)

Je však nutné zvážit, do které části domu jej instalovat. Tepelné zisky musíme vzít v potaz při posuzování tepelné pohody objektu. Okna s vysokým solárním faktorem jsou vhodná pro severní či severovýchodní stěny, jimž se teplo navíc vždycky hodí. Velká okna orientovaná na jih či jihozápad – což je třeba případ většiny teras – by však při použití téhož skla produkovala v letním období tepla až příliš mnoho. 

I zde však podle existuje řešení, a to v podobě protislunečního skla. To propustí do interiéru pouze světlo, teplo nikoliv. Další možností je použití externího stínění, které si v teplých měsících s nadbytečnými tepelnými zisky poradí. Častá je třeba vysouvací pergola nebo externí žaluzie. Jak je vidět, problematika tepla je komplexní, takže v případě novostaveb nebo větších rekonstrukcí je tedy určitě na místě poradit se s energetickým specialistou.

Na skle záleží, vybírejte ho pečlivě

Mohlo by se zdát, že na výběru skla zas tolik nezáleží, opak je ale pravdou. Když si pořizujeme nová okna, vždy je lepší pečlivě vybírat a jasně definovat své požadavky. Kdo se nezeptá a svou vizi popíše jen velmi vágně, dostane obvykle spíše klasické sklo s průměrnými vlastnostmi. Na trhu dnes přitom existují skla, která odstíní hluk z ulice, pomůžou domu získat více tepla či naopak brání prohřívaní interiéru nebo jsou třeba mimořádně bezpečná.

Doporučuje se proto, abychom se předem obeznámili s různými parametry skla nebo se na ně doptali příslušných odborníků. Může nás pak překvapit, nakolik vhodné sklo přispěje k celkovému komfortu v naší domácnosti.

Zdroj informací: Saint-Gobain Glass

Publikováno: 12.12.2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce