reklama

Podzemní nádrž na dešťovou vodu je také potřeba zazimovat

Máte na zahradě podzemní nádrže na dešťovou vodu? Asi byste se měli s nadcházející zimou připravit na jejich zazimování. Předejdete tak nechtěným komplikacím, například v podobě mrazem poškozených dílů. Součástí kvalitní přípravy nádrží na další sezonu může být i jejich kompletní vyčištění.

Podzemní nádrž na dešťovou vodu
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Podzemní nádrž na dešťovou vodu je také potřeba zazimovat (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Zazimování nádrže by se mělo týkat všech, kteří dešťovou vodu využívají pro zálivku zahrady, a to v případě jak automatické, tak i manuální závlahy. Ventily, postřikovače a další součástky, které jsou uložené mělko pod terénem, nejsou dostatečně chráněné nezámrznou hloubkou. Jsou na nízké teploty choulostivé – mráz může jednotlivé díly poničit, ba dokonce roztrhat.

Společně s přípravou nádrže na zimu může přijít na řadu i její kompletní vyčištění. Vypuštěné zásoby vody, které by se stejně až do příchodu jara nevyužily, se přes zimu totiž opět s přehledem naakumulují.

Společně s přípravou nádrže na zimu může přijít na řadu i její kompletní vyčištění
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Společně s přípravou nádrže na zimu může přijít na řadu i její kompletní vyčištění (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Zazimování podzemní nádrže na dešťovou vodu

Podobně jako u letních vodovodů, které se musí na zimu vypouštět, je nutné věnovat pozornost před přicházející zimou i všem součástem systému podzemních akumulačních nádrží.

Proces přípravy je jednoduchý – u nádrží s ponorným čerpadlem a vodovodem mělko pod terénem se standardně postupuje následovně:

  • vypněte přívod elektřiny do nádrže (vyhození jističe u čerpadla, vytažení ze zásuvky a podobně)
  • otevřete vypouštěcí ventil v nádrži
  • otevřete ventily všech přípojných míst na pozemku (zahradní šachty, zahradní sloupky a podobně)
  • směrem od zahradních ventilů vyfoukejte systém kompresorem (pro případ, že místy není potrubí ve spádu)
K odstranění všech nežádoucích usazenin je zapotřebí důkladné vyčištění, radí specialista z Aquanixu
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
K odstranění všech nežádoucích usazenin je zapotřebí důkladné vyčištění, radí specialista z Aquanixu (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Vypouštění vody ze systému nemusejí řešit pouze ti, kteří mají vedený vodovod od čerpadla v nezámrzné hloubce do domu, případně do temperované místnosti, a zpět na pozemek nezámrzným ventilem na fasádě. Pokud je nádrž v zemi usazena s minimálním krytím 500 milimetrů, není třeba se o její komponenty a další součásti uložené těsně pod poklopem bát. Díky relativně stálé plusové teplotě v dolních částech nádrže totiž nedochází k zamrznutí. Proces kondenzace a tvorba kapek pod poklopem nepředstavují pro jednotlivé díly v zimních měsících vážnou hrozbu.

Ti, kteří využívají dešťovou vodu v domě, ať už na splachování toalet či praní prádla, mají systém nastavený celoročně. Zpravidla je však tento systém instalován v kombinaci s využitím srážkové vody i na zálivku zahrady, a to v samostatných okruzích. Venkovní okruh, tedy systém pro využití nasbírané vody v zahradě, ale musí být procesu zazimování podroben.

Pro snadnější čištění podzemní nádrže je vhodné mít k ruce několik pomocníků
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Pro snadnější čištění podzemní nádrže je vhodné mít k ruce několik pomocníků (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Čištění podzemní nádrže na dešťovou vodu

Srážková voda se v nádrži kazí z důvodu, že se přes nátokový filtr dovnitř dostanou jemné nečistoty, například prach a pyl. Pokud u nádrže nátokový filtr chybí, dostávají se dovnitř veškeré splavené nečistoty. Listy a větvičky ze stromů, mech ze střechy, ptačí trus a další pak způsobují hnilobný proces a následný nepříjemný zápach. K odstranění je zapotřebí důkladné vyčištění.

TIP specialistů: V případě využívání systému v domě s automatickým dopouštěním vody do nádrže je třeba před čištěním dopouštění přes řídící jednotku vypnout.

Pro snadnější čištění podzemní nádrže je vhodné mít k ruce několik pomocníků – žebřík, vysokotlaký čistič, kalové čerpadlo a kartáč. Postup je následující:

  • vypněte přívod elektrické energie do nádrže
  • odejměte poklop nádrže a vyjměte filtrační koš
  • do nádrže vložte žebřík, opatrně sestupte dovnitř a pomocí čerpadla (či jiné čerpací techniky) odčerpejte zbytek vody
  • pomocí vysokotlakého čističe nádrž kompletně vystříkejte vodou
  • nádrž vykartáčujte a znovu vystříkejte vysokotlakým čističem
  • špinavou vodu odčerpejte pomocí kalového čerpadla

TIP specialistů: Po vyčištění vnitřku nádrže je žádoucí zkontrolovat také geigery (lapače střešních splavenin) i veškeré nátokové filtry a propláchnout je proudem vody, například pomocí pistole od vodní hadice.

Podzemní nádrž na dešťovou vodu doporučujeme vyčistit minimálně jednou za pět let
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Podzemní nádrž na dešťovou vodu doporučujeme vyčistit minimálně jednou za pět let (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Podzemní nádrž na dešťovou vodu doporučuji vyčistit minimálně jednou za pět let. V blízkém okolí jehličnatých stromů či při zvýšeném výskytu pylu a prachu je samozřejmě potřeba nádrž čistit častěji.

Publikováno: 15.11.2021, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce