reklama

Bezpečnost práce na stavbě musí být prioritou

Na stavbách dochází poměrně často k úrazům a újmám na zdraví. Aby se předešlo podobným nepříjemnostem, je třeba dbát na bezpečnost práce. Jak takové dodržování bezpečnosti práce na stavbě v praxi vypadá? To už ví Pepa s Karlem. Pánové se totiž rozhodli, že půjdou všem příkladem, takže si nahodili reflexní vesty a hlavy vylepšili přilbami. Ale stačí to? Není toho třeba na stavbě podchytit víc?

Bezpečnost práce
i (Zdroj: Depositphotos)
Bezpečnost práce na stavbě musí být prioritou (Zdroj: Depositphotos)

Bezpečnost práce na stavbě začíná u ochranných pomůcek

Podle statistik se až 85 % všech pracovních úrazů odehraje ve stavebnictví. Není divu, právě na stavbě číhá celá řada nebezpečí, proto je obzvlášť důležité dbát na bezpečnost práce. Přitom je často problém spíš na straně stavařů, kteří jsou schopni ignorovat úplný základ. Tím je zejména pracovní úbor, to znamená především vhodnou pracovní obuv, a užívání stanovených ochranných pomůcek. K těm patří ochranné brýle, chrániče sluchu, rukavice, respirátory a přilba. Jak jste mohli vidět v pořadu Fachmani, i Karel a Pepa si je už nasadili. Na stavbě to bez nich nejde, všude tam, kde hrozí pád z výšky, a také v místech, kde by se člověk mohl uhodit do hlavy, je třeba mít ochrannou přilbu.

Ta sice nechrání přímo před pádem, ale může zachránit život třeba v momentě, kdy se pracovník na lešení hlavou dotkne nějakého nebezpečí, např. elektrického proudu s nízkým napětím – s přilbou je menší pravděpodobnost, že následkem zásahu proudem dotyčný ještě navíc spadne. Ovšem kde přesně mít a nemít nasazenou přilbu, to je rozhodnutí, které je v rukou zaměstnavatele či stavbyvedoucího. Ten posoudí situaci přímo na místě. Lepší je ale samozřejmě mít přilbu přinejmenším při ruce. Podobné je to i s reflexní vestou, která zajišťuje viditelnost pracovníka. Zejména na větších stavbách, kde se pohybuje víc pracovníků a těžká technika se vestu vyplatí nosit, za šera nebo v mlze je nedocenitelná, zároveň nositele nijak nezatěžuje a neomezuje jej v pohybu.

Ochranné pomůcky
i (Zdroj: Depositphotos)
Základní výbava pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě: reflexní vesta, ochranná přilba, pevná pracovní obuv, rukavice, chrániče uší a brýle (Zdroj: Depositphotos)

Bezpečnost práce nad zemí i pod zemí

Leč ani ta nejkvalitnější výbava nepomůže, když dojde na rizikové momenty. Největší problém na stavbě představují výšky a hloubky – pohyb po lešeních i samotné výkopové práce s sebou nesou celou řadu rizik, stačí chvilka nepozornosti nebo jeden špatný krok a bez vhodného způsobu zajištění se pracovníci mohou během chvilky vážně zranit. Celosvětově je hlášeno nejvíc úmrtí při práci právě následkem pádu z výšky, je tedy žádoucí tragédiím předejít. K tomu lze samozřejmě přispět vhodným zabezpečením, to znamená, že je nutné umístit technické konstrukce na těch správných místech.

Zábradlí, poklopy, záchytná lešení i pracovní plošiny, to vše by mělo být samozřejmostí, stejně jako řádné označení v případě, že je lešení nebo výkop za hranicí vašeho pozemku na veřejném prostranství. Obecně platí, že cokoliv, co je 1,5 metru nad zemí nebo 1,5 metru pod zemí musí být značeno. Pracovník, který výškové práce vykonává, byť je sebevíc zkušený by se neměl pouštět do žádných akcí bez jištění. Bezpečnostní sedák a jisticí lano by mělo být součástí výbavy opravdových profíků.

Ochranné pomůcky2
i (Zdroj: Depositphotos)
Ochranné pomůcky na pracovišti jsou dané zákoníkem práce (Zdroj: Depositphotos)

Je třeba mít plán a koordinátora?

Pokud rekonstruujete nebo stavíte objekt větší než malý rodinný dům (nad 150 m²), nečiníte tak svépomocí, plánujete souběžně zapojit větší množství zhotovitelů a spadáte do kategorie stavby, kde je zvýšené ohrožení života a zdraví (např. činnosti, u kterých hrozí pár z výšky čítající více než 10 metrů, výkopové práce jdoucí do hloubky více než 5 metrů apod.), měli byste se začít poohlížet po koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě. Zda je nebo není nutný právě ve vašem případě, to je vždy lepší konzultovat s odborníky. Legislativně je povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě u budování rodinného domu definována poměrně komplikovaně.

Ač na většině stavenišť tohoto typu koordinátor chybí, v některých případech by měl být přítomen, protože je zapotřebí realizovat plán bezpečnosti práce na stavbě. To je dokument, jehož cílem je zajistit na staveništi bezpečnost a snížit a eliminovat možná rizika. Tento plán zpracovává koordinátor, osoba, kterou pro tyto účely zvolí stavebník. Koordinátor musí mít odpovídající technické vzdělání a praxi v oboru. Nemůže to být zhotovitel ani fyzická osoba, která vede realizaci stavby. Nejlepší je najmout si přímo profesionálního koordinátora, jeho úkol je pak jasný – zajistit bezpečnost na staveništi od všech náležitostí a formalit až po praktickou stránku. 

Přilba a vesta
i (Zdroj: Depositphotos)
Přilba a vesta je jen začátek – budování nového domu se obejde bez zbytečných komplikací, když se bude dbát na bezpečnost práce (Zdroj: Depositphotos)

Stavba jako důkaz – jak jste na tom s bezpečností? 

Chodíte na inspekce do rekonstruovaného nebo budovaného domu? Všímejte si drobností! I okem laika totiž lehce odhalíte, jak jsou na tom pracovníci na stavbě s dodržováním bezpečnosti.

Pořádek musí být!

Ne nadarmo jsou malé děti nabádány, aby si uklízely hračky. Ano, stoupnout na kostičku od lega je nepříjemné, ale zakopnout o stavební materiál bude bolet mnohem víc. Pracovníci, kteří zanechají staveniště neuklizené a nevadí jim, že se na něm volně povaluje nářadí nebo materiál nebudou právě machři na dodržování bezpečnosti práce na stavbě. 

Stavba
i (Zdroj: Depositphotos)
Bezpečnost práce se nesmí podcenit, riziko úrazu na stavbě je vysoké, obzvlášť na lešeních nebo při zajišťování výkopových prací (Zdroj: Depositphotos)

Bez žebříku to nejde, ale…

Využít žebřík je zajisté lepší než spoléhat na bezpečnost konstrukce tvořené několika židlemi, ale ani tato nezbytná pomůcka není vždy bezpečná. Platí například to, že na žebříku je od 5 metrů výš třeba mít jištění. V každém případě musí být žebřík funkční a dobře umístěný, což znamená i to, že bude stát na pevném podkladu. Pracovník, který jej hodlá používat, tak bude činit pouze tehdy, když vyrazí vzhůru vybaven jednoduchými nástroji – pily ani pneumatické nástroje na žebřík nepatří, stejně tak jej nesmí využívat více pracovníků zároveň.

Úraz
i (Zdroj: Depositphotos)
Úrazy a nehody přitahují pracovníky, kteří nejsou ve střehu (Zdroj: Depositphotos)

Dávat pozor se vyplatí

Elektrická zařízení a jejich bezpečné užívání na stavbě – to by vydalo na samostatnou kapitolu. Všímejte si především toho, zda pracovníci používají v terénu stroje a nástroje na použití v exteriéru určené, a také toho, zda mají opravdu profesionální stavařské vybavení. Svítí jim na práci skutečně stavební halogenové světlo? Používají venku prodlužovací kabel určený na ven? Odpojují po skončení práce zařízení od zdroje napájení?

Publikováno: 6.3.2021, Autor: Iva Dušková Zemánková, Profil autora: Iva Dušková Zemánková