reklama

Jak na výměnu zásuvky snadno a bezpečně

Každou rekonstrukci rodinného domu, bytu nebo jen místnosti, do které se pustíte, je dobré udělat důkladně a se všemi drobnostmi. Jedním takovým detailem, který při opomenutí kazí dobrý dojem z jinak nově rekonstruované místnosti, mohou být staré zásuvky. Výměna staré zásuvky za novou přitom není žádná věda. Nepotřebujete k ní ani drahé vybavení ani asistenci elektrikáře. Kromě nové zásuvky si vystačíte s křížovým šroubovákem s gumovou rukojetí, kleštěmi s gumovou rukojetí a zkoušečkou.

Jak na výměnu zásuvky snadno a bezpečně (Zdroj: Depositphotos)

Zkoušečka patří tam, kde se nachází fáze

Ještě před začátkem výměny zásuvky je dobré se důkladně přesvědčit o tom, zda do ní skutečně nejde elektrický proud. To snadno uděláte za pomocí zkoušečky, které se také někdy přezdívá fázovka. Pro kontrolu vložte zkoušečku do, z vašeho pohledu, levého otvoru zásuvky, kde se nachází fáze. Pokud nástroj ukáže, že je vše v pořádku, můžete se pustit do práce. Pokud však do zásuvky stále ještě jde elektrický proud, v žádném případě se do výměny nepouštějte. Nejprve je třeba elektřinu odpojit. Nářadí, bez kterého se při výměně zásuvky (lidově nazývané i zástrčka) neobejdete, jsou štípací kleště a křížový šroubovák s gumovou rukojetí.

Zásuvky
Osvěžte vzhled místnosti novými zásuvkami. Jejich výměnu zvládnete hravě sami (Zdroj: Prima DOMA)
Zkoušečka
Ještě, než se do výměny zásuvky pustíte, se zkoušečkou přesvědčte, zda do ní skutečně nejde proud (Zdroj: Prima DOMA)

Cesta do středu zásuvky

I přesto, že jste proud vypnuli, a zkoušečka už žádné napětí v zásuvce neukázala, používejte raději k výměně zásuvky za novou kleště a šroubovák s gumovou rukojetí. Při práci s elektrickým proudem je několikanásobná ochrana potřeba, protože následky v případě nehody mohou být vážné. Jako první krok je potřeba odšroubovat kryt staré zásuvky, který většinou drží na místě jediný šroubek. Po jeho odkrytí uvidíte tělo zásuvky s několika šrouby. Ty po stranách drží zásuvku na svém místě, pod těmi uprostřed jsou zase upevněné vodiče. Veškeré tyto šrouby je potřeba postupně odšroubovat.

Krytku a tělo staré zásuvky
Při výměně zásuvky nejprve odšroubujte krytku (Zdroj: Prima DOMA)

Každá barva má své místo

Ještě před odstraněním šroubů a výměnou staré zásuvky za novou si však dobře prohlédněte, k jakému šroubu jsou jaké vodiče připevněny. Ke šroubu vlevo vede obvykle fázový vodič, který má správně černou nebo hnědou barvu. K hornímu šroubu vede ochranný vodič, který je nejčastěji žlutozelený, a ke šroubu vpravo vodič modrý, takzvaný nulák. Zejména u starších modelů zásuvek pak nulák někdy zcela chybí. To ale neznamená, že by zásuvka byla nefunkční nebo nebezpečná. Rozložení kabelů si ještě před odšroubováním raději vyfoťte, ať je do nové zásuvky zapojíte stejným způsobem. Zkontrolujte také, jestli odizolované části kabelů nejsou viditelně ohořelé. V takovém případě by bylo nutné taková místa zkrátit pomocí kleští a odizolovat další část vodiče, kterou byste následně vytvarovali do stejné podoby, jakou měla ohořelá část. Následně můžete odstranit všechny šroubky a vyjmout tělo staré zásuvky ze zdi.

Tělo
Při výměně zásuvky odšroubujte tělo staré zásuvky (Zdroj: Prima DOMA)

Se šroubky je práce snazší než se svorkovnicemi

Při koupi nové zásuvky myslete na to, že některé nové modely už nemají vodiče namontované pod šrouby, jako je tomu u starších kusů, ale používají nastrkování vodičů do svorkovnic. Pro výměnu zásuvky však bude snazší, když se těmto modelům vyhnete a zůstanete věrni umístění vodičů pod šroubky. Ušetříte si tak práci zejména s tvarováním vodičů do svorkovnic. Na novou zásuvku, která bude mít také upevnění vodičů pod šroubky, již správně vytvarované vodiče v podstatě pouze navlečete.

Vodiče
Zapamatujte si přitom rozmístění a upevnění vodičů (Zdroj: Prima DOMA)

Dodržujte původní zapojení kabelů

Ve fázi výměny, kdy na vodiče napojujete tělo nové zásuvky, v ní nejprve povolte všechny šroubky, zejména ty, pod které je potřeba umístit vodiče. Jednotlivé vodiče následně zapojte stejným způsobem a na stejná místa, jako byly napojeny u staré zásuvky. Vše raději dvakrát důsledně zkontrolujte. Pokud rozmístění vodičů skutečně odpovídá předchozímu stavu, přitáhněte šroubky, které vodiče obepínají, vložte tělo zásuvky do zdi a utáhněte také šroubky po jeho stranách. A ještě předtím, než na zásuvku nasadíte novou krytku, znovu pořádně dotáhněte šroubky s vodiči.

Povolení šroubků
U těla nové zásuvky povolte šroubky (Zdroj: Prima DOMA)

Poslední kontrola před používáním nové zásuvky

Tak a výměna zásuvky je téměř hotová. Zbývá jen nasadit a přišroubovat na své místo novou krytku, která bude odpovídat vzhledu místnosti, ve které se zásuvka nachází. Ještě předtím, než do zásuvky cokoliv zapojíte, do ní znovu pusťte proud a zkoušečkou se ujistěte, že tentokrát už do zásuvky proud normálně vstupuje. Pokud je vše v pořádku, můžete začít novou zásuvku, kterou jste si svépomocí vyměnili, směle používat.  

Nová zásuvka
Na šroubky navlečte vodiče tak, aby jejich umístění odpovídalo původnímu stavu (Zdroj: Prima DOMA)

Pokud jdete vyměňovat starou zásuvku, budete to mít o něco jednodušší. Po odšroubování šroubu ve středu demontujte kryt zásuvky. Následně odšroubujte šrouby po stranách (většinou jsou vlevo a vpravo, někde však mohou být šrouby nahoře a dole), které drží vnitřní konstrukci zásuvky.

Zásuvka ve zdi
Tělo nové zásuvky připevněte do zdi (Zdroj: Prima DOMA)

Vyndejte vnitřní konstrukci zásuvky a všimněte si barevného označení vodičů na vnitřní straně. Můžete si to například i vyfotit, později se tak jednoduše ujistíte o správnosti rozmístění vodičů do konstrukce. Teď odšroubujte šrouby, které drží jednotlivé vodiče na vnitřní konstrukci zásuvky. Vizuálně zkontrolujte odizolované části vodičů. Pokud jsou v pořádku, nemusíte nic dělat a potřeba odizolování vám odpadá. Pokud jsou na vodičích viditelná ohořelá místa, případně je poškozená izolace, zkraťte vodiče pomocí kleští, pokud to dovoluje délka kabelů. 

Dotažení
Veškeré šroubky pečlivě dotáhněte (Zdroj: Prima DOMA)

Rozmístění vodičů v zásuvce je následovné:

  • při čelním pohledu na zásuvku je fáze (hnědý nebo černý vodič) umístěná vlevo
  • neutrální (modrý) vodič, lidově zvaný také nulák, je umístěný vpravo
  • ochranný vodič, resp. uzemnění (zelenožlutý) je nahoře

Vodiče zapojte do příslušných částí zásuvky podle návodu rozmístění výše. Začněte fází, tedy hnědým nebo černým vodičem. Dotáhněte vodič k zásuvce šroubem pomocí šroubováku. Stejně postupujte také u ostatních vodičů.

Nová krytka
Následně můžete přišroubovat novou krytku a vyzkoušet, zda funguje (Zdroj: Prima DOMA)

Pokud máte všechny kabely správně umístěné v konstrukci zásuvky, naposledy se ujistěte, že všechny pevně drží na konstrukci. Potom vnitřní konstrukci zásuvky vsuňte do stěny. Pokud je to nutné, pomocí šroubováku si můžete "urovnat“ kabely ve stěně. Našroubujte boční šrouby, které budou držet konstrukci zásuvky na stěně. Pokud jste si je připravili předem, stačí nasadit konstrukci zásuvky a šrouby dotáhnout. Teď nasaďte vrchní kryt zásuvky, který upevníte dotažením šroubu ve středu. 

Publikováno: 14.4.2021, Autor: Marek Hadrbolec (text), Prima DOMA (foto) , Profil autora: Marek Hadrbolec