reklama

Vlhkost v suterénu má mnoho příčin, ale mnohdy snadné řešení

Vlhkost v suterénu představuje poměrně špatně odstranitelný problém. Kromě složitých řešení bývají k dispozici také levnější možnosti, jež jsou dostatečně účinné a pomáhají tyto palčivé potíže vyřešit. Jak vlastně poznat vlhkost v suterénních zdích a co dělat, když se v suterénu hromadí spodní voda?

Voda v suterénu bývá častý problém, částečně to lze řešit pomocí čerpadla (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Suterén je nejnižším z bodů vašeho obydlí, proto už při výstavbě domu byste měli myslet na velmi účinnou hydroizolaci. A to zvláště tehdy, pokud je suterénní prostor z venkovní strany zanořen do svahu a je zde proto vyšší možnost průniku vody, která může stavebními prvky proniknout a působit škody. Průnik vody do interiéru bývá způsoben především špatně zvolenou, poškozenou nebo chybějící hydroizolací, případně zvláštními poměry v půdě, kdy jsou v okolí domu prameny, ze kterých vyvěrá voda a suterén proti němu působí jako překážka, kterou nemůže proniknout.

Vlhká zeď
Vlhké zdivo ve sklepních prostorách (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Hydroizolace je základem. Je zapotřebí zvolit vhodné řešení, přičemž nejlepší je speciální černá hydroizolační fólie, která díky svým výstupkům nepřiléhá úplně ke stěně a stěny tak mohou dýchat. Fólie zároveň brání průtoku vody dovnitř budovy. Při budování suterénu nikdy nezapomínejte na asfaltový nátěr vnějších stěn, které budou pod zemí. Takto vybudovaná vrstva působí jako první bariéra, bránící problémům. U starších budov, kde se problémy začnou objevovat, je nejlepším řešením obnažení všech stěn a provedení nové izolace. Kromě zabránění průtoku vody je možné také stavbu "podřezat“, čímž zabráníte průniku vlhka do zdiva. Pro podzemní hydroizolaci se používá i polystyren s nenasákavou úpravou.

Pro odstranění průniků vody do budovy, kromě hydroizolace, vytvořte v suterénu také jímku, ze které je možné vodu jednoduše pomocí ponorného čerpadla vyčerpat pryč. Nezapomínejte, že mnohem lepší je mít tyto prostory vymalované pomocí prodyšných vápenných nátěrů, než moderními výmalbami, které velmi izolují a zdivo tak nemůže dýchat.

Hydroizolace stavby
Hydroizolaci lze provést různými způsoby, třeba navařením asfaltové lepenky (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Problém s vodou v suterénu může spočívat také ve stékání vody při deštích směrem k domu, ta pak nateče všude tam, kam nemá a nejníže položené prostory bývají zaplaveny jako první. Při stavbě domu je proto nutné myslet i na tato rizika. Natékání vody k domu pomůže odstranit vhodně provedená a umístěná dešťová kanalizace, zaústěná například do podzemní nádrže na dešťovou vodu.

Okno v suterénu
Suterénní prostory je zapotřebí pravidelně větrat (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Ve velkých suterénních prostorách je možné řešit mírně zvýšenou vlhkost vybudováním cihlových předsazených stěn s integrovanými větracími otvory, které budou zdivo vysušovat pomocí využití přirozené cirkulace vzduchu.

Původní vnější stěny je zapotřebí ještě před vybudováním předsazených stěn důkladně ošetřit proti plísním. Časté navlhnutí zdiva, tvářící se jako odpadávající kusy omítky, je problém nejen u starých budov, ale i tam, kde dojde k výměně oken za plastová a není prováděno řádné větrání. Kondenzace vlhkosti může vyústit až v rozpad omítek, nejčastěji pod okny. V malých prostorách zvolte pro rychlé zbavení vlhkosti elektrický odvlhčovač.

Publikováno: 22.8.2021, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto) , Profil autora: Radoslav Ptáček