reklama

Papír snese všechno, aneb hlídejte si projektanta

Nechat si připravit plány na stavbu domu či přestavbu bytu je výborná věc a ušetří nám to mnoho starostí. Nicméně i přesto je dobré některé věci vědět a zajímat se předem, abychom byli rovnocennými partnery při přípravách. Často mnoho věcí na papírovém plánu vypadá dobře, ale praxe teorii neodpovídá. Máme pár konkrétních tipů.

Projekt
Papír snese všechno, aneb hlídejte si projektanta (Zdroj: Vekra)

Úskalí velkoformátových oken

Dostatek přirozeného denního světla díky velké prosklené ploše i optické propojení s venkovním prostředím… Velkoformátová okna jsou u novostaveb zkrátka dnes už v podstatě standardem. Pokud jste se ovšem v otázce materiálů pro tato okna po domluvě s architektem rozhodli pro plast, je třeba určitě počítat s tím, že rozměry velkoformátových řešení v plastových profilech jsou výrazně omezená! A to jak z důvodu nedostatečné pevnosti, tak stability plastového rámu z důvodu jeho dilatace. To je obecně platná vlastnost tohoto materiálu, která je o to větší při působení tepla, například od slunečního záření. I proto nejsou plastová okna ideálním řešením pro velkoformátová řešení, ani pro jejich umístění na jižní či jihozápadní strany budov. Pro tento typ oken je určitě lepší zvolit dřevěnou, hliníkovou nebo dřevohliníkovou variantu.

okna_VEKRA_komfort_Evo_sedy_ext._bily_int._psk_dynamic_plast_zaluzie_vekra_komfort_interier_foto_zdroj_VEKRA
Velkoformátová okna z plastových profilů mohou mít pouze omezené rozměry (Zdroj: Vekra)

Další otázkou je u otvíravých velkoformátových oken směřujících na terasu či balkon jak dostatečně zateplit spodní bezbariérový práh, který je krizovým místem. Zde totiž může docházet k prochládání podlahy a v důsledku toho k rosení okna u spodní podlahové hrany. Pokud tedy plánujete do svého nového domu či při přestavbě bytu okna sahající až k podlaze, tzv. HS PORTALY, určitě trvejte při domluvách s projektantem na tom, aby bylo v návrhu počítáno s s kvalitním prahovým řešením, které zajišťuje správnou izolaci tohoto prostoru. Pro okenní prvky, které sahají až na zem, se používá pod spodní část rámu otvorové výplně podkladový profil, který je tvořen lisovaným dřevem s příměsí částeček kovu. Jeho využitím můžeme jednoduše omezit vznik tepelných mostů a výrazně tak zvýšit izolační vlastnosti okenních prvků sahajících až k podlaze. Tuto izolační vlastnost u HS PORTALU ještě podporuje svojí skladbou nulový práh, který je tvořen deseti vzduchovými komorami vytvářejícími jedinečný izolační systém.

HST_BEZBARIER_CELKOVY_PODKLADOVY_PROFIL
Okno v řezu - izolační podkladový profil (Zdroj: Vekra)

A v neposlední řadě ještě nezapomeňte brát v potaz také přepravu velkoformátových oken na místo instalace. HS PORTALY a jiná řešení velkoformátových oken se využívají zejména v zadní soukromé části domu otevřené do zahrady. Jejich převoz a manipulaci s nimi pak zajišťuje stavební technika, například malý stavební jeřáb nebo jiná mechanika, které samozřejmě potřebují dostatečně širokou přístupovou cestu, aby na místo instalace projel, nebo minimálně dostatečně velký manipulační prostor před prostorem montáže. I tuto otázku už řešte ve fázi plánů se svým projektantem a firmou, která vám okna vyrábí a montuje. Rozhodně to nenechávejte být se slovy: „…ona si stavba nějak poradí...“

S tmavou barvou na jih opatrně

Co se týče oken, je potom potřeba se zamyslet i nad jejich barvou, protože ta není jen otázkou designu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zvolil architekt pro vaše okna tmavou barvu? Pak myslete na to, že tmavé barvy obecně více přitahují teplo, a je tedy důležité předem důkladně zvážit materiál, ze kterého budou okna vyrobena, a to především ve vztahu ke světovým stranám. V případě dřevěných oken umístěných na jih se tmavě lazurované profily samozřejmě zahřívají více, než profily se světlými odstíny, což samozřejmě negativně působí na chemickou impregnaci, kterou jsou okna ošetřena. Zvláště pak v letních měsících může docházet k rychlejšímu zastarávání barvy, a to vede k náročnější údržbě dřevěných oken, abychom předešli případnému povrchovému poškození rámů oken. Na jih není vhodné umístit ani jakákoliv barevná okna z plastových profilů. Ačkoliv by se měly do všech barevných plastových oken vždy vkládat vnitřní výztuhy, aby se co nejvíce zamezilo nežádoucí dilataci plastového materiálu, není vhodné používat velkoformátová plastová okna orientovaná na jih, protože z technického hlediska není možné zajistit jejich potřebnou stabilitu. Pokud trváte na tmavých oknech, vybírejte je raději z hliníku. Ten zajišťuje v tomto ohledu naprostou jistotu stability.

okno_FUTURA_STANDARD_hlinik_detska_pojistka_posuv_HS_PORTAL_hlinik_RAL_9006_foto_zdroj_VEKRA
Co se týče oken, je potřeba se zamyslet i nad jejich barvou, protože ta není jen otázkou designu (Zdroj: Vekra)

Aby vás montáž skleněné stěny nepotrápila

Okna nejsou jedinou skleněnou plochou, která v interiéru zasluhuje pozornost už ve fázi papírových plánů. Potřebujete-li vytvořit předěl mezi dvěma místnostmi, ale zároveň mezi nimi zanechat vizuální propojení a volný průchod přirozeného denního světla, elegantní řešení nabízí celoskleněné příčky. Máte je v návrhu? Pak si v první řadě ověřte dostatečnou nosnost stropní konstrukce. S instalací celoskleněné příčky je důležité si uvědomit, že sklo je poměrně těžký materiál, proto musí být strop opravdu pevný. Stropy zděné nebo tvořené panely celoskleněnou příčku bezpečně unesou. Pokud ale máte v plánu podhledové sádrokartonové stropy, do kterých má být sklo fixováno, je bezpodmínečně nutné, aby byly v místě kotvení skleněné stěny vyztužené ocelovou konstrukcí či traverzou, jelikož sami o sobě nejsou schopné poskytnout dostatečnou stabilitu a pevnost pro bezpečné ukotvení celoskleněné stěny.

TRIX_TRENDY_fixni_stena_jednokridly_posuv_fixni_stena_sklo_foto_zdroj_JAP_FUTURE
Ukázka skleněné stěny, zakomponované do moderního interiéru (Zdroj: JAP FUTURE)

Při instalaci skleněných příček ale může vzniknout v případě nepřipravenosti problém také u podlahy, a to v případě, že počítáte s podlahovým vytápěním. Spirály podlahového topení určitě musí ustoupit stranou, pokud chceme využít podlahový samozavírač otočného celoskleněného dveřního křídla. Pro ten je již předem třeba připravit otvor o hloubce přibližně dvacet centimetrů, například pomocí kostky z polystyrenu, která se topnými spirálami obejde a po zalití finální betonovou vrstvou se jednoduše vyřízne. A opět nezapomeňte brát v potaz také přístupovou cestu na místo instalace, a to jak výšku průchozích stavebních otvorů, tak i třeba šířku schodiště v bytovém či panelovém domě. Pokud se transportované sklo nevejde do dveří či neprojde zákrutou úzké chodby, jde prakticky o neřešitelný problém.

Celosklenena_stena_s_dvermi_otocnymi_piskovane_motivy_foto_zdroj_JAP_FUTURE
Pokud se transportované sklo nevejde do dveří či neprojde zákrutou úzké chodby, jde prakticky o neřešitelný problém (Zdroj: JAP FUTURE)

Málo místa? Pryč s otočnými dveřmi!

Další interiérový prvek, který si zaslouží pozornost, zvlášť pokud nemáte místa nazbyt, jsou dveře. Máte v celém projektu naplánované klasické otočné, ale váháte, zda nebude v některých menších místnostech či chodbách dveřní křídlo překážet a omezovat volný pohyb? Nebojte se svého architekta nebo projektanta zeptat na možnosti posuvných dveřních křídel. Do menších prostor jsou určitě rozumnějším řešením dveře posuvné po stěně nebo zasouvací do stavebního pouzdra. Klasická otočná dveřní křídla totiž zabírají v otevřeném stavu podlahovou plochu cca 0,6 m2, kdežto posuvné dveře po stěně zabírají pouze 0,1 m2 a zasouvací dveře do stavebních pouzder dokonce nezabírají vůbec žádnou plochu, protože celé dveřní křídlo zajíždí do stěny. Posuvné systémy po stěně se sestávají z pevné konstrukce – kolejnice, vyrobené z hliníku nebo nerezu, která se kotví nad dveřní otvor a dveřní křídlo se pak posouvá podél stěny. Stavební pouzdro je naproti tomu zabudované přímo v příčce, a dveřní křídlo zajíždí do něj. Stavební pouzdra lze zabudovat jak do klasické zděné stěny, tak i do sádrokartonové příčky.

VEKRA_Cube_G10_CPL_dub_bělený_3D_H_2_foto_zdroj_VEKRA
Dveře posuvné po stěně (Zdroj: Vekra)
VEKRA_Cube_G10_CPL_dub_bělený_3D_H_2_foto_zdroj_VEKRA
Dveře zasouvací do stavebního pouzdra (Zdroj: JAP FUTURE)

Posuvné dveře hluk netlumí!

Použití posuvných dveří je ale otázkou nejen prostoru, ale také požadavků na funkční vlastnosti, které od dveřního křídla očekáváme. Pokud si totiž přejeme eliminovat přenos hluku v interiéru za použití zvukově izolačních dveří, na ta posuvná můžeme rovnou zapomenout. Dveře posuvné či zasouvací do stavebního pouzdra nejsou ze své podstaty schopné tlumit hluk. V první řadě je to dáno tím, že posuvné dveře nikdy nelze dokonale utěsnit – například neexistuje způsob, jak utěsnit jejich spodní práh. V druhé řadě je třeba si uvědomit, že pokud uvažujete o zvukově izolačních dveřích, je nutné toto řešit jako komplet se zvukově izolační stěnou. A zde se dostáváme k tomu hlavnímu zádrhelu – v případě stavebního pouzdra vznikne ve stěně vlastně mezera, plechová kapsa, kterou zvuk prochází. Trváte-li na zvukově izolačních dveřích, je tedy třeba sáhnout po otočném řešení dveří doplněných o mechanický práh, který při zavření dveří vysune a zaplní mezeru mezi dveřmi a podlahou. Dveře s vnitřní výplní z dutinkové dřevotřísky a bez prosklení dosahují standardního útlumu hluku 28  dB. Pokud bychom chtěli tento útlum ještě zvýšit, je třeba zvolit dveře s výplní z plné dřevotřískové desky, které dosahují hodnoty útlumu zvuku až 37 dB. Podobné je to pak i u dveřních křídel s moderní hliníkovou konstrukcí, jejichž střed je vyplněn extrudovaným polystyrenem – ty jsou schopné dosáhnout zvukového útlumu až 34 dB.

posuvny_system_po_stene_TRIX_ZERO_foto_zdroj_JAP_FUTURE
Posuvné dveře hluk neztlumí (Zdroj: JAP FUTURE)

Závěsný nábytek? Pozor na stavební pouzdra i sádrokarton!

Jak souvisí stavební pouzdro pro posuvné dveře a závěsný nábytek? Úzce, a to především proto, aby si nepřekážela! Pokud váš architekt navrhl tuto variantu nábytku, protože jeho předností je bezesporu jeho odlehčený dojem, kterým v místnosti působí, pak je to samozřejmě naprosto v pořádku, jen je při jeho plánování potřeba počítat s jistými omezeními. Nábytek, a to včetně poliček, není technicky možné kotvit do stěny v místě zabudovaného stavebního pouzdra. Co se týče posuvných systémů po stěně, ne že by to nebylo možné po technické stránce, ale zabudovaný nábytek i nástěnná dekorace by překážela posuvnému dveřnímu křídlu. Další omezení pak přináší sádrokartonové interiérové příčky, které sami o sobě nemají nosnou funkci. Před instalací závěsných skříněk do příčky ze sádrokartonu je třeba tuto příčku v místě budoucího kotvení nábytku nejprve vyztužit, například železnou traverzou nebo dřevěným rámem. Pokud tak neučiníte, riskujete, že vám nábytková skříňka spadne doslova na hlavu.

Majesty_bila_vysoky_lesk_foto_zdroj_Drevojas
Závěsné skříňky v koupelně v bílé barvě a vysokém lesku (Zdroj: Dřevojas)

S LED pásky počítejte předem!

Pokud do projektu vašeho budoucího domu architekt zakomponoval i designové osvětlení pomocí LED pásků, ujistěte se, zda je s tímto řešením počítáno i z hlediska elektro přípravy – tedy umístění zdroje a přívodního kabelu. Ve standardní elektrické síti je střídavé napětí 250 V, kdežto LED pásky používají stejnosměrné napětí 12 nebo 24 V. Z tohoto důvodu není logicky možné LED pásky zapojit přímo do elektrické sítě domu, jako je tomu u běžných zdrojů světla, jimiž jsou například lustry. LED pásky tedy potřebují zdroj, který sníží napětí a změní jej ze střídavého na stejnosměrný. Proto je třeba dopředu rozmyslet ve vztahu k umístění LED pásků i umístění tohoto zdroje, který je většinou žádoucí schovat, aby nebyl viditelný. Samotný zdroj produkuje teplo, a proto musí být umístěný v odvětrávaném místě, ideálně ne poblíž spotřebičů, které také vydávají teplo. Zároveň je nutné jej zanechat přístupný. Dále je potřeba počítat s chlazením LED pásků, které se také zahřívají. Není tedy možné je umístit přímo na nábytek – musí být nalepené na speciální hliníkové konstrukci (dle normy pro instalaci LED pásků na dřevo).

trojramecek_vypinac_a_zasuvky_ELEGANT_grafitovy_ramecek_bily_kryt_zdroj_OBZOR
LED pásky potřebují zdroj, který sníží napětí a změní jej ze střídavého na stejnosměrný (Zdroj: Obzor Zlín)

Jeřáb střechu neprobourá

Určitě máte radost, že váš velkoplošný či dokonce patrový byt umožňuje velkorysá řešení pro interiér, ale nesmíte při tom zapomenout, že se například rozměrné nábytkové prvky, jako jsou vestavěné skříně, musí dostat také dovnitř. Ačkoli je pravidlem, že nový nábytek vám kvalitní výrobce dodá už smontovaný, v případě rozměrově větších nábytkových prvků, jako jsou velkoformátové vestavěné skříně, toto zcela neplatí. Pro toho, kdo si myslí, že takto objemný nábytek dostane do interiéru v jednom kusu, dveřmi nebo oknem, může být překvapením, že to tak není. Jedná se zkrátka o nábytek na míru, u kterého je vždy potřeba řešit montáž přímo na místě, takže už při plánování a navrhování interiéru je potřeba myslet, že bude nutné jej na místo dostat po částech, a i tak nemusí jít zrovna o malé plochy. I proto je třeba se zaměřit na průchodnost přístupových cest. Chcete-li mít navíc opravdu jistotu, pak je v současnosti možné na skříně volit odolné nábytkové materiály, které lze navíc využít právě v impozantních rozměrech 1,25 na 3 metry, jako je nanolaminát SOFTIXX nebo akrylát smísený se skleněným prachem VETRIXX. Co je u nich velkou výhodou, že vedle nábytkových ploch se hodí také na obkladové plochy, takže je vše možné sladit do posledního detailu.

SOFTIXX_slonova_kost_cerna_loznice_foto_zdroj_Trachea
Rozměrné nábytkové prvky, jako jsou vestavěné skříně, musíte dostat také dovnitř (Zdroj: Trachea)

Bez anti-touch ani ránu

A co interiér a materiály na nábytek? Vládu dnes přebírají hluboké maty a není divu – exkluzivní sametový vzhled i praktické vlastnosti z nich totiž dělají to pravé pro moderní interiér. Ale pozor! Není mat jako mat. Aby vám hebké trendy provedení nábytkového povrchu dlouho a dobře sloužily, nechtějte ušetřit a nekývněte hned na ty nejlevnější. Naopak se se svým interiérovým architektem poraďte i o materiálech se speciální úpravou anti-touch či nano úpravou jako jsou akryláty T.acrylic nebo nanolaminát SOFTIXX, jejich vyšší cena se vám mnohonásobně vrátí nejen při jejich údržbě. Co do praktičnosti jsou u obou materiálů velkou předností jejich speciální povrchové úpravy, díky kterým jsou oproti většině jiných běžných matných materiálů opravdovými experty v boji proti zanechávání nevzhledných šmouh a otisků prstů, ať už od suchých či mokrých rukou. Materiál SOFTIXX navíc díky speciální technologii výroby ještě odlišuje jeho povrch z nanočástic v kombinaci s podkladem z HPL laminátu, což mu vedle odolnosti proti zanechaným otiskům prstů dodává také extrémní odolnost plochy vůči vodě, teplotním výkyvům i silným nárazům do plochy. Oba materiály potom pro jejich vlastnosti oceníte v téměř každém interiéru, a to včetně namáhaných prostředí, jako jsou obývací pokoje, kuchyně či koupelny. Zatímco T.acrylic se hodí především na nábytková dvířka, SOFTIXX je možné použít navíc i na obklad stěn a snese i zatížení jako pracovní kuchyňská deska.

SOFTIXX_seda_mat_T.acrylic_bila_mat_T.segment_dub_halifax_prirodni_foto_zdroj_Trachea
Matné materiály lze navzájem také kombinovat pro elegantní a otisky nerušený výsledek (Zdroj: Trachea)

Publikováno: 24.1.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce