reklama

10. díl Online stavebního deníku předvede ukládání jímky na dešťovou vodu do země

Karel by nejraději poručil větru a zejména dešti. Na stavbu v Tišicích dorazila těžká technika, která přivezla jímku na dešťovou vodu a ejhle, ono prší, jako by se nechumelilo. Karel se už dopředu obává, že jakmile bude jímka pod zemí, pršet přestane a on zase bude na suchu. Kromě toho se ale také podíváme, jak se nadezdívá komín a jak by se měl správně vybourat nový otvor pro dveře do sklepa.

Jímka na dešťovou vodu
i (Zdroj: Prima DOMA)
10. díl Online stavebního deníku předvede ukládání jímky na dešťovou vodu do země (Zdroj: Prima DOMA)

Nový vchod do sklepa

V minulém dílu přijel na zahradu bagr, který vyhloubil podél základů širokou jámu. Ta bude upravená a stane se z ní přístupová cesta do vchodu do sklepa. Dnes se začne bourat. Už jste se dozvěděli, že pokud hodláte odkrývat - i třeba jen zčásti - základy domu, musí se tak dít nadmíru opatrně a přesně podle plánů, jinak může neopatrným zásahem dojít až ke zřícení části domu. A takový malér by asi Karel (po zkušenostech se smrkem, uříznutými trubkami a vybouranou mramorovou dlažbou) nemusel ve zdraví přežít. 

Okno
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vchod do sklepa se bude bourat v místě sklepního okénka, kde je už překlad (Zdroj: Prima DOMA)

Jakmile máme odhalenou přístupovou cestu až k základům, budeme na vyznačeném místě vybourávat nový vchod do sklepa. Dělníkům částečně ulehčilo situaci, že projektantka vybrala pro nový vchod místo, kde již bylo původní sklepní okénko. Tím pádem odpadla starost s překladem nad vchodem, který by bylo nutné kvůli stabilitě zdiva instalovat.

Bohužel představa paní projektantky o "cihlovém zdivu" se ukázala jako lichá ve chvíli, kdy dělníci odstranili omítku z vnitřní strany a šli pro sbíječku a diamantový kotouč do řezačky. Kamennou podezdívkou se museli prokousávat doslova po centimetrech. A s tím je spojeno i pochopitelné navýšení ceny bouracích prací, protože práce s diamantovým kotoučem v pile opravdu není levná a počítá se každý odstraněný milimetr materiálu. 

Otvor
Začal se hloubit otvor pro nový vchod do sklepa (Zdroj: Prima DOMA)
Sbíječka
Na tuhle zeď byla krátká i sbíječka (Zdroj: Prima DOMA)

Jakmile je zeď probouraná, mohou se upravovat a přidávat schody do sklepa, vytvoří se pouzdro pro osazení dveří, doplní se hydroizolace a zkultivuje se okolí vchodu do sklepa. Především na hydroizolaci se bude klást velký důraz, protože ta stávající byla narušená a musí se tedy doplnit a spojit tak, aby se do sklepa nedostala voda. Aneb jak tvrdí Josef Beneš - při rekonstrukci se na stavbě motají dělníci ze spousty firem, ten dělá to a ten zas tohle, a ani jednoho borce nezajímá, co dělal ten před ním a co bude ten po něm. Z toho je jasné, že musí zákonitě docházet ke spoustě problémů, nedodělávek a následným reklamacím. Mějte tedy vždy na paměti, že při osazování nových oken či dveří je nutné pamatovat na opravu izolace okolo nich.

Sklep
Po odstranění omítky se ukázal problém ve složení zdiva (Zdroj: Prima DOMA)
Zdivo
Zvenčí se základy tváří jako cihlové zdivo, ale pod ním čeká kamenocementová vrstva (Zdroj: Prima DOMA)

Online stavební deník

Josef Beneš obdržel od dodavatelské firmy e-mail s pokyny o servisování nově osazených oken a dveří. Jenže znáte to, takový e-mail se přečte, smaže nebo založí tak, že už ho v životě nenajdete. Josef tedy všechny důležité zprávy přeposílá rovnou do Online stavebního deníku, kde zůstanou trvale uloženy. Výhodou je, že Online stavební deník Karlovi i třeba za rok připomene, že si má koupit silikonový olej a jít promazat všechny pohyblivé části oken a dveří, případně aby zavolal servisní službě, která přijede prověřit a seřídit všechna okna a dveře. Tato aplikace se ovšem nebude starat jen o okna a dveře, ale postupně se budou nahrávat i další položky - např. revize komína, revize solárních panelů a topného zařízení a další možnosti. Výhodou je, že se aplikace dokáže o investora takto starat i třeba 10 let od ukončení stavby.

Stavební deník
Do Online stavebního deníku se dají zaznamenat i budoucí kontroly, revize a servis všech systémů (Zdroj: Prima DOMA)
Josef Beneš
Josef Beneš zaznamenat Karlovi od Online stavebného deníku emaily, které mu poslali dodavatelé (Zdroj: Prima DOMA)

Proč si pořídit jímku na dešťovou vodu?

Ačkoliv nás vodohospodáři poslední roky straší představami o pouštích a polopouštích na našem území, z čehož vyplývá, že bychom se měli naučit s vodou hospodařit, přeci jen jsou oblasti, kde prší a prší. A z tohoto důvodu není vůbec od věci si pořídit na svůj vlastní pozemek jímku na dešťovou vodu. Ta vám pomůže nashromáždit tolik užitečnou dešťovku, kterou můžete dál používat v domácnosti nejen na zalévání kytek, ale také na praní, splachování toalety či koupání. Než si ale takovou zásobárnu vody pořídíte, měli byste vědět:

  • kolik osob s vámi bude sdílet domácnost;
  • na co budete dešťovou vodu využívat;
  • jak moc či málo ve vaší oblasti padá srážek.

Až budete mít zodpovězeny tyto otázky, navštivte specializovanou prodejnu, kde vám doporučí nejvhodnější jímku podle velikosti a obsahu. Pro pořízení jímky na dešťovou vodu hovoří i fakt, že tyto zádržné vodní systémy jsou zařazeny do dotačních programů. 

Na stavbě se mezitím zjevil bagr, který vyhloubí díru na zabudování jímky na dešťovou vodu a zároveň vykope rozvody na potrubí od jímky k domu. Karel sice původně vyhrožoval, že v rámci úspor na stavbě bagr nezaplatí, ale pokud chce bydlet ve stanoveném termínu, nezbývá mu nic jiného než slevit na svém nápadu, aby jámu na jímku kopali dělníci ručně. Jímku pak přiveze nákladní automobil a vzhledem k její velikosti a váze jí bude do připravené a vybetonované jámy ukládat jeřáb. Jakmile se tedy jáma připraví, musí se zpevnit stěny, dno se vysype štěrkem, položí se kari síť a celé dno se přelije betonem.

Štěrk
Na dno jámy se nejprve nasype vrstva štěrku (Zdroj: Prima DOMA)
Kari síť
Kari síť napomůže zpevnění betonového lůžka (Zdroj: Prima DOMA)
Beton 1
Aby se nemusel používat mix s betonem, na dno jámy se vysype suchá betonová směs a přímo v jámě se rozmíchá s vodou (Zdroj: Prima DOMA)
Beton
Nakonec se rozmíchaný beton nechá důkladně zatvrdnout (Zdroj: Prima DOMA)

Jímka se bude ukládat celá včetně horního víka pod zem, tudíž bude jáma opravdu hluboká. Samotná instalace a zasypání pak je řádově v několika hodinách hotová. U jímky se bude ještě vytvářet přepad pro případ, že by došlo k přeplnění jímky. 

Usazení jímky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Jímka se pomocí jeřábu usadila do připravené a vybetonované jámy (Zdroj: Prima DOMA)

Při usazování jímky bylo nutné dávat pozor, kam směřuje rameno jeřábu, aby nedošlo k porušení elektrického vedení podél silnice, jeřáb někomu nepoškodil dům, plot nebo auto, aby jímka usedla přesně tam, kam má a aby se nezapomnělo na pryžové těsnění pod poklop jímky. Až bude jímka uzavřená, celé okolí se vysype zeminou včetně plochy nad poklopem, a následně se může prostor osít trávou.

Poklop
Než se usadí poklop na jímku, musí se pod něj nasadit pryžové těsnění, aby jímka nepropouštěla vodu (Zdroj: Prima DOMA)
Jímka
Usazenou a zaklopenou jímku dělníci zahrnou zeminou (Zdroj: Prima DOMA)

Nadezdívání komínu

Díky nové střeše a nadkrokevní izolaci se původní komíny poněkud schovaly před světem a bylo tedy potřeba je zase zviditelnit. Komíny se tedy budou tzv. nadezdívat. Znamená to ubourat poslední řadu komínových cihel a pokračovat ve zdění zhruba do výšky 65 cm, aby celková výška komínů splňovala zákonnou normu. Hlavní komín, který bude uvnitř domu ústit do krbových kamen, bude dále vyvložkován kovovou vložkou, komín do technické místnosti, kde bude stát kondenzační kotel napojený na solární panely, se spokojí s plastovou vložkou a oba komíny v rámci prodloužení životnosti dostanou zvenčí plechový kabátek. Ten, jak nadšeně Pepa vylíčil Josefu Benešovi, připraví a naohýbají pod Pepovým a Karlovým vedením klempíři. 

Nadezdívka
Komín musí splnit výškovou normu, proto se nadezdívá (Zdroj: Prima DOMA)
Komín
Kvůli nadkrokevní izolaci a nové střešní krytině byl komín téměř zároveň se střechou (Zdroj: Prima DOMA)

Publikováno: 7.12.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás dále zajímat

Fachmani jedou vybírat velikost jímky

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Pro sběr dešťové vody navrhla projektantka Lada pěknou, bytelnou jímku, která něco vydrží. Jímka bude betonová. Už slyšíme, jak voláte, vždyť to neudrží vodu, jak jí tam vůbec na pozemek chtějí dostat? To bude něco jako betonová skruž? Jak bude těžká?