reklama

Kdo nezatepluje, jako by nebyl

Zateplování je standardem dnešních staveb. Firem, které tyto služby nabízejí, jsou stovky. Zateplení vypadá jednoduše, a tak se k tomuto kroku často odhodlají i kutilové. Výsledky jsou často výborné, ale mnohdy hovoří i v neprospěch těchto aktivit. Chyb se zde dá udělat mnoho a navíc některé jsou s fatálními důsledky. Nejčastějšími nedostatky při zateplené fasády bývá opomenutí rámečků z lepidla a špatné zapuštění hmoždinek. A to jsou jen shnilé třešničky na dortu. Malérů je mnohem víc.

Kdo nezatepluje, jako by nebyl (Zdroj: ISOVER)

Zateplovací boom v České republice vrcholí, poměrně málo se ale mluví o tom, že velké procento realizací je provedených nekvalitně. Stačí totiž podcenit pár „drobných“ detailů a celé zateplení přijde vniveč. Jaký je tedy správný postup kontaktního zateplení fasády?

Fatální chyba

Mezi fatální chyby při instalaci zateplení patří špatná vazba desek, nedbalé zpracování detailů kolem stavebních otvorů nebo dokonce použití neadekvátních materiálů – zateplovacích desek, lepidel a penetrací.

Vážným problémem bývá též nevhodně provedené ukotvení, kdy jsou trny příliš zapuštěné, nebo naopak vystupují nad úroveň fasády. To má za následek tvorbu vzduchových „bublin“ a následně tepelných mostů, zvýšenou koncentraci vlhkosti, tvorbu mechu a plísní či tzv. prokreslení desek do finální povrchové vrstvy fasády. Zde se bohužel většinou nenajde jiné řešení než generální oprava celého fasádního systému s nepříjemným reklamačním řízením, znaleckými posudky a někdy i soudním řízením. Proto postupujme krok za krokem.

chyba
Špatná izolace má za následek třeba protečení vody (Zdroj: Depositphotos)

Volte vždy ucelený zateplovací systém

Zateplení je vždy certifikované jako zateplovací systém skládající se z izolace, lepidla, perlinky,…. I laik by si proto měl vybrat, jaký systém bude provádět a jaké materiály je možno v tomto systému použít. Systém má název nejčastěji dle dodavatelů omítkovin tj. například WEBER, BAUMIT, STO apod. Majitel takového zateplovacího systému je povinen celé zateplení komplikovaně odzkoušet, aby desítky let spolehlivě fungovalo. Také má vždy na svých internetových stránkách ke stažení technologický postup montáže, který je třeba dodržet. Jen pokud se použije ucelený zateplovací systém aplikovaný dle technologického postupu montáže, je na zateplení záruka. Pokud si někdo koupí nějaké lepidlo, nějakou izolaci, nějakou omítku atd. a nalepí to vše na stěnu, pak tomu říkáme domamont, nebo stodolamix, a vše je bez záruky. 

Desky
Zateplení fasády bílým pěnovým polystyrenem (Zdroj: Depositphotos)

Volba izolantu

První krokem je samozřejmě volba vhodného izolantu a jeho tloušťky, což zní jako banální záležitost, ale i v tomto realizační firmy pohříchu často chybují. Důležité kritérium je difuzní propustnost tepelné izolace, například klasický polystyren má poměrně vysoký difuzní odpor, proto někteří odborníci doporučují na starší cihlové domy použití nejlépe polystyrenu perforovaného, případně minerální vaty.

Nicméně výpočty ukazují, že množství vzniklého kondenzátu při použití polystyrenu je menší, než hranice, kterou dokáže materiál odvést, takže s jeho použitím problém být nemusí. Větší komplikace ale nastává, pokud je cihelné zdivo vlhké z důvodu vzlínání vody od základů. Kontaktní zateplení běžným polystyrenem nebo minerální vatou se smí provádět na stěny s dlouhodobou maximální vlhkostí  5%, pokud je vlhkost vyšší, maximálně 10%, musí se již použít speciální systémy, například s děrovaným polystyrenem Baumit OPEN, nebo Weber CLIMA.   Už z tohoto bodu vyplývá, že návrh zateplení není úplně jednoduchý, a je rozumné se poradit s odborníky, aby systém spolehlivě dlouhodobě fungovat.

Co se tloušťky izolantu týče - pokud se hodláte s nově zateplenou stěnou dostat na normu požadované hodnoty novostavby, čili U = 0,25 W/m2K, počítejte s tloušťkou izolantu 14 – 16  centimetrů. Jednoduchý výpočet potřebné tloušťky si můžete udělat i sami pomocí starších vzorců. Jestliže součinitel prostupu tepla U je přibližně převrácená hodnota tepelného odporu R, který se vypočítá jako tloušťka zdiva (v metrech) lomená součinitelem tepelné vodivosti lambda, stačí dosadit převrácenou hodnotu požadované hodnoty U, doplnit součinitel tepelné vodivosti a vyjde požadovaná tloušťka materiálu.

Izolace
Zateplení nikdy nesmí sloužit k vyrovnání podkladu (Zdroj: Depositphotos)

Pozor na počasí

Především u šedého polystyrenu je nesmírně důležité zakrytí desek před přímým slunečním zářením v průběhu jejich lepení, nejčastěji sítěmi na lešení. Vysoké teploty působící na povrch desek totiž způsobují větší dilataci desek a tím vznik mezírek.

U zateplovacích systémů je základní podmínkou pro dlouhou životnost také přilnavost lepicí vrstvy mezi izolantem a stěnou, a také mezi izolantem a vnější základní vrstvou (lepicí stěrkou s armovací tkaninou). Při vysoké teplotě dochází k takzvanému sprahnutí stěrky, nedojde tedy k chemické reakci potřebné pro požadovanou pevnost.

Ideální teplota pro zateplování domu je zhruba 20 °C, při realizaci by teplota neměla klesat pod 5 °C a stoupat nad 25 °C. V chladném počasí 0-5 °C je ale možno využít speciální lepidla pro nízké teploty.

Příprava podkladu

Železné pravidlo: Zateplení nikdy nesmí sloužit k vyrovnání podkladu! Před instalací kontaktního zateplení je nutné, aby zdivo bylo rovné a očištěné. V případě chybějících kusů je nutné zdivo vyspravit například jádrovou omítkou.

Zatloukání hmoždinek není nutné, jde to i bez nich
Zatloukání hmoždinek není nutné, jde to i bez nich (Zdroj: ISOVER)

Založení zateplovacího systému

I zateplovací systém musí být založen. Pokud se nezatepluje sokl,  nejčastěji se používají hliníkové soklové lišty, které se na stěnu upevňují zatloukacími hmoždinkami. Vzájemné napojení jednotlivých lišt je třeba provést plastovými spojkami, které umožňují dilatování založení. První řada izolačních desek se pak často zakládá do lože z lepícího tmelu. V případě správného zateplení i soklu se používají plastové lišty, které na rozdíl od hliníku nevedou teplo, a netvoří tak mezi zateplením stěny a soklu výrazný tepelný most.

Lepení a kotvení

Lepidlo na izolant se nanáší po obvodu desky a pak na několika bodech v ploše desky tak, aby se budoucí hmoždinky vždy osazovaly na podlepená místa. Deska musí být přilepená minimálně ze 40 % své plochy. Izolační desky se lepí odspodu nahoru od zakládacích lišt ve vodorovných řadách na vazbu, to platí i o rozích. Pozor si dejte na okna a dveře, kolem nich musí izolant vytvořit tvar připomínající písmeno „L“ (čili izolační deska se do otvorů „zakusuje“). Po přiměřeném zatuhnutí lepícího tmelu (zpravidla 24 hodin po nalepení izolace) je možné přistoupit k montáži fasádních hmoždinek. Délka kotev závisí samozřejmě na tloušťce izolace a podle předpisu výrobce izolantu musí zajistit dostatečně hluboké kotvení. Pozor, do tloušťky nosného podkladu se nezapočítává tloušťka omítky!

Prokreslené hmoždinky

Špatně zakotvená hmoždinka představuje zvýšené riziko prokreslení hmoždinek na fasádě. Často bývají hmoždinky příliš zatlučené nebo křivě osazené, rozdílná tloušťka stěrkové vrstvy a tepelný most hmoždinky pak může vést k jejímu prokreslení. Tento problém řeší zápustná montáž šroubovacích hmoždinek s integrovanou zátkou. Velmi laicky řečeno, vypadá to tak, že hmoždinka se zatluče do izolantu (nosné stěny) a následně zašroubuje. Zátka na vnější straně, která je před instalací malinko rozevřená, se po zašroubování stáhne a vytvoří dokonale pohledovou vrstvu.

Fasáda
Životnost fasády výrazně zvýšíte použitím udržovacího nátěru v předepsaných intervalech (Zdroj: Depositphotos)

Finální fasáda

Po nalepení fasády a nutné technologické přestávce (obvykle 24 hodin) se přistupuje k realizaci výztužné  vrstvy, čili skelné tkaniny osazené ve stěrkovacím tmelu. Po další technologické přestávce podle pokynu výrobce se může začít s nanášením penetrace a natahováním samotné ušlechtilé tenkovrstvé omítky.

Doporučená péče

Životnost fasády výrazně zvýšíte použitím udržovacího nátěru v předepsaných intervalech. Omítky přetírejte dle doporučení jejich výrobce.

Poškození od ptáků

Na devastaci fasád se někdy podílí i ptactvo. Vyklované díry se potom doplní izolantem a místo se překryje novou omítkou. Problémem ale bývá napojení nové omítky na původní, což se bohužel neobejde bez viditelné „záplaty“.

Ptáci
I takto může dopadnout vaše zateplená fasáda po náletu ptáků (Zdroj: Depositphotos)

Čištění fasády

1. Na plochy napadené mikroorganismy se celoplošně nanese odstraňovač řas, mechů a lišejníků (nátěrem nebo nástřikem), v případě nutnosti (silného zasažení mikroorganismy) lze postup lokálně zopakovat.

2. Nejdříve po 24 hodinách se musí fasáda opláchnout tlakovou vodou a v případě potřeby (silné atmosférické znečištění) se provede oplach tlakovou vodou s fasádním čisticím prostředkem Weber.

3. Následuje technologická přestávka nutná k dostatečnému vyschnutí povrchu fasády (její délka je závislá na klimatických podmínkách).

4. Po vyschnutí následuje silikonový nátěr se zvýšeným obsahem biocidní složky, případně je možné použít jiný vhodný prostředek (weber. ton BIO).

Izolace bez chyb

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o zateplení fasád. Další informace najdete v  průvodci ISOVER – Fasádní zateplovací systémy, v montážním videonávodu nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na zateplení fasády, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Publikováno: 6.2.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce