reklama

Topit tepelným čerpadlem vzduch-voda? Ale jistě!

Tepelná čerpadla jsou moderní soustavy budoucnosti. Výběr tepelného čerpadla jako primárního zdroje tepla pro váš dům je volba nejen peněženky, ale také srdce. Díky vysoké efektivitě získávání tepla z přírodních zdrojů je topení tepelným čerpadlem úsporné i ekologické zároveň.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Topit tepelným čerpadlem vzduch-voda je pohodlné a ve finále i levné (Zdroj: Master Therm tepelná čerpadla)

Aby tomu tak bylo bez výjimky po celou topnou sezónu, je potřeba mít na paměti několik specifik, která tento způsob vytápění přináší. Ke spokojenosti a tepelné pohodě vede několik kroků. Předně je nutné dobře vybrat konkrétní technické řešení i jeho realizátora. Potom už je provoz jen otázka správné obsluhy, která je v případě vyspělých tepelných čerpadel maximálně jednoduchá a komfortní.

Tepelné čerpadlo je zdroj, otopná soustava prostředník

Oproti kotlům nebo třeba krbům a kamnům na dřevo je tepelné čerpadlo zdroj nízkoteplotní. Jeho účinnost je nejvyšší tehdy, pokud je rozdíl mezi teplotou primárního zdroje (v tomto případě venkovního vzduchu) a sekundárního topného okruhu co možná nejnižší. Ideální je proto kombinace tepelného čerpadla a podlahového, stropního, stěnového nebo obecně jakéhokoliv velkoplošného způsobu vytápění. Velkoplošné soustavy umožňují i letní ochlazování interiéru tepelným čerpadlem.

Oproti kotlům nebo třeba krbům a kamnům na dřevo je tepelné čerpadlo zdroj nízkoteplotní
Oproti kotlům nebo třeba krbům a kamnům na dřevo je tepelné čerpadlo zdroj nízkoteplotní (Zdroj: Master Therm tepelná čerpadla)

Stejně tak je možné využít klasickou otopnou soustavu tvořenou radiátory, i když účinnost vytápění bude vždy o něco nižší než u velkoplošné soustavy. Důležité je v takovém případě dostatečné dimenzování velikosti, resp. předávací plochy otopných těles, ideálně tak, aby maximální pracovní teplota topné vody nepřesahovala 45 °C. Toho lze dosáhnout i zateplením objektu: při výrazném snížení tepelné ztráty domu v důsledku zateplení se z vysokoteplotních radiátorů stanou nízkoteplotní.

Pro vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda jsou vhodné i konvektory s nuceným oběhem vzduchu, zejména v nástěnném (podokenním) nebo podlahovém provedení. Také konvektory je možné využít pro letní chlazení.

Tepelné čerpadlo od svého uživatele z hlediska obsluhy nevyžaduje žádnou aktivitu
Tepelné čerpadlo od svého uživatele z hlediska obsluhy nevyžaduje žádnou aktivitu (Zdroj: Master Therm tepelná čerpadla)

Jak regulovat vytápění tepelným čerpadlem?

Přínos technologického vývoje v oblasti topení tepelným čerpadlem přitom spočívá nejen ve významné úspoře nákladů vydaných za energie. Velkým plusem tohoto způsobu vytápění je i maximální automatizace – a tedy komfort. Tepelné čerpadlo od svého uživatele z hlediska obsluhy nevyžaduje žádnou aktivitu.

Výkon tepelného čerpadla je vždy řízen ekvitermní regulací teploty topné vody, samočinně reagující na venkovní teplotu vzduchu podle nastavené topné křivky. Je-li topná křivka správně nastavena, může ekvitermní regulace zajistit relativně stálou a příjemnou teplotu vnitřních prostor domu. Pokročilejší regulace využívá navíc vnitřní teplotní čidlo, které automaticky dolaďuje teplotu topné vody tak, aby byla teplota vnitřních prostor dokonale stabilní. To pomáhá zvýšit i efektivnost vytápění.

Primárním účelem klimatizace je chlazení v letním období
Primárním účelem klimatizace je chlazení v letním období (Zdroj: Master Therm tepelná čerpadla)

Při vytápění tepelným čerpadlem je naopak vhodné omezit regulační prvky na otopné soustavě, která funguje na principu omezování průtoku. To se týká termostatických ventilů podlahového systému nebo termostatických hlavic na otopných tělesech. Pro správnou funkci vytápění je žádoucí mít tyto armatury naplno otevřené.

Tepelné čerpadlo, zejména v provedení vzduch-voda, je ideální pro vytápění na stálou vnitřní teplotu a nelze proto příliš doporučit noční útlumy teploty nebo jakékoli změny vnitřní teploty podle denního časového programu. Pokud je tepelné čerpadlo provozováno nespojitě, s přerušením vytápění na několik hodin během dne, nepřispívá to k jeho úspornému provozu.

Zajímavou možností je připojení k internetu, umožňující dokonalý monitoring procesů chodu i vzdálený přístup k jejich nastavení. Kromě pohodlí tak moderní tepelné čerpadlo přináší i maximální komfort ovládání a vzdálenou servisní diagnostiku.

Variabilita možností vytápění pomocí tepelných čerpadel je překvapivě široká
Variabilita možností vytápění pomocí tepelných čerpadel je překvapivě široká (Zdroj: Master Therm tepelná čerpadla)

Klimatizace je také tepelné čerpadlo

Alternativou pro menší prostory nebo tam, kde není možné vybudovat teplovodní otopnou soustavu, může být topení klimatizací v zimě. Primárním účelem klimatizace je samozřejmě chlazení v letním období. Vzhledem k tomu, že technicky jde o malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, nabízí se možnost využít reverzní funkce, a vzduch v místnosti naopak ohřívat.

Výhodou jsou kompaktní rozměry a snadná instalace. Nevýhodou je nucený pohyb vzduchu v místnosti, spojený i s jistou mírou hlučnosti, a zpravidla nižší energetická účinnost oproti teplovodnímu tepelnému čerpadlu.

Velkoplošné soustavy umožňují i letní ochlazování interiéru tepelným čerpadlem
Velkoplošné soustavy umožňují i letní ochlazování interiéru tepelným čerpadlem (Zdroj: Master Therm tepelná čerpadla)

Tepelná čerpadla mají budoucnost

Variabilita možností vytápění pomocí tepelných čerpadel je překvapivě široká. Tepelná čerpadla dnes umožňují vytápět nejen obytné domy, ale i velké objekty typu škol, bytových domů a průmyslových hal. Vzhledem k ekonomickému a ekologickému přínosu, obnovitelnému charakteru a důrazu na nízko emisní energetiku jsou tepelná čerpadla vytápěním budoucnosti.

Zdroj informací: Master Therm tepelná čerpadla

Publikováno: 23.3.2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce