reklama

Montáž fotovoltaiky v systému Battery box

Existuje několik systémů a možností jak vyrábět energii a ukládat ji do zásoby. Jednu z nich představuje fotovoltaika s úložištěm Battery box. Jedná se o systém umožňující optimální nakládání se získanou energií, přičemž můžete výrazně ušetřit na provozu domácnosti.

Solární fotovoltaické panely na střeše domu (Zdroj: Depositphotos)

V oblasti malých obnovitelných zdrojů se vyvíjejí stále dokonalejší systémy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Jednou z nich je domácí fotovoltaika s bateriemi a úložištěm.  

Současně lze přebytky energie vyrobené během dne ukládat a využít v době, kdy nesvítí slunce. Nespotřebovaná energie se ukládá do boxu o velikosti ledničky. Zařízení je možné umístit do garáže, technické místnosti nebo do jakéhokoli prostoru mimo obytného.

Na jakém principu systém funguje

Základem jsou fotovoltaické panely vyrábějící ze slunečního záření stejnosměrný proud, který je pomocí kabelů sveden do domu, kde je umístěn střídač proměňující stejnosměrný proud ve střídavý. Ten se pak dostává pomocí kabelů do spotřebičů. Během dne, kdy svítí slunce, je energie  ze solárních kolektorů využívána přímo, v době, kdy nesvítí, se ukládá do úložiště v bateriovém boxu. Ten má dvě části. Ve spodní jsou uloženy baterie, které dokáží naakumulovat a uložit energii vyrobenou během dne ze slunce. Druhou částí zařízení je chytrý software, který energii z baterií rozvádí po celém domě. Zajistí, aby fungovala lednice, televize, rekuperace, klimatizace a další spotřebiče a elektrická zařízení v domácnosti.

Schéma domku
Ukázka systému solárních kolektorů s úložištěm v rodinném domě (Zdroj: Depositphotos)

Výhody úložiště   

Největší výhodou Battery boxu je energetická soběstačnost v době, kdy nesvítí slunce. Domácí fotovoltaika doplněná o tento bateriový systém a další chytré technologie je optimálním a na síti nezávislým řešením dodávání energie pro rodinný dům. Zařízení ukládá energii i tehdy, kdy ji tolik nespotřebujete nebo nejste doma. Elektřina z fotovoltaické elektrárny ukládaná do akumulátorů zvládne i jiné úkoly, například ji lze využít v době, kdy dojde k výpadku elektřiny. Další výhodou systému je možnost jeho využití v kombinaci s ohřevem užitkové vody nebo teplovodním vytápěním. Nedostatek elektrické energie v bateriovém úložišti můžete kompenzovat z veřejné sítě, přičemž využíváte cenových výhod v různých časových tarifech.

Schéma možností nabíjení
Elektřina z domácí fotovoltaické elektrárny se ukládá do akumulátorů a lze ji využít i v době, kdy dojde k výpadku (Zdroj: Depositphotos)

Nejdostupnější bateriový systém

Pro menší a nízkoenergetické domy je ideální a nejdostupnější systém solárních panelů s Battery boxem. Systém představuje inteligentní metodu propojující výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů s jejím uskladněním. Umožňuje přitom co nejhospodárnější nakládání s vlastní energií vyrobenou ze slunce, která pokryje spotřebu domácnosti a současně uchová přebytečnou energii pro další účely. Systém vznikl na základě využití nejnovějších technologických poznatků o uchování elektrické energie.

Pokud správně zvolíte typ akumulace, můžete spotřebovat až 100 % vyrobené elektřiny. Pro představu, jeden panel umístěný na střeše domu vyrobí tolik elektřiny, kolik je potřeba například na dvacet ohřátí vody v bojleru nebo na tři sta vyprání prádla v pračce. Solární fotovoltaické panely s úložištěm jsou vhodné pro menší rodinné domy s nižší spotřebou energie, pro objekty a nízkoenergetické domy, kterým stačí bateriový systém s nižším výkonem a kapacitou. Hodí se i pro bytové domy, kde je možnost kombinovat systém s kotelnou.  

 

Model solárního systému s úložištěm
Model solárního systému s úložištěm (Zdroj: Depositphotos)

Jak a kde využívat solární energii

Solární systémy instalované na střechy rodinných domů mají výkon kolem 2-8 kWp. Pokud je správně navržený, může zajistit až ¾ spotřeby teplé vody v domácnosti a pokrýt i část ostatní spotřeby elektřiny. Získanou energii lze využít buď do elektrických spotřebičů, na ohřev vody, přitápění, nebo nabíjení elektromobilu. Kolik energie získáte pro váš dům, závisí na ročním období i na lokalitě, ve které bydlíte. V našich podmínkách dopadá na 1 m² zemského povrchu a stejně tak na solární panely za plného slunečního záření zhruba 1 kW energie. Za rok tak vyrobí 1 m² fotovoltaického panelu 162 kWh elektrické energie.

Elektromobil
Uloženou energii ze slunce lze využít na nabíjení elektromobilu (Zdroj: Depositphotos)

Kam umístit panely 

Solární panely se umísťují většinou na střechu rodinného domu. Mohou být ale i na garáži, dílně nebo jiném vhodném objektu u domu. Nejprve je nutné posoudit, zda je plocha střechy dostačující pro instalaci panelů. Střecha by měla být nezastíněná a ideálně směrovaná na jih. Případně je možné využít technologii, která umožnuje orientaci na dvě světové strany, na východ a západ. Sklon střechy by měl mít zhruba 35 °.

Střecha s panely
Nejčastěji se solární panely umisťují na střechy rodinných domů nejlépe na jižní stranu (Zdroj: Depositphotos)

Jak postupovat při výběru fotovoltaiky a následné montáži

Vybrat nejvhodnější typ solárního systému s ohledem na spotřebu vaší domácnosti vám pomůže technický pracovník společnosti, od které odebíráte elektřinu. Spočítá, kolik panelů můžete na střechu umístit a jaký bude jejich výkon. Technik připraví i detailní návrh k umístění solárního systému a pomůže vám zpravidla i s vyplněním potřebných formulářů nebo s vyřízením státní dotace. Až budete mít vše zajištěno, sjednáte si termín vhodný pro instalaci, přičemž je  nutné zajistit přístup na střechu vašeho domu i do technické místnosti, kde máte bojler nebo kde bude umístěno úložiště energie. Po instalaci pracovníci celý systém otestují a zrevidují. Vyřízení všech formalit, instalace a uvedení zařízení do provozu trvá maximálně čtyři měsíce. Záruka na  solární systém u jednodušších typů je 25 let, životnost 30 let a návratnost zhruba 5 let.

Instalace panelů
Instalace fotovoltaických panelů na střechu rodinného domu (Zdroj: Depositphotos)

Žádost o dotaci

Na pořízení domácí fotovoltaické elektrárny s úložištěm můžete čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Získat můžete až 155 tisíc Kč, v některých krajích dokonce 170 tisíc Kč. Poptávka po systémech umožňujících ukládání energie roste a je podporována prostřednictvím programů Ministerstva životního prostředí. Podporu je možné získat v rámci snižování energetické náročnosti rodinných domů nebo náhradou neekologického zdroje tepla za solární systémy. Žádosti je možné podávat v rámci 3. výzvy až do 31. prosince 2021, dokud nebude naplněna kapacita. Celková výše podpory na jednu žádost je maximálně 50 % řádně doložených výdajů a je vyplácena až po realizaci.

Mince se stromy
Nová zelená úsporám podporuje ekologické a obnovitelné zdroje a nové možnosti získávání energie pro rodinné domy (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 19.4.2021, Autor: Běla Nedorostová , Profil autora: Běla Nedorostová