reklama

Na co nezapomenout při zateplování půdy?

Na co nezapomenout při zateplování půdy? Velmi záleží na tom, zda je ve stávající stropní konstrukci funkční parotěsnicí zábrana, například v podhledu stropu posledního podlaží. Od toho se odvíjí další řešení.

Zateplování půdy má svoje důležitá pravidla (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Jestliže tam parotěsnicí zábrana není, je nutné ji do konstrukce vždy doplnit, aby nemohlo docházet ke kondenzaci v konstrukci.

Jak tedy správně provést zateplení půdy?

Pokud není dostatečná světlá výška pod šikmou střechou na vložení izolace pouze nad trámy, je možné vkládat izolaci mezi a poté nad či pod trámy (do podhledu). V případě zateplení mezi trámy se ale snižuje povrchová teplota v zhlaví trámů, hrozí zde kondenzace a následná hniloba zhlaví trámů. Proto tuto variantu primárně nedoporučujeme, hlavně pokud není zateplená fasáda domu, ačkoli se v praxi používá.

Pokud je na půdě dostatek místa, je to ideální varianta a lze izolovat pouze nad trámy. Jestliže plánujeme používat půdu jako úložný prostor, lze aplikovat následující řešení. Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnicí vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Parotěsnicí vrstvu je třeba položit souvisle, napojit pásy folie mezi sebou, na všechny pronikající konstrukce, obvodové zdi apod. Na ni se uloží dřevěný rošt, který se vyplňuje minerální izolací. Shora se na dřevěný rošt přidělají prkna s drobnými mezerami.

Nejlepší variantou je izolovat pouze nad trámy. Předpokladem je dostatek místa v půdním prostoru
Nejlepší variantou je izolovat pouze nad trámy. Předpokladem je dostatek místa v půdním prostoru (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Jaké materiály je vhodné použít a jakým se naopak vyhnout?

Nedoporučujeme překrytí tepelné izolace shora OSB. OSB je na rozdíl od dřevěných prken difuzně uzavřený materiál, který brání prostupu vlhkosti konstrukcí. Na OSB pak mohou růst plísně, v nepříznivém případě se může i hromadit vlhkost. Materiály vhodné pro zateplení jsou URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38. Jejich výhodou je naopak difuzní otevřenost. To znamená, že umožňují vodní páře procházet konstrukcí. Jako parotěsnicí materiály pak doporučujeme URSA SECO SD 2 či URSA SECO SD 100.

Jestliže bude půda nevyužívaná, může se izolace položit pouze na parotěsnou zábranu bez dřevěného roštu a horního prkenného záklopu. Stačí pouze překrytí geotextilií (difuzně otevřeným materiálem) proti prachu.

URSA GLASSWOOL má vynikající tepelně izolační vlastnosti, velmi dobře zvukově izoluje a je nehořlavá
URSA GLASSWOOL má vynikající tepelně izolační vlastnosti, velmi dobře zvukově izoluje a je nehořlavá (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Jakou tloušťku izolace zvolit?

Tloušťka izolace závisí na účelu, pro který je použita. Zateplujeme-li půdu z tepelněizolačních důvodů, počítejme s 20 až 40 centimetry tloušťky minerální izolace, dle konkrétního souvrství. Navíc bude potřeba parotěsnicí zábrana. V případě, že izolujeme čistě z akustických důvodů a nad izolovanou konstrukcí je též vytápěný prostor, tloušťka bude začínat na 10 centimetrech, parotěsnicí zábranu v takovém případě nevyužijeme. Vhodnými materiály, které napomáhají zvukové neprůzvučnosti, jsou například prémiová URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38.

URSA PUREONE neobsahuje formaldehyd. Stejně jako další materiály URSA je šetrná k životnímu prostředí
URSA PUREONE neobsahuje formaldehyd. Stejně jako další materiály URSA je šetrná k životnímu prostředí (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Dá se při výběru minerálních izolací uplatnit i ekologický aspekt?

Ekologický aspekt se rozhodně uplatnit dá. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů a jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla, více než 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu.

URSA PUREONE, stejně jako izolace URSA GLASSWOOL, dosahují nejlepších akustických, tepelněizolačních a protipožárních výsledků. Navíc je minerální izolace URSA PUREONE hypoalergenní a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojů.

Zdroj informací: URSA CZ s.r.o.

Publikováno: 8.5.2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce