reklama

Poradíme, jak postupovat při zdění obvodového nosného zdiva Ytong

Jakmile máte provedené založení rohů a usazení první vrstvy tvárnic do zakládací tepelněizolační malty Ytong, můžete přistoupit ke zdění obvodového nosného zdiva. Čtyři minuty dlouhé video vám ukáže jak postupovat a na co si dát při práci pozor. Správný pracovní postup najdete také v našem článku.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong (Zdroj: Xella CZ)

Mezi rohovými tvárnicemi natáhněte zednickou šňůru, pomocí které založíte celou první řadu. První řadu tvárnic nosného zdiva pokládejte na Ytong zakládací maltu tepelněizolační. Její tloušťka se může měnit v závislosti na nerovnosti základové desky, min. tloušťka je 10 mm.

Muž kontroluje rovinu, roh
Mezi rohovými tvárnicemi natáhněte zednickou šňůru, pomocí které založíte celou první řadu (Zdroj: Xella CZ)

Pro zdění při běžných teplotách používejte Ytong zdicí maltu, při nižších teplotách od 0 °C do 10 °C použijte Ytong/Silka zdicí maltu zimní. Rovinnost kontrolujte vodováhou, příp. latí minimální délky 1 m. Tvárnice Ytong se usazují poklepem gumovou paličkou.

Další řady začínejte zdít vždy od rohů osazením celé tvárnice pery ven. Před nanesením zdicí malty Ytong vždy očistěte povrch tvárnice od prachu a nečistot. Ytong zdicí malta by měla mít správnou konzistenci a při práci s ní je dobré používat zednickou lžíci Ytong.

Nanášení malty
Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící (Zdroj: Xella CZ)
Muž, prkno
Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné vrstvě (Zdroj: Xella CZ)

Je dobré si pamatovat, že v systému Ytong jsou jednotlivé prvky vyladěny tak, aby byl výsledek co nejlepší. Chybou je například záměna lepicí malty, což může způsobit praskliny. Často se dělají chyby při založení první řady tvárnic (není dobře vyrovnaná) a následné používání hrubých vrstev malty. Důležitá je i správná příprava zdící malty.

Obsah pytle (17 kg) postupně vsypte do čisté vody o množství 4,8 l a promíchejte elektrickým pomaloběžným míchadlem s vhodným mísidlem, až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu hmotu promíchejte. V případě potřeby můžete maltu rozředit 1–2 dcl vody. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu.

Muž měří vodováhou vodorovně
Rovinnost kontrolujte vodováhou (Zdroj: Xella CZ)

Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné vrstvě nanášecí lžící Ytong se zuby 5 × 5 mm na vodorovné, u hladkých tvárnic bez pera a drážky i na svislé spáry. Nanesení na svislou stěnu tvárnic dodržujte i u tvárnic pero drážka v napojení rohů a doplnění dořezů, tzn. vždy, když není spoj pero drážka. Do malty pokládejte vždy prachu zbavené tvárnice a doklepávejte je gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

Každou řadu zdíme podle důkladně napnuté zednické šňůry. Přesné osazení tvárnic kontrolujeme vodováhou! Případné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkem. Výhodou Ytongu je, že se nemusíte držet délkové modulace. Tvárnice vždy lehce uříznete na požadovaný rozměr a zpracujete skoro všechny odřezky. Dodržujte také správnou vazbu tvárnic. Svislé přesahy tvárnic musí být minimálně 100 mm. Vodováhou nebo jinou rovnou latí kontrolujte zalícování tvárnic vodorovně i svisle!

Muž umisťuje blok
Tvárnice se kladou co nejtěsněji k sobě (Zdroj: Xella CZ)
Muž měří vodováhou svisle
Vodováhou kontrolujte zalícování tvárnic vodorovně i svisle (Zdroj: Xella CZ)

V případě budoucích otvorů můžete jednoduše zaříznout tvárnici na požadovanou délku, a tak vytvořit hladké ostění bez drážek a kapes. Broušením ostění dosáhnete přesnou rovinnost pro osazení dveří a oken. Tvárnice se kladou co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty.

Maltu, která vyteče ze spáry, nikdy nerozmazávejte po ploše zdiva. Po zavadnutí ji seškrábněte ostrou hranou lžíce nebo po vytvrzení ji jednoduše odstraňte zbroušením, příp. oklepáním. Při správném dodržení pracovního postupu je stavba čistá a odpad minimální.

Jak tedy na zdění obvodového nosného zdiva?

Publikováno: 27.4.2021, Autor: Xella CZ (text a foto) , Profil autora: Redakce