reklama

Co dělat, když váš plynový krb páchne a chová se podezřele?

Pokud začal váš plynový krb nelibě vonět či spíše zapáchat, je na čase se problému postavit čelem. V čem je hlavní problém a jak jej řešit? A co dělat v případě, že plynový krb vykazuje další známky, že něco není v pořádku?

Co dělat, když váš plynový krb páchne a chová se podezřele? (Zdroj: Depositphotos)

Zápach v plynovém krbu

Plynové krby můžeme nalézt nejen v rodinných domech nebo na chalupách, ale setkáme se s nimi i třeba v paneláku. Není to totiž žádný problém, pokud máte ke svému obydlí přivedenou plynovou přípojku, můžete si krb nechat nainstalovat, kam si jen budete přát. S krbem, a nejen plynovým, kromě spokojeného pozorování ohně a útulné atmosféry přicházejí také jisté problémy. Zejména, pokud se krb začne chovat "podezřele", zapáchá nebo nefunguje tak, jak by měl. Zvláště problém s plynovým krbem bychom neměli podceňovat. Opomíjení některých zjevných nedostatků by nás totiž mohlo stát nejen dlouhé peníze, ale také život.

Kotel
Plynový kotel je zdrojem tepla našich interiérů (Zdroj: Depositphotos)

Únik plynu

Nejčastějším problémem je únik plynu. A to je opravdu malér. Plynovým potrubím se do našich domovů dodává nejčastěji metan, což je bezbarvý a bezzápachový plyn. Aby byl alespoň nějak rozpoznatelný, je obohacen o další plynovou složku, která je cítit svým charakteristickým zápachem. Jakmile tedy dojde k úniku plynu, měli bychom v uzavřené místnosti tuto nelibou vůni ucítit, v dalším případě, pokud je únik masivnější, bychom měli i slyšet typické syčení unikajícího plynu. Jakmile se toto stane, je na nás, abychom rychle zareagovali. V první řadě je nutné zavřít přívod plynu. V domácnostech je plynové potrubí označeno žlutou barvou a nedaleko plynového kotle nebo krbu je umístěn přívodní ventil, který pohybem páčky uzavřeme. Dále je nezbytné místnost důkladně vyvětrat. A jedno důležité upozornění:

Pokud zjistíte únik plynu, ihned uhaste všechny otevřené ohně, vyvarujte se vypínání a zapínání elektrických přístrojů a rozsvěcení nebo zhasínání světel. Ihned zavolejte (nejlépe z prostoru mimo zamořený objekt) havarijní službu nebo servisního technika pro plyn.

Potrubí
Plynové potrubí je podle zákona označeno žlutou barvou (Zdroj: Depositphotos)

Při zjištění úniku plynu bychom také měli jednoznačně identifikovat, jaký zápach cítíme. Typickým plynovým odérem je zápach po zkažených vejcích, štiplavý a velmi intenzivní. Zde se nerozpakujeme, zavřeme přívod plynu, vyvětráme a voláme servis, který provede revizi a problém odstraní. Není radno se pokoušet u plynových kotlů nebo krbů pokoušet o laickou opravu sami. Jednak můžeme nevhodným zásahem plynové zařízení poškodit a za další bychom mohli i nechtěně způsobit výbuch plynu. Že by přitom došlo nejen na materiální škody, ale také na oběti na životech, je zcela jasné.

Pokud zjistíme, že plyn uniká v okolí přívodu z potrubí do zařízení, bude na vině nejspíš špatné těsnění. Zápach v zadní části kotle nebo krbu pak může značit také poškození přívodní hadice nebo strženou matku na spoji. Pokud se zintenzivní zápach při odstranění předního krytu zařízení, bude potřeba jej odtlakovat. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost celého okolí ale neprovádějte žádné neodborné zásahy do plynového zařízení a v co nejkratší době sežeňte odborníka, který kotel prověří.

Porucha
Při jakémkoliv problému s únikem plynu ihned volejte havarijní službu (Zdroj: Depositphotos)

Mějte na paměti, že plyn může explodovat, pokud je jeho koncentrace v místnosti 5-15 %. Kromě možného výbuchu pak plyn poškozuje lidský organismus. Při jeho vdechnutí pocítíme ostrou bolest hlavy, sucho v ústech a dostaví se pocity dušnosti. Ihned je potřeba místnost, kde plyn uniká, opustit a odejít na čerstvý vzduch. V případě většího zasažení pak může člověk upadnout do bezvědomí a může dojít k celkovému kolapsu organismu. Při ohrožení zdraví nebo života neprodleně zavoláme IZS. 

Někteří lidé ve snaze zjistit možný únik plynu přikládají k plynovému potrubí zapálenou sirku nebo dokonce zapalovač. Vyvarujte se podobných nepředložeností, i sebemenší jiskra může zapříčinit výbuch plynu. Stejně tak je absolutní nesmysl zkoušet přívodní ventil či další komponenty namazat tukem. Pokud už máte potřebu zjišťovat možný únik plynu, připravte si mýdlový roztok, kdy obyčejné toaletní mýdlo velmi silně napěníte a vzniklou pěnu použijete v místě, kde k úniku plynu dochází. Pokud se mýdlové bublinky zvětšují a praskají silně, našli jste závadu. 

Krby
Teplo krbu si užijete jen tehdy, pokud bude správně fungovat (Zdroj: Depositphotos)

Jak poznat závadu na plynovém zařízení?

Vždy se řiďte svým nosem a očima. V první řadě pátrejte po zápachu. Pokud nic necítíte a ani váš organismus nevykazuje známky vdechnutí unikajícího plynu, sledujte hořící plamínek na zařízení. 

  • Klasické zabarvení plynového hoření je domodra, resp. modré okraje plamenů se žlutým středem.
  • Žluté nebo červené zabarvení plamene značí špatně nastavené a seřízené trysky nebo špatné nastavení přívodu vzduchu do zařízení.
  • Časté zhasínání plamene může ukazovat na poruchu senzoru, který spíná ventilátor.
  • Malý plamínek může být příčinou ucpaného výměníku.
Oprava
Čištění vnitřních částí krbu zvládnete sami, na ostatní si zavolejte plynaře (Zdroj: Depositphotos)

Chcete-li mít klidné spaní, dodržujte tyto zásady:

  • Kupujte pouze originální, neporušené zařízení z certifikovaného obchodu (ne na bazarech nebo použité).
  • Instalaci plynového zařízení přenechte odborníkovi.
  • Nechte si každý rok provést revizi celého plynového zařízení.
  • Kontrolujte pravidelně stav kotle a komínu.
  • Kupte si detektor plynu (takové zařízení se umisťuje k plynovému zařízení, na které se napojí a jeho kontrolky vám ohlásí zvukovým nebo světelným signálem poruchu nebo únik plynu). Detektor funguje na bázi senzorů, které reagují na zvýšenou koncentraci plynu v místnosti.
Plamen
Sledujte také barvu plamenů u plynového zařízení, změna barvy ohlásí problém (Zdroj: Depositphotos)

Zápach zatuchliny

Může se stát, že pokud krb nebo kotel nebudete delší dobu používat, rozvine se v něm zápach zatuchliny. To je způsobeno nahromaděním vlhkosti, bakterií a plísňových zárodků v zařízení. Prevencí je samozřejmě občasné používání zařízení, například máte-li plynový krb na chatě nebo na chalupě, kam jezdíte jen nárazově, snažte se krb používat během doby, kdy v chalupě budete, a dále dbejte na důkladné větrání prostoru. Je potřeba odstranit vlhkost v zařízení, která bude jinak živnou půdou pro vznik bakterií a plísní. 

Kromě odvětrávání vlhkosti vám mohou pomoci pohlcovače vlhkosti, které můžete v rekreačních objektech používat právě přes období, kdy v nich nebude přebývat. Pokud zápach zatuchliny v plynovém zařízení i přesto přetrvává, obraťte se na servisní službu, která vaše plynové zařízení prohlédne a určí původce zatuchlého zápachu.

Plynové spotřebiče v domácnosti vyžadují pravidelnou údržbu

Publikováno: 10.7.2021, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA (foto a video) , Profil autora: Martina Pilzová