reklama

Chcete začít s rekonstrukcí domu či bytu? V dnešní době se budete muset spolehnout sami na sebe stejně jako manželé Kabátovi

Rekonstruovat dům či byt v době, kdy se mnohonásobně zvedly ceny materiálu, řemeslníci jsou zadaní na rok dopředu a firmy neví, kam dřív skočit, není zrovna jednoduché. Nezbývá, než pustit se do práce svépomocí. Rozsáhlá rekonstrukce bez odborného vedení je náročná a skoro nemožná, zvlášť pokud neovládáte devatero řemesel.

Rekonstrukce svépomocí
Zkuste si rekonstrukci vašeho domu svépomocí. Pomůže vám náš odborník (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Můžete se ale do práce pustit s námi a našimi odborníky, kteří vás povedou krok za krokem.

Rekonstrukce podkroví svépomocí

V této době, kdy se všechno opravdu skokově zdražuje a občas je budoucnost sázkou do loterie, může zahájení rekonstrukce domu nebo bytu někomu připadat jako čirý nesmysl a hazard. Je pravdou, že materiál na rekonstrukci, pokud jej vůbec seženete, stojí opravdu hříšné peníze. Řemeslníci jsou zadaní na rok dopředu. Firmy nechtějí o další zakázce ani slyšet, protože už teď nestíhají svoje nasmlouvané termíny. A vy byste také chtěli bydlet jako lidé, a ne na staveništi. Co s tím? 

Zkuste se do rekonstrukce pustit sami, i když spoustu řemesel neovládáte. Díky spolupráci s odborníky, kteří vás rekonstrukcí provedou krok za krokem, to jistě zvládnete. A zároveň podstatně ušetříte a budete mít radost, že jste něco vybudovali vlastníma rukama. Manželé Kabátovi před deseti lety koupili malý domek. Jejich plánem bylo domek postupně zrekonstruovat a z víkendových pobytů do budoucna udělat pobyt stálý.

Domek stojí na dobře situovaném místě a již částečně prošel rekonstrukcí. Zejména střecha září novotou. Pod střechou se ukrývá podkroví, v němž bude ale spousta práce. Hlavně proto, že Kabátovi by zde rádi umístili ložnici, která jim v přízemí zcela chybí. 

V podkroví se pan Kabát již sám pustil do zateplování. Je přesvědčen, že díky vysoké cenové relaci stavebního materiálu musí ušetřit alespoň na řemeslnících, a proto pracuje sám.

Podkrovní místnost je již částečně zaizolovaná a připravená pro pokládku sádrokartonového obložení
Podkrovní místnost je již částečně zaizolovaná a připravená pro pokládku sádrokartonového obložení (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Výhody a nevýhody rekonstrukce svépomocí

Práce svépomocí má své výhody, ale samozřejmě i nevýhody. Výhodou je, že skutečně ušetříme nemalé peníze na výplatách řemeslníkům či zálohách pro firmu. Také máme dokonalý přehled o spotřebě materiálu a víme, co jsme kam umístili a jak práce pokračují.

Nevýhodou, a to značnou, je riziko, že nemusíme vždy dobře odhadnout, zda námi zvolený postup je ten správný, můžeme se dopouštět z neznalosti problematiky mnoha zásadních chyb. Málokdy máme někoho k ruce a málokdy se také můžeme zeptat odborníka, zda naše rekonstrukce pokračuje smysluplně a ekonomicky. 

V našem novém pořadu Do montérek! se vám pokusíme nastínit jednotlivé fáze rozsáhlé rekonstrukce domu tak, aby je zvládl i laik. Vysvětlíme i prakticky ukážeme, co je potřeba zohlednit, co je při rekonstrukci zcela podstatné, a co naopak ne. 

Velký důraz je potřeba klást na izolaci střešních oken
Velký důraz je potřeba klást na izolaci střešních oken (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Vymazlené podkroví

Střešní krytina na domě manželů Kabátových je úplně nová. Pod ní jsou umístěny původní trámy, které na první pohled vypadají v dobrém stavu. A protože manželé počítají s podkrovím obytným, bude potřeba provést důkladnou izolaci celého podkroví. Další úkony se budou týkat vytvoření rastrů a toho, jak do nich následně usadit sádrokartonové desky.

Ty budou tvořit nejen obložení stěn, ale budou použity i na příčky. Podlaha je již předpřipravená a je na ní položená poslední kročejová vrstva. Na ni se již bude pokládat krytina, v tomto případě se manželé rozhodli pro plovoucí podlahu. Středem podkroví prochází vyzděný komín. Ten si manželé přejí nechat "přiznaný", pouze jej budou chtít obložit vhodným materiálem. 

Naučíme vás instalovat rastr pro sádrokarton v šikmině
Naučíme vás instalovat rastr pro sádrokarton v šikmině (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Aby rekonstrukce mohla začít, bude potřeba vytvořit projekt podle dispozic a předpokladů, na jeho základě se bude moci rekonstruovat. Je potřeba vyřešit všechny detaily, aby byl projekt kompletní a nemuselo se do něj v průběhu rekonstrukce zasahovat. Při propočtu financí, které by "spolkl" materiál a které by si naúčtovala stavební firma, jsme se dostali na částku cca 120.000 Kč.

V této částce kromě ceny za materiál byla započtena i samotná práce řemeslníků, doprava materiálu a likvidace odpadu. Pokud přistoupíme k rekonstrukci svépomocí, částka se podstatně sníží. Musíme ale počítat s těmi náklady, které nelze obejít nebo vypustit. V těch je právě doprava materiálu a likvidace odpadu. 

Při vyměřování podkroví velkou práci udělal laserový měřič na stativu
Při vyměřování podkroví velkou práci udělal laserový měřič na stativu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Rastr a sádrokarton

Pokud nejste sádrokartonáři a nemáte s tímto řemeslem valné zkušenosti, je dobré si alespoň na den domluvit návštěvu odborníka. Ten vám vysvětlí, jaký materiál i nářadí budete potřebovat, a poradí s nevhodnější technikou. Ideální je, pokud vás navede v prvních krocích, abyste dále již mohli pokračovat sami. Základem je měření. Ne nadarmo se říká - dvakrát měř a jednou řež. Pečlivost nám uspoří materiál, peníze i čas. 

Usazování rastru do zkoseného podkroví není zrovna jednoduchá záležitost a bude to chtít spoustu šikovnosti. Díky odborníkovi, který nám základ stavby rastru ukáže, budeme dále schopni pokračovat sami. Nebudeme ochuzeni ani o pár opravdu šikovných vychytávek. 

Jakmile bude rastr ukotvený a připravený do celého podkroví, je potřeba vyřešit elektroinstalaci. Právě díky rastru, na který se bude usazovat sádrokarton, je elektrorozvod hračkou. I zde je ale potřeba mít k ruce odborníka, pokud nejsme elektrikáři. Rozvod elektřiny vyžaduje přinejmenším ovládat vyhlášku č. 50. Dále je nutné zajistit revizního technika, který práci posoudí a schválí. 

V podkroví jsou dvě střešní okna. Ta přivedou do budoucích místností světlo, ale mohla by odvádět teplo. Bude tedy potřeba je zaizolovat a odbourat případné tepelné mosty. I zde nám sádrokartonář poradí, jakou izolaci zvolit, a ukáže, jak ji efektivně provést.

Od izolace střešních oken se pomalu přejde na instalaci parozábrany po celém podkroví. A odtud je už jen kousíček k zaklápění rastru sádrokartonovými profily. Ačkoliv jste si doposud mohli spoustu práce udělat sami (případně za pomoci a rady odborníka), u instalace sádrokartonových desek je lepší zavolat si na pomoc dalšího kamaráda nebo člena rodiny. Sádrokartonové desky jsou velkorozměrové a opravdu nepotřebujeme, aby se nám při zaklápění deska zlomila. 

Při tmelení sádrokartonových spojů se nesmí zapomenout na perlinku, tmel a broušení
Při tmelení sádrokartonových spojů se nesmí zapomenout na perlinku, tmel a broušení (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Stěny v podkroví

Kolmo na šikmé stěny podkroví bude potřeba upevnit rastr pro boční stěny. Zde platí jedna základní poučka. Při obkládání podkroví se šikmými stěnami pomocí sádrokartonu začínáme vždy od střechy a boční stěny obkládáme až potom. Rastr potom připravíme stejným způsobem jako při instalaci na šikmé stěny, použijeme parotěs a následně můžeme zaklápět sádrokartonem.

Jakmile máme obloženo, přistoupíme k dokončovacím pracem. Ty spočívají v aplikaci perlinkové mřížky na spoje a vytmelení. Po dokonalém zaschnutí se veškerá tmelená místa zabrousí dohladka, případně přetáhnou druhou vrstvou, nechají se zatvrdnout a opět přebrousí. Výsledkem musí být dokonalá a zcela hladká rovina. Na takto připravené stěny je pak možno lepit obklady, tapety, použít penetraci na sjednocení povrchu a pak barvu. 

Zkoušeli jste už usadit do sádrokartonového rastru dveřní zárubně? A navíc pod šikmou střechou?
Zkoušeli jste už usadit do sádrokartonového rastru dveřní zárubně? A navíc pod šikmou střechou? (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Obklad komínu

V podkroví kraluje vyzděný komín. Protože zde musí zůstat, je potřeba mu dát nějaký slušivý kabátek, třeba ve formě obkladu kamenem. Kamenem se obkládá v podstatě stejně jako dlažbou nebo obkladačkami. Pokud ale chceme vytvořit dojem cihlové či kamenné zdi, musíme obklad tzv. vázat. Použijeme stejný systém, jako používáme při stavbě cihlových zdí. V místech, kde sádrokartonová stěna navazuje na komín, může vzniknout nerovnost a mezera. Tu vyplníme hliníkovou rohovou lištou, kterou vsuneme do mezery a zafixujeme. 

Podlaha

Pokládka vinylové plovoucí podlahy je jako puzzle. Musíme dodržet systém a skládat jednotlivé díly tam, kam patří. Důležitá je podložka pod plovoucí podlahu, která tlumí hluk, izoluje a zabraňuje plovoucí podlaze v oděru a poškození. Protože pan Kabát již měl z minulosti zkušenosti s pokládkou plovoucí podlahy, vylepšil své znalosti jen o práci s řezačkou a brzy bylo hotovo.

U plovoucí podlahy, kterou pokládáme ode zdi ke zdi, je potřeba zajistit, aby u zdí zůstala volná mezera kvůli dilataci. Jakmile bychom podlahu dorazili až těsně ke stěně, bude podlaha skřípat, vrzat a začne se vlnit. 

Pokládka plovoucí podlahy byla takovou třešničkou na dortu
Pokládka plovoucí podlahy byla takovou třešničkou na dortu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Rekapitulace:

V podkroví, kde byla částečně instalovaná mezikrokevní izolace a nahrubo položená podlaha, se provedla úplná izolace včetně parotěsu, připravil se rastr na instalaci sádrokartonu a sádrokartonem se celé podkroví zaklopilo. Před zaklopením se udělala kompletní elektroinstalace. Dokončila se stěna ve štítu domu a obložil se komín kamenným obkladem. Na závěr se položila plovoucí podlaha a dokončily se estetické úpravy.

Finance:
Pokud by se rekonstrukce zadala renomované firmě, její náklady by se vyšplhaly cca na 120.000 Kč. Rekonstrukce svépomocí byla vyčíslena na 42.000 Kč. 
Úspora tedy dělala 78.000 Kč. 
Chcete vědět, jak rekonstrukce podkroví dopadla? Podívejte se v neděli na první díl pořadu Do montérek!
Chcete vědět, jak rekonstrukce podkroví dopadla? Podívejte se v neděli na první díl pořadu Do montérek! (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Na tomto příkladu je dobře vidět, že rekonstrukce svépomocí není nemožná a umožňuje opravdu značnou úsporu peněz.

Zdoj informací: pořad Do montérek!

Publikováno: 27.4.2022, Autor: Martina Pilzová , Profil autora: Martina Pilzová