reklama

V 11. díle Online stavebního deníku se zaměříme na zabezpečení stavby

V dalším díle se Fachmani podívají na zabezpečení stavby proti nenechavým existencím. Kromě toho nechá Pepa Karla, aby si vybral nový plot, dělníci pokročí v rozvodech kanalizace a dostaví se technik přes elektroinstalace.

Úvodka
i (Zdroj: Prima DOMA)
V 11. díle Online stavebního deníku se zaměříme na zabezpečení stavby (Zdroj: Prima DOMA)

Karel a dřevo na topení

Skeptik Karel byl potěšen, že z jeho zahrady zmizelo dřevo, které tam zanechali dělníci, když renovovali střechu na Karlově domě v Tišicích. Tedy do té doby, než si uvědomil, že právě levně nakoupil dřevo na topení na chalupu a že vlastně neví, jestli mu neprodali jeho vlastní dřevo z jeho vlastního domu. Pod tíhou dojmů si pro jistotu další použitý materiál začal podepisovat... no, jestli mu nedopsala fixa, podepisuje dodnes.

Elektroinstalace

S blížící se zimou se dělníci začnou víc zaměřovat na stavební práce a úpravy uvnitř domu. A jednou takovou bude rozvod elektroinstalace. Bude se řešit jak silnoproud, tak slaboproud. Pepa si pozval odborníka z elektro velkoskladu, který mu jednak dovezl zajímavý vzorník nejrůznějších elektro komponentů, a za další ho zásobil dobrými radami. 

Plány
i (Zdroj: Prima DOMA)
Elektrorozvody je potřeba konzultovat s projektantem (Zdroj: Prima DOMA)

Nejprve je potřeba zkontrolovat podle projektu, zda všechno, co se týká elektrorozvodů, je přesně tam, kde má být. Jestli jsou správně postavené všechny příčky, zda nedošlo ke změně dispozic a podobně. Ideální, aby si investor s vedoucím stavby prošli celý objekt a na základě kontroly a reálných zjištění se vytvoří tzv. elektro prováděcí projekt, podle kterého se bude firma, zabývající se elektro rozvody řídit. 

V současné době už není potřeba shánět u spousty firem a v mnoha obchodech jednotlivé díly elektroinstalace, firma je schopná dodat veškeré díly v jednom designu + všechno potřebné elektro vybavení včetně kabeláže v komplexním boxu, ze kterého si řemeslníci postupně odebírají ty díly a komponenty, které právě potřebují. Zároveň je také výhodnější se na takovou firmu obrátit z hlediska odborníků na elektrické rozvody. Firma je schopná dodat proškolené a prověřené řemeslníky, poskytne veškerý servis a záruky, a také se samozřejmě zabývá případnými reklamacemi. 

Vypínače
i (Zdroj: Prima DOMA)
Sjednocení designu vypínačů a zásuvek je nutností (Zdroj: Prima DOMA)

Předtím, než se vůbec rozvody začnou realizovat, je na investorovi, aby společně s architektem rozhodli, který typ vypínačů, zásuvek a dalších zařízení se bude používat, v jakém designu, barvě či tvaru. Dopředu by také mělo být jasné, jak si investor představuje zapojování spotřebičů v domě, zda do budoucna počítá s možnými změnami, jestli počítá i se speciálním zapojením např. HDMI kabelů a podobně. Toto všechno je schopná firma zařídit. Je také lepší, pokud se design vypínačů a zásuvek ladí do jedné barvy a materiálu, než posléze najet na systém "každý pes jiná ves". Také dodatečně přidávané kabely, přípojky, rozvaděče a prodlužovačky oku zrovna neprospívá.

Natažení fasády do lepidla

Ve chvíli, kdy je definitivně ukončeno zaizolování vnější fasády okolo celého domu a lepidlo pod izolačními deskami perfektně zaschlo, může se přistoupit k natažení lepidla přes izolaci. Před samotným natažením se musí zkontrolovat, zda jsou nainstalovány všechny systémové lišty a zároveň se celá izolace v místech, kde se systémové lišty zakládaly, přebrousí, aby se odstranily nerovnosti a přechody. Poté se natáhne první vrstva lepidla na desky a přes ni se bude pokládat perlinka - fasádní vyztužovací mřížka vnějšího zateplovacího systému, také jinak nazývaná armovací tkanina. Jejím úkolem je zpevnění a vyztužení vnějších izolací, ale i vnitřních omítek. Je vytvořená ze sklovláknité tkaniny.

Fasáda
Na desky se natáhne lepidlo (Zdroj: Prima DOMA)
Perlinka
Na 1. vrstvu lepidla se uchytí perlinka (Zdroj: Prima DOMA)

Velmi častou chybou je, že se perlinka nejprve (a nejlépe) hřebíky přitluče do izolace a poté se přetahuje lepidlem, což je velmi špatně. Aby mohla svou funkci plnit dokonale, musí se uložit do lože z lepidla. Takže ještě jednou - nejprve se na desky natáhne tenká a souvislá vrstva lepidla a do něj se položí perlinka. Ta se následně znovu přetáhne lepidlem. Máme zaručeno, že tento systém nedovolí praskání lepidla a vytváření tepelných mostů, případně prostupů pro vnik vlhka. 

Lepidlo2
Perlinka se přetáhne lepidlem (Zdroj: Prima DOMA)
Lepidlo
Lepidlo se uhladí do roviny a posléze napenetruje (Zdroj: Prima DOMA)

Ideální vrstva lepidla jsou 3 mm. Běžně se přistupuje k dvoufázovému natažení lepidla, tedy nejprve se do první vrstvy natlačí perlinka, přetáhne se lepidlem a po zaschnutí a vytvrdnutí se natahuje druhá vrstva, která se pak následně zabrušuje. Abychom zamezili nasátí vlhkosti do lepidla, použijeme penetraci. Zejména jako zde v Tišicích, pokud se izolace a natažení lepidla provádí před zimou, penetrace je důležitá a znovu se pak penetruje ještě na jaře. Jestliže při rekonstrukci počítáte s dalšími terénními úpravami okolo domu, nechte si poslední fázi - finální omítku až na úplný závěr stavebních úprav. Takto nedojde k možnému poškození omítky a další prodlevě při opravách a samozřejmě se stavba neprodraží.

Jak vybrat plot?

Karel s Pepou navštívili firmu, která se zabývá výstavbou plotových systémů. Karel byl vyslán, aby si plot vybral sám, a to by nebyl Karel, aby erudovaně nepředvedl, že tomu rozumí. Pokud si vybíráte plot okolo svého domu, dodržujte několik zásad:

  • rozhodněte si, jaký materiál bude nejvhodnější
  • do jaké barvy budete plot ladit
  • jaký design plotu se vám líbí
  • zda chcete kombinovat více materiálů - např. beton a dřevo, kov a dřevo, a podobně.
  • důležitá je výška plotu
  • konzultujte svou představu s projektantem
Plot
i (Zdroj: Prima DOMA)
Při výběru plotu je potřeba vědět, zda chcete vidět a být viděni (Zdroj: Prima DOMA)

Karlovi byla posléze navržena varianta betonových sloupků s kovovou výplní polí v nízké úrovni, aby byl jeho krásný nový dům patřičně vidět. Celobetonová zeď se hodí v případě, že se chcete "uzavřít" před světem a zachovat si dostatek soukromí. Zároveň taková zeď působí jako izolant, protože částečně odhlučňuje ruchy z ulice. Bohužel její negativní vlastností je to, že skrze ni není vidět. 

Zabezpečení stavby

V rámci bouracích prací na domě se překopl kabel u alarmu a ten nefunguje. Aby Karel nemusel po nocích hlídkovat okolo domu s vidlemi, v takovém případě je dobré nainstalovat čidla – mají velikost malé krabičky, jsou na baterku a přes Online stavební deník jsou napojeny na mobil. Tato čidla zaznamenávají pohyb, takže víme na stavbě o všem, co se kde šustne. Čidla se mohu dávat také na drahé stroje, nebo se mohou použít také čidla proti zaplavení apod. Rada pro investora – vždy je dobré alarm na stavbě zajistit. Rozhodně není vhodné se spoléhat na původní zabezpečovací zařízení, které nemusí vůbec fungovat nebo funguje jen za slunečného počasí každý třetí pátek po úplňku. Stejně tak se nevyplatí najímat security agenturu, která zajistí ostrahu stavby. Co si budeme povídat - lidský element nemusí být spolehlivý na 100 % a stačí chvilka nepozornosti a bagr je ve sběrně drahých kovů.

Alarm
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vyzkoušejte si včas, zda vaše zabezpečovací zařízení na stavbě funguje (Zdroj: Prima DOMA)

Každá stavba by měla být tímto nebo podobným způsobem zabezpečená - čidla uhlídají nepovolané osoby na staveništi, uskladněný materiál i stroje, nenadálé příhody, živelní pohromy a podobně. To vše se pak dá kdykoliv sledovat online přes mobilní aplikaci v telefonu a v případě větších a opravdu drahých staveb s drahým zařízením se taková aplikace předává i policii či bezpečnostní agentuře, která bude čidla monitorovat. Investice v řádu několika stokorun se vždy vyplatí při vyčíslení možné škody na majetku. 

Jímka na dešťovky a kanalizace

Minule jsme detailně rozebrali ukládání jímky na dešťovou vodu a v souvislosti s ní je nutné zmínit i kanalizační rozvody. Na stavbě se tedy opět zjeví bagr, který vyhrabe potřebnou hloubku a trasu pro kanalizaci. Rotační laser zajistí vyměření s mírným samospádem, který je u kanalizace nutný. Betonová nádrž je osazena potrubím, které se dále bude spojovat s kanalizačními trubkami a vsakovací jámou - do ní se zavedou vsakovací koše a přepad (důvodem je myslet tzv. na zadní vrátka a pokud přijde období dešťů a nestihne se spotřebovat všechna voda z jímky, musí být připraven záložní plán na odvod přebytečné dešťovky, nejlépe do půdy na pozemku, kde bude zavlažovat kořenový systém stromů). Vsakovací jáma se vysype štěrkem, na štěrk se položí geotextilie a do ní se usadí a zabalí vsakovací plastové děrované boxy, a opět se zasypou štěrkem. Následně se vše zahrne zeminou. 

Katakomby
Díky výkopu pro potrubí to na zahradě vypadá jako ve válečné zóně (Zdroj: Prima DOMA)
Vývod
Jímka na dešťovou vodu bude napojena na kanalizační potrubí (Zdroj: Prima DOMA)

V případě, že na pozemku v místě, kde chcete kopat kanalizaci, máte již další rozvody, např. plynové potrubí, nikdy nepoužívejte těžkou techniku. Stačí malá nepozornost a bagr vám zadělá ne velkou havárii. Také mějte na paměti, že všechny rozvody, které jsou na pozemku, se musí zakopávat do nezámrzné hloubky, což je minimálně 70 cm. 

Vývod2
Vývod z jímky se rozvede potrubím do domu a do vsakovací jímky (Zdroj: Prima DOMA)
Rotační laser
Pomocí rotačního laseru se zaměří rovina a provede se samospád (Zdroj: Prima DOMA)

Až budete ukládat potrubí pro kanalizaci do země a napojovat jednotlivé díly, nezapomeňte spoje namazat. Ve specializovaných prodejnách vám nabídnou mýdlo, které je přímo určeno na potírání gumových spojů v potrubí. Náhražky typu jar nebo indulona jsou spíše krátkodobé a mohou způsobit rychlejší zpuchření gumových spojů. Zároveň myslete při ukládání potrubí do země na svou vlastní bezpečnost a uložte pod zem i izolační pásu k hromosvodu. Společně s ní zakopejte i jímací tyče. Ty slouží k pojmutí blesku a svedení přes pásku do země. Páska pak bude napojena na hromosvod, který se připevní na dům. 

Písek
Potrubí se zasype pískem a následně zeminou (Zdroj: Prima DOMA)
Uzemnění
Dům bude mít hromosvod a je tedy potřeba dopředu připravit jímací tyče a pásku (Zdroj: Prima DOMA)

Rada na závěr:

Investor může a jistě také bude během stavby a rekonstrukce přicházet se spoustou momentálních nápadů, vizí a snů, které chce nejlépe ihned realizovat. Je-li to alespoň trochu možné, lze vyhovět, nejlépe po poradě s projektantem a stavbyvedoucím. Ne všechny představy jsou ale dobré a některé (a Karlovy obzvlášť) nápady jsou přímo úsměvné. Ačkoliv investor udává tón, je potřeba ho občas zabrzdit v rozletu a vysvětlit, že plýtvání peněz na všelijaké vychytávky a vymoženosti není vždy ta nejlepší investice.

Publikováno: 15.12.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.