reklama

Koupelnová otopná tělesa od A do Z aneb vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat

Při navrhování, umísťování a instalaci koupelnových otopných těles občas dochází k chybám. Tento článek si klade za cíl poskytnout vám alespoň několik základních informací, jak se těchto omylům vyvarovat. Koupelnová tělesa nabízí společnost KORADO již téměř 30 let.

Koupelnová otopná tělesa od A do Z aneb vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat (Zdroj: Korado a.s.)

Výroba

Otopné profily jsou v první řadě mechanicky sestaveny, poté následuje plně automatizovaný proces kapilárního pájení. Každé těleso je před cestou do lakovny podrobeno tlakové zkoušce ponořením do antikorozního roztoku ve zkušební vaně a testováno na zkušební přetlak 13 bar.

Otopné profily jsou v první řadě mechanicky sestaveny, poté následuje plně automatizovaný proces kapilárního pájení
Otopné profily jsou v první řadě mechanicky sestaveny, poté následuje plně automatizovaný proces kapilárního pájení (Zdroj: Korado a.s.)

Povrchová úprava a lakování

Použitá výrobní technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní finální povrch i hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa.

Samotný proces lakování sestává ze tří stěžejních fází:

  • 1. Příprava ocelového povrchu tzv. předúprava: odmaštění, fosfátování a oplach ve třech stupních. Výsledkem je dokonale odmaštěný povrch s nánosem železitého fosfátu s obsahem manganu o síle cca 1µm. Výrobek se na konci úpravy oplachuje ještě demi vodou, což je voda bez obsahu minerálů, aby se zabránilo zanesení nežádoucích chemikálií do lakovacího systému. Železitý fosfát zvyšuje adhezi mezi lakem a povrchem tělesa. Vytváří tedy podmínky pro optimální nános základního laku.
  • 2. Nanesení základního laku metodou  kataforézního máčení (KTL) a následné vypálení v peci.

Tato fáze povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa.

Použitá výrobní technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost
Použitá výrobní technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost (Zdroj: Korado a.s.)
  • 3. Pro nanesení vrchní vrstvy laku je použit epoxy-polyesterový lak v různých barevných odstínech technologií práškování v elektrostatickém poli, po jehož vytvrzení v peci je proces povrchové úpravy ukončen. Nanášení prášku se provádí pomocí automatických pistolí na manipulátorech, umístěných v podtlakové práškovací kabině. Inteligentní řídicí systém kabiny reaguje na typ a výšku otopného tělesa a tím zajišťuje hospodárnost procesu a optimální vrstvy prášku.

1.Teplovodní vytápění

Tělesa určena pro připojení na teplovodní systém. V dnešní době je nejpreferovanějším způsobem připojení spodní středové. Důvody jsou jasné:

  • Jednotná rozteč připojení 50 mm, která platí pro jakoukoliv délku tělesa. Umožňuje mj. i snadnou výměnu těles v budoucnu.
  • Jednodušší rozměření a příprava připojovacího potrubí (vše uprostřed), bez nutnosti znalosti rozměru budoucího tělesa.
  • V případě provozu tělesa na kombinovaný provoz zůstávají k dispozici krajní připojovací otvory, do kterých je možné instalovat elektrické topné těleso.

Upozornění!

Vzhledem ke specifické konstrukci tělesa dojde při nesprávném připojení k razantnímu snížení tepelného výkonu. Příkladem mohou být např. tyto chybné způsoby připojení:


Tepelný výkon a navrhování

Přestup tepla do okolního prostoru probíhá skrze povrch otopného tělesa, tudíž volba rozměrů významně určuje jeho tepelný výkon. Neméně důležitým parametrem pro stanovení tepelného výkonu je zvolený zdroj tepla a s ním související teplotní spád otopné soustavy. Obecně platí, že s klesající teplotou teplonosné látky vstupující do otopného tělesa významně klesá také jeho tepelný výkon. Pro pokrytí tepelných ztrát, vyplývajících z projektové dokumentace otopných soustav, je nutné zvolit odpovídající velikost přestupní plochy, tedy vhodné rozměry otopného tělesa.

Upozornění!

Častou chybou při navrhování je to, že dochází k volbě velikosti a typu tělesa pouze na základě jeho rozměrů, nikoliv na základě jeho skutečného tepelného výkonu.

2.Kombinované vytápění

Pro zajištění provozu koupelnového tělesa také v letních měsících je možné jej dovybavit elektrickou topnou tyčí. Z důvodu bezpečného provozu trubkového otopného tělesa doplněného o elektrickou topnou tyč je nutné zajistit jeho odvzdušnění a kontinuální propojení tělesa s expanzní nádobou, jinými slovy nesmí dojít ke kompletnímu uzavření otopného tělesa. Běžně se proto při provozu pouze s elektrickou topnou tyčí uzavře přívod a výstupní větev („zpátečka“) zůstává, z důvodu roztažnosti kapaliny při ohřevu, otevřená. Volba velikosti příkonu elektrické topné tyče (v rozsahu od 200 do 1200 W) je omezena rozměry otopného tělesa, do kterého budeme tyč instalovat. Max. možné příkony pro daný rozměr tělesa jsou uvedeny v katalogu.

Upozornění!

Respektujte proto prosím tato uváděná omezení maximálního elektrického příkonu topné tyče, protože vychází z testovacích měření realizovaných ve vývojovém centru společnosti KORADO, kde testujeme nejrůznější provozní režimy, včetně zkoušek zakrytí otopného tělesa předepsanými textiliemi.

Druhy elektrických topných tyčí

Regulace topných tyčí závisí na zvolené variantě topné tyče, tedy bez integrovaného regulátoru teploty (obr. 1) nebo s integrovaným regulátorem teploty (obr. 2).

Varianta topné tyče bez regulátoru teploty je určena k připojení do síťové zásuvky, je tedy potřeba objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy (zásuvka s vypínačem nebo regulátor), namontovat ho na přívodní kabel a zapojit do zásuvky. Konstrukce el. topné tyče je kvůli bezpečnosti řešena tak, že se těleso vypne v případě dosažení teploty teplonosné látky uvnitř trubkového otopného tělesa cca 85°C. Následuje samovolný pokles teploty na cca 55 °C a opětovné sepnutí elektrické topné tyče. Takto cykluje do vypnutí topné tyče uživatelem. Doporučené příkony pro jednotlivé rozměry těles jsou však zvoleny tak, aby k tomuto cyklování za běžných provozních podmínek nedocházelo.

Těleso se vypne v případě dosažení teploty teplonosné látky uvnitř trubkového otopného tělesa cca 85°C
Těleso se vypne v případě dosažení teploty teplonosné látky uvnitř trubkového otopného tělesa cca 85°C (Zdroj: Korado a.s.)
Varianta topné tyče bez regulátoru teploty je určena k připojení do síťové zásuvky
Varianta topné tyče bez regulátoru teploty je určena k připojení do síťové zásuvky (Zdroj: Korado a.s.)

Varianta topné tyče s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu je určena k připojení na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice. Varianta s regulátorem spíná topnou tyč na základě nastavené hodnoty okolní prostorové teploty a je doplněna o tlačítko, po jehož zmáčknutí převede topnou tyč na dvě hodiny do režimu ZAPNUTO bez ohledu na regulátor prostorové teploty („sušící program“). Funkce samotné topné tyče je totožná jako u provedení bez regulátoru, tedy v režimu ZAPNUTO cykluje mezi cca 85 °C a 55 °C.

Varianta s regulátorem spíná topnou tyč na základě nastavené hodnoty okolní prostorové teploty
Varianta s regulátorem spíná topnou tyč na základě nastavené hodnoty okolní prostorové teploty (Zdroj: Korado a.s.)
Varianta topné tyče s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu je určena k připojení na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice
Varianta topné tyče s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu je určena k připojení na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice (Zdroj: Korado a.s.)

Umístění

Montáž otopného tělesa doplněného o elektrickou topnou tyč do prostoru koupelny s sebou nese zvýšené požadavky na umístění elektroinstalace a dodržení předepsaných bezpečnostních předpisů a ustanovení normy ČSN 33 2000-7-701 (resp. IEC 60364-7-70). Respektujete tedy požadavky výrobce a údaje o hodnotě IP (viz. obr. 3).

Respektujete požadavky výrobce a údaje o hodnotě IP
Respektujete požadavky výrobce a údaje o hodnotě IP (Zdroj: Korado a.s.)

3.Elektrické přímotopy

Samostatnou kapitolou v rámci koupelnových otopných těles jsou elektrická přímotopná otopná tělesa, která vychází z klasických koupelnových těles, nicméně jako zdroj tepla využívají pouze elektrickou topnou tyč a nepotřebují tak ke svému provozu běžnou teplovodní soustavu. Tato přímotopná tělesa jsou hermeticky uzavřena a z výroby naplněna nemrznoucí směsí, naředěnou pro vnější podmínky do -10°C.

Upozornění!

Poměrně častou chybou je nadměrné dotažení horního dílu konzoly, které způsobí prohnutí konzoly (viz. obr. 4). Na konzolu poté není možné umístit vnější krytku.

Poměrně častou chybou je nadměrné dotažení horního dílu konzoly, které způsobí prohnutí konzoly
Poměrně častou chybou je nadměrné dotažení horního dílu konzoly, které způsobí prohnutí konzoly (Zdroj: Korado a.s.)

Závěr

V současné době je v nabídce mnohem více modelů koupelnových těles v daleko širší rozměrové, konstrukční a tvarové škále. KORADO představilo i své dvě poslední novinky kterými jsou KORATHERM AQUAPANEL (ve všech 3 variantách provedení) a KORALUX NEO (i ve verzi el. přímotopu). Více o produktech na www.korado.cz.

Publikováno: 29.10.2021, Autor: Korado a.s. (text a foto) , Profil autora: Redakce