reklama

Správné utěsnění parozábrany

Každé utěsnění má své meze. Nic se nesmí přehánět. Plesniví vám zdi? Seznámíme vás s nejčastějšími chybami, které bývají způsobené instalací parozábrany.

Parozábrana
Správné utěsnění parozábrany (Zdroj: ISOVER)

Nejčastějšími chybami, se kterými se lze v praxi setkat, bývá například vznik mokrých míst v interiéru, často zaměňovaných s protékáním střechy. Příčinou je obvykle neslepení či netěsnost spojů parozábrany či parobrzdy, důsledkem pak kondenzace vody a profukování tepelné izolace. Často dochází také k použití nevhodného typu doplňků (pásek, tmelů) nebo k perforaci parozábrany při montáži a neslepení vzniklých děr.

Řada chyb se dá odstranit kvalitně provedenou kontrolou montáže, případně ověřením pomocí Blower door testu. Systém parobrzd  ISOVER Vario® KM Duplex UV nebo ISOVER Vario® Xtra Safe a doplňků  sice stále vyžaduje kvalitní provedení montáže, ale systémové řešení přispívá maximálně k eliminaci možných chyb při realizaci. Kvalitně provedená parozábrana je extrémně důležitá především u velmi dobře zaizolovaných staveb, jakými jsou pasivní domy, kde by negativní vliv kondenzace vodních par a vlhkosti na účinnost tepelné izolace významně ovlivnil i tepelnou ztrátu stavby jako celku.

Dům musí dýchat

Ve snaze šetřit energie, a tím i svou peněženku, utěsňujeme dnes obytné budovy na maximum. Zateplujeme stropy, podlahy i stěny, stará okna měníme na tepelně izolační dvojskla či trojskla a stát nám na to navíc přispívá v rámci nejrůznějších dotačních titulů. Postupně své domovy proměňujeme na neprodyšně izolované krabice. Jenže při tom leckdy zapomínáme na to, že dům musí také dýchat.

Abyste rozuměli, neříkáme nezateplovat – to je jednoznačně správná cesta, ale ruku v ruce se zateplením musí jít také zajištění výměny vzduchu a odvodu vodní páry. Určitá míra nedokonalé izolace zajišťovala přirozenou cirkulaci vzduchu i tehdy, když se zrovna nevětralo. Pokud dům dokonale utěsníte a nezajistíte dostatečnou výměnu vzduchu, čekejte následky v podobě zvýšené vlhkosti vnitřního prostředí, rosení oken, zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a někdy dokonce i vzniku plísní. A nejde o ojedinělý problém – vžilo se pro něj označení syndrom nemocných budov. Parobrzda snižuje riziko vzniku kondenzace uvnitř konstrukce. A z důvodu těsnosti vnější obálky je důležité myslet také na zajištění kvalitního vnitřního prostředí, kterého lze docílit použitím systému řízeného větrání. Tento systém řízeného větrání může být doplněn o rekuperační jednotku, která má také pozitivní vliv na snižování tepelných ztrát.

Nejčastější chyby z praxe

1. Nahrazení parobrzdy jinými typy folií, které pro tyto účely nejsou určeny (nemají certifikaci jako parozábrany a mohou například obsahovat mikroperforace)

2. Opomenutí kvalitního parotěsného slepení spojů či použití nesprávného typu lepicí pásky (Nebo dokonce úplné opomenutí jakéhokoliv spojení pásů parobrzdy )

3. Nedodržení vzduchotěsnosti (to často bývá neúmyslné, jako třeba v  případě, kdy opomenutí uzavřít parozábranou či maltou dutiny cihel vede k promočení minerální izolace i okolního dřeva – vzduch, který těmito dutinami odchází z interiéru, zde chladne a kondenzuje).

4. Milimetrové netěsnost většinou kvalitu zateplení neovlivní, ale umožní vnikání vlhkosti. Následná kondenzace této vlhkosti může být důvodem, proč dřevo začne plesnivět, nebo jej napadne houba. Takové provedení investorovi radost určitě neudělá.

5. Nekvalitní provedení izolace lze odhalit i po dokončení celé stavby pomocí termovizní kamery (i po instalaci, kdy již si nikdo nepřeje konstrukci rozebírat, lze vady a chyby spolehlivě určit).

Chytrá parozábrana

Evoluce, které prodělaly parozábrany a parobrzdy za posledních patnáct let, jsou dnes znatelné. Hlavním trendem byla až dosud hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky sd (m) Firmy se řídily pravidlem: čím vyšší ekvivalentní tloušťka sd parozábrany je, tím je těsnější a logicky i lepší. Neustálé zvyšování této hodnoty mělo i svá negativa, především nemožnost kvalitního utěsnění jakéhokoliv napojení parozábrany na další konstrukce. Výsledná hodnota sd parozábrany jako celku pak nejen nedosahovala deklarovaných hodnot pro samotnou parozábranu, ale kvůli spojům a dalším detailům byla často o několik řádů nižší byla až o 1-2 řády nižší.

Přisponkování parozábrany
Řada chyb se dá odstranit kvalitně provedenou kontrolou montáže, případně ověřením pomocí Blower door testu (Zdroj: ISOVER)

Vědce tedy napadlo vydat se jiným směrem a položili si otázku, jakou funkci má plnit parozábrana v konstrukci. Odpověď však nezněla tak, že má být trvale parotěsná, ale má být parotěsná jen tehdy, kdy je to třeba (v zimním období), a naopak má být alespoň částečně prodyšná, když těsnost třeba není (v létě). Výsledkem pak byla parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou sd v závislosti na velikosti relativní vlhkosti vzduchu RH. Parobrzda ISOVER Vario® následně obdržela i patentovou ochranu. Nyní je na trhu již třetí generace této parobrzdy, která je kromě proměnlivé difuzní tloušťky opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip.

Revoluce v parozábraně

Jistě si naprostá většina lidí klade při realizaci zateplení podkroví či konstrukci dřevostavby otázku, jaký typ materiálu použije tak, aby byl levný, ale přesto kvalitní. Často bohužel cena převáží nad kvalitou a po několika letech tento styl výběru vede nezřídka k poruchám a následným reklamacím konstrukce.

Parobrzda ISOVER Vario® má díky proměnné ekvivalentní difuzní tloušťce jednu významnou výhodu oproti jiným výrobkům. V zimním období se totiž chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difuzní tloušťka sd se snižuje z 5,0 až na 0,30 m, u nejnovějšího typu dokonce z 25 na 0,30 m. Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby nám umožní, aby stavba „dýchala“ i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy.

Instalace parozábrany
V podkroví či v dřevostavbě bezpečnostní funkci může zastat parobrzda (Zdroj: Depositphotos)

V autě je z důvodu eliminace škod a zvýšení bezpečnosti  airbag, v podkroví či v dřevostavbě bezpečnostní funkci může zastat parobrzda.

Výčet výhod je ale samozřejmě větší:

- proměnná hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu

- speciální rouno na rubové straně k usnadnění montáže (přilne k nehoblovanému dřevu jako suchý zip);

- kompletně odzkoušený systém včetně lepicích pásek, tmelů atd.;

- jistota, že pro správné fungování konstrukce děláme maximum.

Izolace bez chyb

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o správném použití parozábrany. Další informace najdete v Montážní příručce ISOVER VARIO®, nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak správně použít parozábranu, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Publikováno: 27.2.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce