reklama

Hybridní systém tepelného čerpadla a plynového kotle pro starší topné systémy

Hybridní systém ARISTON spojuje vysoce efektivní tepelné čerpadlo systému vzduch/voda a kondenzační plynový kotel Ariston. Díky tomu je prostřednictvím jediného produktu možné topit, chladit, ale také připravit teplou užitkovou vodu. Vše lze snadno ovládat pokojovým termostatem a kontrolovat aplikací ARISTON NET.

Hybridní systém tepelného čerpadla a plynového kotle pro starší topné systémy (Zdroj: Ariston (https://www.ariston.com/cs-cz/))

Pro koho je systém HYBRID vhodný

Systém NIMBUS HYBRID od ARISTON představuje alternativu k instalaci tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle. Zároveň přináší technické řešení nanejvýš ekonomického a ekologického zdroje tepla a ohřevu teplé vody v  energetické třídě A+++. Vysoký celkový výkon a teplota topení až 80 °C předurčuje použití především do stávajících objektů bez výměny radiátorů a s využitím stávající elektrické přípojky.

Jak pracuje systém HYBRID

Hlavním zdrojem tepla pro topení a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Obecnou vlastností uvedeného typu tepelného čerpadla je snižující se účinnost s klesající venkovní teplotou ale také s potřebou vyšší výstupní teploty pro topení. V reálném provozu je tepelné čerpadlo nejúčinnější při venkovních teplotách nad 0 °C a do výstupní teploty pro topení 45 °C. V systému HYBRID je tepelné čerpadlo doplněno o plynový kondenzační kotel, který je schopen s vysokou účinností a ve všech provozních režimech tepelné čerpadlo doplnit a zajistit tak pro uživatele tepelnou pohodu nebo dostatek teplé vody.

Po většinu roku bude hlavním zdrojem tepla tepelné čerpadlo (kotel bude maximálně vypomáhat při zátopu nebo při velkých teplotních výkyvech). V přechodném období podzimu a jara bude tepelné čerpadlo pracovat společně s kondenzačním kotlem. Pouze v období nízkých venkovních teplot bude tepelné čerpadlo mimo provoz a zdrojem tepla bude jen kondenzační kotel. Toto období však bude představovat pouze několik dní v roce.

Závěsný plynový kondenzační kotel
Kondenzační kotel GENUS ONE je ideální pro vytváření systémů (Zdroj: Ariston (https://www.ariston.com/cs-cz/))

Součásti hybridního systému

Hybridní systém od ARISTON THERMO představuje vzájemně propojenou a centrálně řízenou soustavu následujících prvků:

 • Tepelné čerpadlo jako obnovitelný zdroj energie v provedení vzduch/voda. Pro výrobu tepla využívá teploty venkovního vzduchu, přičemž nespotřebovává plyn, neprodukuje emise CO ani CO2, ani jiných znečišťujících látek.
 • Kondenzační kotel představuje nízkoemisní, rychlý zdroj tepla s vysokou účinností. Je schopen dodávat do topení až 80 °C. Podle zvoleného typu kotle může být výkon pro topení až 30 kW – tedy dostatečný i pro velké nebo špatně zateplené objekty. Volit lze kotle s průtokovým ohřevem vody nebo kotle pro ohřev v nepřímo ohřívaném zásobníku.
 • Hybridní modul vzájemně propojuje oba zdroje tepla do jednoho funkčního celku. Inteligentní systém regulace HYBRID MANAGER je schopen využívat synergie mezi tepelným čerpadlem jako hlavním zdrojem a kondenzačním kotlem dle uživatelem zadaných parametrů včetně cen plynu a elektřiny, vždy v ekonomicky nejvýhodnějším režimu.
 • Systém ekvitermní regulace obsahující pokojový termostat a venkovní čidlo. Pokojový termostat slouží současně jako řídící a zobrazovací jednotka celého systému.
 • Systém dálkového ovládání pro uživatele a dohledu pro servis prostřednictvím wi-fi brány. V  aplikaci je možno sledovat funkci zařízení a měnit uživatelské parametry.
Nimbus hybrid
Sestava NIMBUS HYBRID (Zdroj: Ariston (https://www.ariston.com/cs-cz/))

Řídicí systém SMART HYBRID MANAGER

Inteligentní řídicí systém HYBRID MANAGER je připraven zajistit uživateli maximální tepelnou pohodu a maximální dosažitelné úspory.

Umožňuje uživateli:

 • Zadat aktuální cenu plynu a aktuální cenu elektřiny – systém pak na základě zadaných cen vybírá ekonomicky nejvýhodnější zdroj tepla
 • Volit mezi režimem maximálních úspor nebo maximální ekologie (spotřeby primárních zdrojů)
 • Volit uživatelský komfort topení – rychlost připojení kondenzačního kotle do systému
 • Zadat provozní hranice využití tepelného čerpadla nebo kotle
 • Ručně volit zdroj tepla – tepelné čerpadlo nebo kotel
 • Zapojit do systému domácí fotovoltaickou elektrárnu a využívat vlastní vyrobenou energii
 • Vytvořit topný systém s více topnými okruhy (např. bazén, radiátory a podlaha)
 • Spolupracovat se solárními systémy
 • Tepelným čerpadlem mimo topení také chladit
Systém NIMBUS COMPACT
Řídicí systém HYBRID MANAGER zajistí perfektní tepelnou pohodu (Zdroj: Ariston (https://www.ariston.com/cs-cz/))

NIMBUS HYBRID tak představuje moderní zdroj tepla, který poskytuje uživateli maximální účinnost a zároveň maximální efektivitu a to nejen ve smyslu provozním, ale nabízí také nižší pořizovací náklady, a tedy i rychlejší návratnost vynaložených nákladů. Minimální potřebné úpravy, snadná instalace a jednoduchá obsluha jsou nezanedbatelnou samozřejmostí.

Publikováno: 18.10.2021, Autor: Ariston Thermo (text a foto) , Profil autora: Redakce