reklama

Izolace soklu je základem dobrého zateplení

Často opomíjenou částí domu v případě izolování a zateplování, je samotný sokl. Kapitola sama pro sebe. Mnozí jej ani nepočítají k domu a tvrdí, že je to vlastně část podsklepení. Stává se často přehlíženou součástí domu. Z jeho podceňování vyplývá řada chyb, například nevhodné použití polystyrenu s hladkým povrchem, neočištěný povrch při aplikaci izolace a dokonce i proseknutí hydroizolace hmoždinkami. Proto, na sokl je potřeba dát velký pozor. Způsobené chyby se totiž projeví většinou až nad ním – na fasádě domu.

Izolace soklu je základem dobrého zateplení (Zdroj: Depositphotos)

Zateplení obvodových stěn domu je dnes naprosto samozřejmé, často se ale opomíjí soklová část, která je přitom důležitým prvkem obvodového pláště. V tomto místě může dojít k výraznému tepelnému mostu. Navrhování soklu prochází poměrně zásadním vývojem – změny se týkají používaných materiálů i navrhovaných technických řešení.

Dnes od soklu vyžadujeme dostatečnou pevnost, odolnost proti působení vzlínající i odstřikující vody, proti působení mrazu i proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí. Dále také možnost mechanického čištění, navíc se přidává požadavek na dostatečnou tepelně izolační schopnost tohoto stavebního detailu. Historicky nejspolehlivější sokly byly vždy z kvalitního kamene, ty ale nikdy neuměly tepelně izolovat, a proto se dnes používají jiná systémová, ale také velmi spolehlivá a odolná řešení.

Sokl2
I sokl ovlivňuje celkovou spotřebu energie (Zdroj: Isover)

Zabránit promrzání obvodových základů

Hlavní funkcí tepelné izolace soklu je zabránit promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou. Cílem je podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tedy zvýšení vnitřní povrchové teploty rohů místnosti a tím zamezení vzniku plísní. Zateplením soklu také dochází k výraznému omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo, zamezí se transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem, základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se i výrazně prodlužuje její životnost. Díky tomuto opatření je možné souvislé omítnutí pod úroveň terénu a umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace.

Lištám zvoní hrana

Vývoj dokazuje detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Tento prvek byl z nových detailů konečně odstraněn, protože způsoboval řadu problémů. Hliník je totiž výborný tepelný vodič, takže lišta v zateplovacím systému vytváří výrazný tepelný most. Navíc má vysokou tepelnou roztažnost a často dochází k trhlinám v zateplovacím systému u napojení na hliníkovou soklovou lištu. Vzniká tady i slabé místo z hlediska požární bezpečnosti, protože hliník za požáru nic nevydrží. V neposlední řadě se nejedná ani o ekonomicky výhodnou variantu. Dnes je ideálním řešením použití plastové zakládací sady  tj. osazovacího zadního a předního úhelníku s okapničkou, tj. profilů, které výrazně nedilatují, nevedou teplo a dokonce nejsou cenově náročné. Celý detail je pak opatřen výztužnou vrstvou s perlinkou a případně i omítkou tj. vypadá esteticky a i za požáru se chová bezpečně. 

Izolace
Hlavní funkcí tepelné izolace soklu je zabránit promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou (Zdroj: Depositphotos)

Odolný a nenasákavý

Současná nabídka izolantů ISOVER pro sokl a spodní stavbu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě. Jak perimetrické izolace (ISOVER EPS SOKL 3000), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a naopak vysokou mrazuvzdorností. Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách. Naopak mezi výhody desek ISOVER EPS SOKL 3000 patří standardní výroba tlouštěk do 300 mm.

Zateplení soklu pomocí desek ISOVER EPS SOKL 3000, popř. extrudovaného polystyrenu XPS, patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. Je přitom vcelku lhostejné, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou nebo vrstvenou zateplenou stěnu. Zateplení neřeší pouze snížení úniku tepla, ale dlouhodobé a spolehlivé fungování tohoto důležitého detailu.

Nízkoenergetický nebo pasivní dům se stal dnes samozřejmostí. Výběr vhodných tepelně izolačních materiálů tedy hraje klíčovou roli.

Sokl
I sokl ovlivňuje celkovou spotřebu energií (Zdroj: Dephositphotos)

Jak na lepení soklové izolace

Izolace soklu se provádí nalepením desek speciálního soklového polystyrenu, které se vyznačují nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku. Jejich povrchová struktura je uzpůsobena pro velmi dobrou přilnavost jak lepidel, tak následné stěrky se síťovinou. V této fázi detailu se musí dbát na zalepení mezer okolo cihelných děrovaných bloků, protože jinak by stěna nebyla dostatečně vzduchotěsná a zejména při chybném provedení vnitřních zásuvek či neprovedení těsných vnitřních omítek, například v okolí založení stěny na základovou desku, by mohla profukovat. Tak by bylo zateplení zcela znehodnocené. Dále je pak velmi důležité dbát na pečlivé lepení izolačních desek,  čímž se zamezí vzniku tepelných mostů. Případné drobné mezírky se dopěňují vhodnou pěnou.

I v této fázi je velmi důležité dohlížet na popsané detaily a technologie zpracování, jelikož tepelné mosty jsou nejenom příčinou zvýšených ztrát energie, ale také časem mohou také ohrozit kvalitu výsledného zdiva a urychlit jeho lokální degradaci. Vzniklé poruchy se pak pod vrstvou malty navíc špatně hledají.

I sokl ovlivňuje celkovou spotřebu energií

Atributy, které by tedy měl sokl splňovat: dostatečnou pevnost, odolnost proti působení vody, odolnost proti působení mrazu, odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí a dostatečnou mechanickou odolnost vůči pravidelnému či občasnému čištění, nebo i proti průrazu.

Vedle těchto vlastností je to pak dostatečná tepelně izolační schopnost celého detailu a jeho ekonomické provedení.

Zateplení soklu se standardně používá jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí a plní hned několik funkcí:

  • Nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou;
  • Podstatně snižuje tepelné ztráty v detailu, tj. zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu detailu, a tím zamezuje vzniku plísní;
  • Výrazně omezuje kondenzaci v detailu napojení základu na zdivo;
  • Základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti, a tím se prodlužuje její životnost;
  • Zamezuje solným výkvětům na soklu od rozpuštěných solí ve vzlínající vlhkosti
  • Umožňuje souvislé omítnutí pod úrovní terénu;
  • Umožňuje jednoduché a spolehlivé ukončení hydroizolace.
Sokl3
Zateplením soklu dochází k výraznému omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo (Zdroj: Isover)

Izolace bez chyb

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o izolování soklu. Další informace najdete v  montážním videonávodu nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na izolaci soklu a spodní stavby, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Publikováno: 9.2.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce