reklama

Stavba plotu a její pravidla

Stavba plotu dává tvář okolí našeho domu. Při výběru vhodného systému je zapotřebí volit tak, aby byl plot nejen hezký, zároveň ale robustní a nerušil okolí domu. Stavbu plotu můžete provést s pomocí firmy nebo sami, avšak vše má svoje pravidla. Porušením těchto pravidel si ale často neuvědomujeme, že tím snížíme plotovému systému životnost. Proto je potřeba dbát na pečlivý postup výstavbu a použití kvalitního materiálu.

Stavba plotu a její pravidla (Zdroj: Depositphotos)

U plotů, podobně jako u zámkové dlažby. Při výběru se musíte rozhodnout, zda požadujete plný plot nebo typ s podezdívkou a sloupkem. Vhodným řešením jsou plotové tvarovky, které jsou duté a při stavbě se vyplňují betonovou směsí. Jedno z důležitých kritérií spočívá také v designu, který by měl ladit celkově s prostředím.

Výkop
Začíná se výkopem základů (Zdroj: Prima DOMA)

Základy se provádí do nezámrzné hloubky, v našich podmínkách stačí vybudovat rýhu s hloubkou 80 cm. Pro plotovky se šíří 20 cm proveďte výkop rýhy o šíři 40 cm. Celý systém plotovek se osazuje buď na ztracené bednění, nebo na spáru, která je vyplněna betonem a díky své jednoduché konstrukci také snadno zhotovitelná.

Podklad
Cementový podklad se musí dát do roviny (Zdroj: Prima DOMA)

Betonovou spáru nechejte alespoň částečně zavadnout, poté je třeba provést instalaci armatur, které se připravují rozřezáním roxoru na několik kusů v požadované délce. Takto vyrobené trny poté usaďte do betonové spáry, kam si vyvrtáte otvory. Rozteč trnů volte tak, aby ze země měly přesah alespoň 30 cm, přičemž k jejich upevnění použijte například chemickou kotvu. Základ musí být vhodně zaizolovaný, a to buď nanesením penetrace a lepenkou nebo využitím tekuté lepenky.

Tvarovky
Na stavbu plotu se nebojte použít prefabrikované tvarovky (Zdroj: Prima DOMA)

První řadu tvarovek pokládejte na rovné cementové lože, přičemž jejich zarovnání proveďte pomocí dřevěných nebo plastových klínků. Horní hrana první řada musí být absolutně rovná, aby na ni dobře navázaly další plotovky. Velice důležitou operací je betonová výplň, která má mít svoji správnou kvalitu a konzistenci. Směs pro vyplnění otvorů v plotovkách musí být pouze mírně zavlhlá, pokud kupujete hotovou směs, pak její pevnostní třída musí být c 20/25.

První řada
Na betonové lože se zakládá první řada (Zdroj: Prima DOMA)
Pěchování
Betonová výplň se musí důkladně udusat (Zdroj: Prima DOMA)

Betonová směs pro výplň rozhodně nesmí být v tekuté konzistenci, neboť je nutné její velmi důkladné utužení. Upěchování se provádí například pomocí hranolu 10 x 10 cm. Poslední řada se vyplňuje do poloviny výšky z důvodu pnutí, armatury provádějte do celé výšky a svazujte například drátkem, aby se pnutí přeneslo z jednoho kusu na druhý a až do země.

Zakončení
Tvarovky se zakončují průběžnými deskami (Zdroj: Prima DOMA)

Ukončení plotu se řeší koncovými nebo průběžnými deskami, které se připevní pomocí mrazuvzdorné lepicí hmoty. Spoje mezi jednotlivými deskami začistěte pomocí silikonu, což zamezí přístupu vody do konstrukce plotu. Celá plotová konstrukce musí být provedena jako monolit. Vyvarujte se některých chyb, jako například úplného vyplnění poslední řady nebo použití nekvalitní směsi, která nezaručí potřebnou pevnost a odolnost celé konstrukce plotu. Jediná chyba znamená často významné zkrácení životnosti plotové sestavy.

Desky
Průběžné desky se spojují silikonem (Zdroj: Prima DOMA)
Plot
Hotový plot může být proveden jako monolit (Zdroj: Prima DOMA)

 

Publikováno: 26.4.2021, Autor: Radoslav Ptáček , Profil autora: Radoslav Ptáček