reklama

Izolace šikmých střech bez chyb

Klíčový Murphyho zákon říká, že „Co se může pokazit, to se pokazí“. Při izolaci šikmé střechy to platí bez výjimky. Stačí narazit na méně pečlivé řemeslníky a na malér je zaděláno. Zaměřili jsme se nejčastější chyby, kterými jsou například mezery mezi pásy izolace nebo ucpání větrané mezery.

Izolace šikmých střech bez chyb (Zdroj: ISOVER)

Důvody, které vedou k zateplování šikmých střech, jsou na první pohled zřejmé. Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům deště, větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem, jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy, a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. Použitím materiálů z minerálních vláken, lze dosáhnout tepelněizolačních vlastností konstrukce dle stávajících normových požadavků, akusticky vyhovujícího prostředí i požárně bezpečné konstrukce.

Pozor na detaily

Často se při zateplení šikmé střechy stává, že si svépomocní stavebníci nakoupí všechny potřebné materiály a komponenty pro zateplení šikmé střechy a stejně se zateplení mine účinkem, jelikož byl zvolen nesprávný postup. Nebo se něco, co vypadalo jako nedůležité, opomnělo a neprovedlo. Ono vždy na detailech záleží a u zateplení šikmé střechy to platí obzvláště.

Při zateplování střech by se mělo vždy dbát na kvalitu provedení, protože chyby v realizaci mohou vést ke vzniku tepelných mostů.

V oblasti tepelných mostů může následně docházet ke kondenzaci vodní páry. Vlivem kondenzace může docházet k degradaci materiálů v konstrukci, a na povrchu se může objevit plíseň. A to nechce nikdo. Proto využíváme ve střešní konstrukci tepelnou izolaci, nejčastěji ve dvou vrstvách. První úrovní je zateplení šikmé střechy mezi krokvemi. Běžně se výška krokví pohybuje v rozmezí 160-200 mm, a pokud vyplníme tento prostor tepelnou izolací, tak podstatně snížíme tepelné ztráty. Vrstva tepelné izolace, ale není celistvá, protože je přerušená krokvemi, systematickými tepelnými mosty. Poté se zabýváme tepelnou izolací pod krokvemi - tedy směrem do interiéru. Tato vrstva tepelné izolace eliminuje vliv krokví jako tepelných mostů a zajistí tepelněizolační vlastnosti konstrukce, které jsou požadovány normou.

Tepelné mosty
Při zateplování střech by se mělo vždy dbát na kvalitu provedení, protože chyby mohou vést ke vzniku tepelných mostů (Zdroj: ISOVER)

Na tloušťce záleží

Nebojte se dát do šikmé střechy 40-50 cm tepelné izolace. Šetření zde vůbec není na místě. Rozhodnutím o správné tloušťce izolace určujete již nyní své náklady na vytápění pro příští desetiletí. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3 – 5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění. Potom již počítáte jen čistý zisk, který lze ještě zvýšit využitím některého z dotačních programů.

Optimální tepelnou ochranu a nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,18-0,12 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu).

Aplikace izolace ze skelných vláken mezi krokve
Rozhodnutím o správné tloušťce izolace určujete již nyní své náklady na vytápění pro příští desetiletí (Zdroj: ISOVER)

Pod, mezi i nad krokve

Pokud máme stávající tepelnou izolaci mezi krokvemi (na plnou výšku krokví), pak můžeme zvýšit její tloušťku přidáním pod krokve (ubrat si prostor z interiéru) nebo nad krokve. Tento kombinovaný způsob zateplení přináší i technické komplikace, protože střešní konstrukce musí splňovat požadavky na parotěsnost, vodotěsnost a minimalizaci tepelných mostů. Riziko nedokonalosti při tomto způsobu se zvyšuje s počtem zabudovaných vrstev a pracovních kroků. Proto se od způsobu zateplování mezi krokvemi, a pod krokvemi u novostaveb upouští (u rekonstrukcí to ale často jinak nejde než dát izolaci mezi a pod krokve – pokud investor nechce měnit střešní krytinu, a to většinou nechce). Stále  více se začíná používat nadkrokevní zateplení, které je z hlediska stavební fyziky lepším řešením, než zateplování mezi krokvemi doplněné vrstvou tepelné izolace pod krokvemi.

Izolace bez chyb

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o izolování šikmých střech. Další informace najdete v  prospektu ISOVER – Šikmé střechy a stropy, v montážním videonávodu nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na zateplení šikmé střechy, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Publikováno: 2.3.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce