reklama

Zimní malty HELUZ stavebníkům prázdniny nedopřejí

Dlouhé zimní prázdniny zednických profesí, které za časů našich rodičů mívaly od listopadu do března volno, se v posledních letech staly minulostí. Stavební sezonu totiž významně prodloužily speciální zimní malty. Třeba se zimními maltami HELUZ mohou stavbaři zdít i při teplotě vzduchu až -5°C. Tato minimální teplota samozřejmě musí být dodržena nejen při zpracování, ale i při tuhnutí malty a neměla by klesnout ani po dobu dalších dvou týdnů od vyzdění. Faktorů, které je třeba při stavbě v zimě ohlídat, je však více, a vždy je to hlavně s ohledem na počasí: Například čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy, jako je déšť a sněžení, a období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.

Zimní malty
i (Zdroj: HELUZ)
Zimní malty HELUZ stavebníkům prázdniny nedopřejí (Zdroj: HELUZ)

Sortiment zimních malt HELUZ jen potvrzuje kompletnost stavebního systému HELUZ. Patří do něj HELUZ SB malta pro tenkou spáru, HELUZ SB C malta pro celoplošnou tenkou spáru a HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a zakládací malta a nová HELUZ TREND PLUS. Malty se zimní úpravou jsou baleny ve stejných pytlích jako běžné malty, pouze na čelní straně najdete dva různé piktogramy - sněhovou vločku s popisem ZIMNÍ VARIANTA a teploměr znázorňujíc použití do -5 °C.

Zdicí malta pro tenkou spáru nanášená celoplošně na broušené cihly
Zdicí malta pro tenkou spáru nanášená celoplošně na broušené cihly (Zdroj: HELUZ)
Malta HELUZ TREND je tepelněizolační zdicí a zakládací malta
Malta HELUZ TREND je tepelněizolační zdicí a zakládací malta (Zdroj: HELUZ)

Obecně lze říci, že se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty. Proto jsou do zimních malt přidávány přísady zrychlující proces tvrdnutí a tuhnutí malty, aby malty měly rychlejší nárůst pevností. Právě díky přidáním přísad lze malty použít i v zimním období. Zároveň je nutné pamatovat na to, že při velmi nízkých teplotách je potřeba předehřívat záměsovou vodu, která pomáhá udržet vyšší teplotu čerstvé směsi a zajišťuje rychlejší průběh tvrdnutí malty. Proto není dobré maltu se zimní úpravou používat při teplotách nad +15°C, protože by rychle tuhnula a byla by těžko zpracovatelná.     

Díky jednoduchosti zpracování a rychlému nárůstu pevností malty po jejím nanesení lze maltu použít i v obdobích, kdy nejsou očekávány mrazy
Díky jednoduchosti zpracování a rychlému nárůstu pevností malty po jejím nanesení lze maltu použít i v obdobích, kdy nejsou očekávány mrazy (Zdroj: HELUZ)
S předem připravenou tekutou maltou lze v zimním období také pracovat
S předem připravenou tekutou maltou lze v zimním období také pracovat (Zdroj: HELUZ)

Další možností pro zdění v zimním období je systémová zdicí pěna HELUZ, jejíž aplikační teplota je uváděna dokonce -10 °C. PUR pěna na rozdíl od klasických vápenocementových malt neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel. Určitým omezením PUR pěny je o trochu nižší pevnost zdiva, proto by její použití mělo být konzultováno s projektantem pokud dochází k záměně za jiný typ malty.

HELUZ SIDI je předem připravená zdicí malta pro tenkou spáru, určená pro broušené cihly HELUZ pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn a příček
i (Zdroj: HELUZ)
HELUZ SIDI je předem připravená zdicí malta pro tenkou spáru, určená pro broušené cihly HELUZ pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn a příček (Zdroj: HELUZ)

V zimě je třeba hlavně hlídat teploty

Hlídání teplot a počasí provází stavbu v zimě nejen při samotném zdění, ale už od okamžiku přivezení materiálu na stavbu. Chránit se musí proti nepříznivému počasí (déšť, sníh...) a rozbalené palety cihel a pytle s maltou musejí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna HELUZ se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být vyšší než +10°C (ale zároveň méně než +30°C). Samozřejmostí je, že při zdění nesmí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu a ani nesmí být zaprášené či jinak znečištěné, veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění v zimě se cihly nenamáčejí.

Ze zednických činností lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky a podobně
i (Zdroj: HELUZ)
Ze zednických činností lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky a podobně (Zdroj: HELUZ)

„Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a teplota vzduchu, nejen při zpracování a tuhnutí malty, ale i během následujících 14 dní po vyzdění nesmí klesnout pod -5°C. Pokud pod ochrannou folii naskládáte kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10°C“ radí Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ, jak si počínat při stavbě v zimě. Současně však doporučuje, aby při očekávaných teplotách nižších než -5°C byly práce přerušeny a počkalo se na příznivější předpověď.  „Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0°C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0°C do -5°C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na cca 30°C. Zároveň platí u zimních malt omezení i opačně, lze je zpracovávat do teploty +15°C - na tzv. zimní malty není možné zdít v létě,“ upozorňuje Zuzana Hejlová. Zároveň připomíná, že období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka). Zdánlivě se může jednat o složitější proces při zdění. Ale měření teplot na stavbě a sledování předpovědi počasí patří k samozřejmostem během stavby. Díky broušeným cihlám a tenkovrstvým maltám lze zdivo vyzdít velmi rychle a tím si v dnešní době napjatých termínů výrazně ulehčit život.

Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům
i (Zdroj: HELUZ)
Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům (Zdroj: HELUZ)

I s HELUZ SIDI lze zdít v zimním období

S předem připravenou tekutou maltou HELUZ SIDI lze v zimním období také pracovat. Ale je třeba respektovat podstatu samotné malty, která je založena na vodní disperzi. Malta nesmí při skladování přemrznout a je nutné ji skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až + 35 °C. Ani během zdění nemohou být teploty pod bodem mrazu a zdicí prvky nesmějí být zmrzlé. Ale díky jednoduchosti zpracování a rychlému nárůstu pevností malty po jejím nanesení lze maltu použít i v obdobích, kdy nejsou očekávány mrazy. Těchto dnů je v zimních měsících v našich klimatických podmínkách poměrně dost. Samozřejmě lze maltu HELUZ SIDI použít pro stavbu stěn v uzavřené stavbě.

Zdicí malta pro tenkou spáru se nanáší na žebra broušených cihel
Zdicí malta pro tenkou spáru se nanáší na žebra broušených cihel (Zdroj: HELUZ)
Speciální PUR pěna pro zdění z broušených cihel je úsporná a odolná
Speciální PUR pěna pro zdění z broušených cihel je úsporná a odolná (Zdroj: HELUZ)

Stavební práce mohou pokračovat v „uzavřené“ stavbě

Pokud je stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8°C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických činností lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky apod. „Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům,“ varuje Ing. Zuzana Hejlová ze společnosti HELUZ. Na druhou stranu právě práce v uzavřené stavbě přes zimu jsou v dnešním stavebnictví běžné a při dodržení standardních opatření problémy nevznikají. 

Při zdění v zimním období je nutné dodržet tyto zásady:

  • Materiál a následně i čerstvě vyzděné zdivo se musí chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy.
  • Při zdění nesmí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu.
  • Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5°C.
  • Období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky. 
  • Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům.

Díky maltám HELUZ se zimní úpravou lze výrazně prodloužit stavební sezónu a čas pro realizaci hrubé stavby domů, což ocení jak stavebníci, tak i realizační firmy.

Publikováno: 25.10.2021, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce