reklama

Poradíme vám, jak si můžete vybrat vhodný komín

Jaký je vhodný komín pro váš spotřebič? Potřebujete komín opravit, vyčistit či zkontrolovat po napojení nového spotřebiče? Nevíte, jaký máte zvolit průměr, typ či výšku? Vždy se obraťte na odborníky a práce nechte provést od profesionálů. Tím zajistíte správný a bezpečný odvod spalin od zvoleného spotřebiče.

Výběr vhodného komínu dokresluje ráz domu (Zdroj: Depositphotos)

Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny emisní limity. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Je důležité nechat provádět pravidelné kontroly a čištění komínů. Pravidelnou údržbou předcházíte špatnému tahu komínu a pro vyhřátí vám bude stačit méně paliva než u zaneseného komínu. Pokud pravidelně neprovádíte údržbu spalinových cest, vystavujete se riziku vzniku požárů.

Nerezový komín na domě
Komín musí být vždy navržen tak, aby splňoval podmínky bezpečnosti (Zdroj: Roka)

Druhy spalinových cest

Pevné komínové vložky RS 2000

Jednovrstvý nerezový komínový systém je vhodný zejména pro rekonstrukce stávajících komínových těles. Je určen také pro stavbu nových individuálních komínů za použití kompatibilních dílů od více výrobců. Univerzální využití jednotlivých dílů umožnuje realizaci kouřovodů, tj. propojení spotřebiče a komínového tělesa. Systém je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a tuhá paliva. Použitelný je v podtlakovém a při použití systémového těsnění rovněž v přetlakovém provozu. S pevným nerezovým systémem RS 2000 lze kombinovat ohebný jednovrstvý nerezový systém RS FLEX vhodný pro odvod spalin od spotřebičů na plynná a tuhá paliva.

Flexibilní komíny RS FLEX

Jednovrstvý nerezový komín RS FLEX je vhodný zejména pro rekonstrukce stávajících komínových těles. Univerzální využití jednotlivých dílů umožnuje realizaci kouřovodů, tj. propojení spotřebiče a komínového tělesa.

Třívrstvé izolované komíny RS 3000

Nerezové třívrstvé komíny RS 3000 jsou dnes již neodmyslitelnou součástí výstavby nových rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů. Je vhodný také pro dodatečné stavby komínů u všech druhů objektů. Jejich univerzální použití podporuje realizaci požadavků moderního vytápění, které není závislé jen na jednom zdroji tepla. Dokonalé provedení nerezových třívrstvých komínů řady RS umožňuje umístění uvnitř i vně objektu. Systémově zvládnutými prostupy hořlavými konstrukcemi jsou splněny požadavky bezpečného provozu.

Nerezový komín na budově
Třívrstvé izolované komíny jsou vhodné pro všechny typy objektů (Zdroj: Roka)

Plastové komínové systémy řady RS Plast

Výfukový systém pro systémové komíny s plastovými vložkami dle ČSN EN 14471 byl prioritně vytvořen pro použití ke kondenzačním kotlům, ale lze jej použít pro jakýkoliv tepelný spotřebič na plynná nebo kapalná paliva, kde je zaručené, že maximální teplota spalin nepřesáhne 120 °C.

Nerezové komíny s přívodem vzduchu KOAX

Nerezové komíny s přívodem vzduchu jsou dnes jedním z možných řešení spalinových cest nových rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů. Je vhodný také jako dodatečné řešení stavby komínů u stávajících objektů s nutností řešit přívod vzduchu ke spotřebičům. Jejich univerzální použití podporuje realizaci požadavků moderního vytápění, které není závislé jen na jednom zdroji tepla. Dokonalé provedení nerezových komínů umožňuje umístění uvnitř i vně objektu. Systémově zvládnutými prostupy hořlavými konstrukcemi jsou splněny požadavky bezpečného provozu.

Nerezový komín na domě
Dokonalé provedení komínu umožňuje umístění jak uvnitř, tak vně stavby (Zdroj: Roka)

Více se dočtete na www.roka-kominy.cz.

Publikováno: 10.2.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce