reklama

Z nepoužívané garáže garsonka pro hosty ve stylu Hare Krišna

Mladí manželé Petr a Stefanie žijí v duchu Hare Krišna, ačkoliv mají domek v ryze moderním stylu. A protože mají také spoustu přátel, kteří by u nich mohli občas pobývat, rozhodl se Petr proměnit nepoužívanou garáž a technickou místnost v malou, útulnou garsoniéru, kde budou mít jejich návštěvy pohodlí i soukromí.

Z garáže útulná garsonka
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Z nepoužívané garáže se stal byteček pro návštěvy (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Jak udělat z garáže útulnou garsonku pro návštěvy?

Když přijedete do Postupic, upoutá vaši pozornost směrovka s názvem Krišnův dvůr. Nenechte se mýlit, stále jste v Čechách, ale ocitli jste se poblíž místa, kde se vyyznává učení Hare Krišna. Tzv. Haré Kršna Mahá-mantra je mantra, celosvětově známá díky Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny. Součástí tohoto společenství jsou i manželé Petr a Stefanie, kteří mají v Postupicích krásný a moderně postavený i zařízený domek. Říkáte si, co takoví lidí potřebují rekonstruovat?

Petr i Stefanie mají mnoho přátel, se kterými se setkávají nejen v Krišnově dvoře, ale rádi by je přivítali i u sebe doma a nabídli jim veškerý komfort samostatného příležitostného bydlení. Něco ve smyslu malé garsoniéry pro hosty nejen s možností přespání, ale i vaření, sprchování a dalších běžných úkonů.

Prostory na takovou garsoniéru by byly, neboť v suterénu domu je nepoužívaná garáž, momentálně zastavěná nejrůznějšími věcmi, které nemusí být po ruce. Slouží také jako technická místnost. Petr má představu, že by se z této garáže dala přestavět malá garsonka s kuchyňkou a pokojem, sprchovým koutem a WC. Sám říká, že zvládne spoustu práce, ale zde si není jist, zda je jeho nápad vůbec proveditelný. Rada od zkušeného řemeslníka mu tedy přijde mnohonásobně vhod.

Nepoužívaná garáž bude sloužit jako garsonka pro hosty
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nepoužívaná garáž bude sloužit jako garsonka pro hosty (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Náš machr Vašek byl nejprve párem mladých lidí trochu konsternován, protože tento způsob života je pro něho zcela cizí, nicméně srdečnost a upřímnost Petra a Stefanie jeho obavy rozptýlila. Jakmile se přešlo na "technickou" stránku věci a celého problému, bylo jasné, že Petr není žádný amatér a že bude umět vzít za práci.

Společně promysleli projekt, kde byla jako výchozí částka stanovena suma 200 000 Kč. Za tuto částku by byla firma schopná celý projekt včetně dovozu materiálu, bouracích prací a dalších investic realizovat. Proč ale čekat několik měsíců, ne-li déle na firmu, když je možné se do takové rekonstrukce pustit sami? Petr to tak rozhodně hodlá udělat.

Bourání a úklid

Prvořadým úkolem pro Petra bylo garáž kompletně vyklidit a začít s odbouráváním přepážky, za kterou se skrývají stoupačky. Odpad a přívod vody budou následně muset být po ruce, až se na ně bude napojovat nový odpad z koupelny, WC a kuchyně, a také se budou do těchto místností protahovat trubky na vodu. V prázdné místnosti zůstal zavěšený pouze bojler, který se posléze schová do technické místnosti.

Po zběžné kontrole podlahy se Petr s Vaškem rozhodli, že stávající beton není potřeba nijak upravovat, protože nevykazuje známky poškození ani opotřebení. Na beton se bude moci položit ideálně plovoucí podlaha.

Protože bude potřeba rozvést také elektřinu, přizval Vašek zkušeného řemeslníka elektrikáře. Ten Petrovi vysvětlil, kde je potřeba vysekat drážky na elektrické kabely a jak do zdí vyhloubit pomocí vykružovací korunky otvory pro usazení krabiček na zásuvky a vypínače.

Do celé garsonky bylo potřeba zavést vodu i elektřinu a vyvést odpady
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Do celé garsonky bylo potřeba zavést vodu i elektřinu a vyvést odpady (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Příčky

Nejrychlejším, nejekonomičtějším a nejvhodnějším způsobem je vystavět příčky ze sádrokartonu. Příčky ze sádrokartonu se vytvoří právě proto, aby vznikla technická místnost, ve které bude uschován bojler. Zbylé příčky, oddělující hlavní místnost od koupelny a WC se budou stavět z ytongu.

Nejprve je potřeba vytvořit z UD profilů rastr, zde se bude stavět do pravého úhlu. Do tohoto rastru se z CD profilů vystaví příčné vzpěry. Rozdíl mezi UD a CD profilem je v jejich tloušťce, neboť CD profil je zesílený. 

Nejprve se UD profil připevní do podlahy. V profilech se označí body, kudy se budou tyto profily připevňovat k podlaze, a aby se nemusely body na podlaze hledat, má Vašek malou vychytávku. Ke každému budu v podlaze si přikreslí oboustrannou šipku, která bude snáze viditelná než malá tečka.

Petr vyvrtal do podlahy otvory a vyplnil je hmoždinkami. Pak usadil UD profil a upevnil jej do podlahy vruty. Stejný postup zvolil při připevňování UD profilu do stropu a boční stěny. Tento rastr spojil do čtverce dalším profilem. Potom už mohl začít instalovat CD profily do rastru. Pravidlem je, že pokud máme sádrokartonovou desku o délce 200 cm, budou se příčné profily v rastru usazovat po 50 cm délky. Je nutné, aby konec desky vyšel přesně do poloviny příčného profilu. Jinak by nebylo možno sádrokarton upevnit na vruty a musely by se otvory pro ně složitě vyměřovat.

Stěny i příčky po natažení lepidlem a štukem zbývalo už jen vymalovat
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Stěny i příčky po natažení lepidlem a štukem zbývalo už jen vymalovat (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Zárubně

Zárubně do sádrokartonu jsou poněkud odlišné do těch klasických, které se zapouštějí do betonu. Zárubně do sádrokartonu se usazují už na hotovou podlahu. Oproti tomu ty klasické jsou cca o 6 cm širší, ve spodní části svařené a musí se zalévat do podlahy. 

CD profily jsou 7,5 cm široké, tudíž je potřeba mít zárubně 10 cm široké. Z každé strany nám vznikne vůle pro vložení sádrokartonové desky + případné další izolanty. Zárubně se pomocí vrutů upevní v rastru. 

Jakmile jsou zárubně pevně usazené, může Petr začít rastr zaklápět sádrokartonem. Aby nemusel složitě rozměřovat místa, kam instalovat vruty, je lepší si pomocí vodováhy nakreslit čáry, a těch se potom držet. V tomto případě se bude sádrokarton zaklápět pouze z jedné strany, neboť se do rastru bude ještě usazovat izolace. 

Do rastru pomohl Vašek Petrovi usadit zárubně
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Do rastru pomohl Vašek Petrovi usadit zárubně (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pro ušetření místa v malém prostoru lze místo klasicky otevíraných dveří zvolit posuvné dveře do stavebního pouzdra. Průchod (i stěny kolem) tak zůstane celý volný a otevřený. Na posuvné dveře do stavebního pouzdra je třeba myslet už dopředu, protože toto řešení vyžaduje předem větší stavební úpravy. 

Ytong

Klasické ytongové příčky nebudou nosné, tudíž na ně nebude kladen žádný zvláštní důraz. Ytong příčkovka je určena pro nenosné vnitřní stěny a požární stěny budov. Povrch příčkovky je hladký.

První řada se usadí do maltového lože (lepící a zdící tmel, určený pro porobeton). To je potřeba navrstvit tak, aby bylo po celé ploše ve stejné vrstvě. Ytongové cihly se usazují stejně jako cihly klasické, ale je s nimi lepší pořízení co do tvarování i úchopu. Jsou podstatně lehčí a není žádný problém je řezat tesařskou pilou bez použití techniky a síly.

Ytongové cihly se potom vážou lepidlem (tmelem), a skládají se přes spáru stejně jako cihly. Tomu se říká tzv. převazování. 

Stavět příčku z ytongu je taková stavebnice pro dospělé
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Stavět příčku z ytongu je taková stavebnice pro dospělé (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Koupelna a hydroizolace

Stěny koupelny Petr vylepšil rovněž sádrokartonovým rastrem, ale místo běžného bílého sádrokartonu použil zelený. Tyto desky jsou označovány jako RBI, mají hydroizolační vlastnosti, jsou impregnované a používají se zejména do vlhkých prostor. Sádrokartonové desky se poté v místech spoje vytmelí, přetáhnou perlinkou, vyspárují a přebrousí. Je také potřeba vyřezat otvory pro protažení vodovodního potrubí, odpadu a elektřiny.

Poté se provede hydroizolace. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). Petr použil hydroizolační nátěr, což je jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Nejprve natřel rohy, aby se do nich mohly vložit ještě speciální gumové pásky, které budou zabraňovat vniknutí vody v místech spojů desek. Pásky se opět přetřou hydroizolačním nátěrem a vše se nechá zaschnout.

Koupelna a sprchový kout potřebovaly důkladný hydroizolační nátěr
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Koupelna a sprchový kout potřebovaly důkladný hydroizolační nátěr (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Další den pak Petr již mohl začít lepit obklady do koupelny. Využil zbytkové obkladačky, které ušetřil při rekonstrukci horních pater domu. Díky hydroizolaci a kompaktním obkladům bude koupelna dokonale těsnit. Podlaha v koupelně bude také vydlážděná zbytkovou dlažbou. Jakmile zaschlo lepidlo pod obkladem, mohl Petr obkladačky i dlažbu vyspárovat. 

Koupelna se následně obložila obkladačkami
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Koupelna se následně obložila obkladačkami (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Podlaha v rohu koupelny nebyla úplně dokonale rovná a vznikaly zde prohlubně. Ty Petrovi bránily v položení dlažby do roviny. Vašek mu poradil, aby místo vysoké vrstvy lepidla vložil do lepidla kousky obkladaček a podklad tím zpevnil.

Petr vyřešil obklad podlahy krásnou dlažbou
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Petr vyřešil obklad podlahy krásnou dlažbou (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Rohy místností

Tam, kde se stavěla příčka z ytongu je potřeba nějak ošetřit rohy. Na ytong totiž nelze natáhnout přímo štuk kvůli porezitě ytongových cihel, které tzv. pijou vodu a štuk by vysušily. Tím by došlo k popraskání štuku. Na příčky se tedy natáhne nejprve lepidlo a do rohů se umístí speciální perlinkové dílce, vyztužené kovovými pásy. I s nanášením lepidla je třeba spěchat, aby zůstalo vláčné a přiměřeně vlhké. 

Dokončovací práce

Všechny příčky byla nataženy lepidlem po celé ploše, vyztuženy perlinkou a následně přeštukovány. V koupelně se dokončily obklady stěn i podlahy, Petr nainstaloval sanitu (WC mísu, vaničku do sprchového koutu, sprchu a vodovodní baterii s umyvadlem). Pod umyvadlo se vešla skříňka a sprchový kout byl opatřen zásuvnými dveřmi.

V garsoniéře také vznikl kuchyňský kout, do kterého Petr nastěhoval kuchyňskou linku se dřezem, podlaha v celé garsonce je pokryta dlažbou. Všude jsou funkční zásuvky a vypínače. Stěny jsou vybíleny a kompletně je nastěhovaný nejnutnější nábytek. Jsou zde také nainstalovaná kuchyňská kamna na dřevo.

Petr zvládl dokončit všechny práce sám
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Petr zvládl dokončit všechny práce sám (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Kalkulace

Na začátku byla stanovená cena 200 000 Kč, za kterou by takovou rekonstrukci zvládla udělat firma. Vašek následně podle propočtů cenu na firmu navýšil dokonce na 250 000 Kč.

Petr ale téměř všechnu práci, nepočítaje práci elektrikáře a instalatéra zvládl sám, a tudíž úspora peněz bude velmi dobrá:

  • práce řemeslníků + cena za materiál = 51 000 Kč
  • zednické práce + materiál = 6000 Kč
  • sádrokarton = 9000 Kč
  • dlažba = 2000 Kč
  • sanita = 18 000 Kč
  • barva = 800 Kč
  • lino na podlahu = 8000 Kč

Celkem se náklady Petrovi vyšplhaly na 94 800 Kč. Úspora činí 155 200 Kč.

Z nevzhledné a nepoužívané garáže vznikla útulná garsonka pro hosty, kteří zde naleznou pohodu a klid. Ačkoliv se na první pohled zdá, že přestavění garáže na garsonku bylo jednoduché, v případě Petra bylo potřeba připočítat nejen do nákladů, ale především do jeho vlastní práce i tzv. vícepráce - kompletní přestavění vodárny v suterénu, rozvody vody a odpadů a rozvody elektřiny, které zde úplně chyběly. Dále se musela upravit šachta a vystavět technická místnost. Ačkoliv tyto úkony nejsou na rovní pohled vidět, jsou pro takovou rekonstrukci nezbytné a časově také náročné. 

Výsledek je ale dokonalý. Hosté se zde budou jistě cítit dobře a budou mít okolo sebe potřebný komfort při ubytování.

Zdroj informací: pořad Do montérek!

Publikováno: 30.5.2022, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová