reklama

Montáž oken krok za krokem

Kvalitně provedená montáž oken má zásadní význam pro jejich bezvadnou funkčnost a dlouhou životnost. Nesprávně osazené okno totiž nebude schopno dostatečně izolovat studený venkovní vzduch. Výrobci oken proto vždy doporučují svěřit tuto práci do rukou odborníkům, v nejlepším případě pak přímo dodavateli oken, který svá okna zná a má léty prověřený postup práce. Pokud si ale chcete montáž oken pohlídat, připravili jsme pro vás postupku, která vám krok po kroku ukáže hlavní body správné montáže oken.

Koupelna
i (Zdroj: Vekra)
Jak na montáž oken krok za krokem (Zdroj: Vekra)

Montáž oken není pouze o správném fixování a namontování, ale především o správném vyplnění a uzavření připojovací spáry, aby nevznikly tzv. tepelné mosty. Ty jsou totiž slabým místem, kudy může unikat teplo ven z interiéru, a kde mohou vznikat nežádoucí jevy spojené s kondenzací vlhkosti. Pro bezproblémovou montáž oken je tedy třeba nejdříve řádně připravit stavební otvor. Povrch ostění musí být hladký a soudržný tak, aby to umožnilo správné nalepení folií pro uzavření připojovací spáry.

„Nejsnazší variantou je usazování oken do stěn z monolitického betonu, který je po odbedněný hladký a vytváří tak ideální podklad pro okamžité kotvení a zejména pro aplikaci uzávěrů připojovací spáry,“ říká Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží VEKRA, a pokračuje: „Jiné je to ale u betonových tvárnic a klasických cihel, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný. Takový povrch je třeba nejprve vyhladit – nejlépe potažením tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu.“

Následné kotvení okenních rámů může být realizováno dvojím způsobem – buď pomocí páskových kotev, které se připevní na rám a pomocí turbošroubů pak upevní do ostění, nebo pomocí turbošroubů skrz rám přímo do ostění.

Hlavní body správné montáže oken:

Penetrace povrchu
i (Zdroj: Vekra)
Před samotnou montáží se provede penetrace

Před samotnou montáží se provede penetrace ostění, nadpraží i parapetního zdiva. Zajistí se tím lepší přilnavost uzávěrů připojovací spáry (parotěsné a paropropustné fólie).

Nalepení fólií
i (Zdroj: Vekra)
Na okenní rám se nalepí z vnější a vnitřní strany fólie

Na okenní rám se nalepí z vnější a vnitřní strany fólie, které budou chránit polyuretanovou pěnu v připojovací spáře před průnikem vlhkosti a UV zářením.

Parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou
i (Zdroj: Vekra)
Na stranu interiéru se lepí parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou

Na stranu interiéru se lepí parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou, zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny.

Fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná
i (Zdroj: Vekra)
Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná

Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná - propouští případnou vnitřní vlhkost z připojovací spáry směrem do exteriéru a zároveň brání vnikání srážkové vody do prostoru připojovací spáry.

Připevnění kotev
i (Zdroj: Vekra)
Po nalepení fólií se připevní na okenní rám páskové kotvy

Po nalepení fólií se připevní na okenní rám páskové kotvy ve vzdálenosti 150 mm od vnějšího kraje a pak ve vzdálenosti maximálně 700 mm od sebe. V případě kotvení turbošrouby skrz rám je vhodné, pokud otvory výrobce předvrtá již ve výrobě, aby bylo zřejmé, kde je třeba okna správně kotvit.

Podložení okna
i (Zdroj: Vekra)
Okenní rám se osadí do stavebního otvoru a vypodloží se nosnými plastovými podložkami

Okenní rám se osadí do stavebního otvoru a vypodloží se nosnými plastovými podložkami, které zde zůstávají. Nepřípustné je použití nevhodného materiálu, jako jsou například zbytky cihel nebo měkké dřevo.

Změření ostnění
i (Zdroj: Vekra)
Změří se venkovní ostění

Změří se venkovní ostění, aby byl okenní rám osazen rovnoběžně s vnějším lícem zdiva.

Aplikace montážní pěny
i (Zdroj: Vekra)
Za pomoci vodováhy se vyrovná okenní rám a aplikuje se montážní pěna

Za pomoci vodováhy se vyrovná okenní rám klínky a do prostoru mezi stavebním otvorem a  rámem se aplikuje tepelně izolační montážní polyuretanová pěna.

Fixace okna
i (Zdroj: Vekra)
Okenní rám se zafixuje

Okenní rám se zafixuje provrtáním turbošroubů do zdiva skrz páskové kotvy.

Oříznutí pěny
i (Zdroj: Vekra)
Před nalepením ochranných fólií na ostění přebytek montážní pěny se ořízne nebo zatlačí prsty

Před nalepením ochranných fólií na ostění přebytek montážní pěny se ořízne nebo zatlačí prsty, odstraní se vyrovnávací klínky a vyplní se prostor po těchto klíncích montážní pěnou.

Přilepení fólií na ostění
i (Zdroj: Vekra)
Ochranné fólie se přilepí na ostění

Ochranné fólie se přilepí na ostění.

Přilepení fólií na kotvy
i (Zdroj: Vekra)
Ochrannou fólií se přelepí také páskové kotvy

Ochrannou folií se přelepí také páskové kotvy. Pokud by nedošlo k překrytí kotev fólií, mohl by zde vzniknout tepelný most.

Osazení okenních křídel
i (Zdroj: Vekra)
Do osazeného rámu se nasadí okenní křídla

Do osazeného rámu se nasadí okenní křídla a přimontují se okenní kličky. Nakonec se okna seřídí.

Správně osazené dřevěné okno v novostavbě.

Správně osazené okno
i (Zdroj: Vekra)
Správně osazené okno (Zdroj: Vekra)

Rada odborníka: Montáž oken je lepší nechat na profesionálech

"Montáž oken svépomocí pořádně zvažte. Laikům se často zdá, že namontovat okna zvládne každý schopný kutil, ale z výše uvedeného vyplývá, že krizových míst je více než dost. Ani ty nejšikovnější ruce ostříleného řemeslníka nenahradí roky praxe a ověřené postupy práce profesionální firmy. Moderní domy navíc mají stále větší okenní a vchodové prvky a také posuvné prosklené systémy o hmotnosti několik stovek kilogramů. Chybné provedení montáže může vést k velkým tepelným ztrátám v připojovací spáře, k nedostatečné zvukotěsnosti, a také k pronikání vlhkosti a následné tvorbě kondenzátu a plísně. Pokud se jakýkoliv detail provede neodborně, lehce se to schová pod omítku a uživatel interiéru má přímo ve zdi časovanou bombu."

"Dalším problémem, který s nekvalitní montáží souvisí, jsou komplikované a nákladné dodatečné opravy. Jakmile je totiž provedená omítka, je velmi obtížné najít místo, kde problém vzniká a vše je spojeno s výraznou finanční investicí. Pokud pořizujete nová okna, chtějte vědět, kdo je vyrobil a kdo je bude montovat. Protože špatně namontované okno je zničené okno. V případě objednání oken včetně montáže nejenže zaplatíte nižší sazbu DPH, ale u VEKRY navíc poskytujeme prodlouženou 5letou záruku. Aby naši zákazníci měli jistotu, že VEKRA dělá svou práci dobře a podle stanovených standardů, nechali jsme si celý proces kompletní dodávky na klíč certifikovat u nezávislého německého institutu TÜV Nord," dodává Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží VEKRA

Jak na montáž garážových vrat?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 8.6.2021, Autor: Vekra (text a foto), Profil autora: Redakce