reklama

Na co si dávat pozor u nadokenních překladů

Ať už plánujete stavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci rodinného domu, bytu či chalupy, tak s největší pravděpodobností budete muset řešit i otázku překladů. Pojďte se s námi podívat, na co si dát pozor v souvislosti s těmito stavebními prvky.

Na co si dávat pozor u nadokenních překladů
i (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)
Na co si dávat pozor u nadokenních překladů (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)

Co jsou překlady? Stavební prvky, které se umísťují nad stavební otvory pro okna (a dveře) a mají za úkol přenášet statické působení zdiva. Překlad musí být navržen vždy tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci, díky čemuž není výběr překladu nijak ovlivněn materiálem, ze kterého je okno vyrobeno. Výběr nadokenního překladu závisí do velké míry na samotném charakteru stavby a to jak na použitých materiálech, tak i požadovaném vzhledu budovy.

Typy překladů

Ploché

Vytváří rovné nadpraží otvoru, materiál zpravidla odpovídá použitému stavebnímu systému pro obvodová zdiva, takže jsou   betonové, keramické (často vybavené betonovým jádrem, využívané pro menší šířky otvorů, plynosilikátové (využívané pro menší šířky otvorů), ocelové (využívané pro větší šířky otvorů a při výstavbě z montovaných ocelových prvků, železobetonové (využívané pro větší šířky otvorů) či dřevěné (využívané u dřevostaveb. Většina plochých překladů je z důvodu ohybové pevnosti oceli vyztužena ocelovými pruty.

Detail plochého nadokenního překladu
i (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)
Detail plochého nadokenního překladu (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)

Klenuté

Používají se méně často než ploché překlady, vytváří klenuté nadpraží otvoru. Varianty: monolitické klenby, tvořené jedním kusem materiálu (nejčastěji beton); pro potřeby designu je možné je vybavit cihlovými páskami. Klenby ze zdících prvků jsou nejčastěji z plných cihel.

Jak usadit překlad na stavbě

Montáž keramického překladu
i (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)
Montáž keramického překladu (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)

Standardní překlady se většinou usazují ručně ve dvou lidech do maltového lože, aby došlo k rovnoměrnému přenesení zatížení do podkladu. U větších překladů z oceli či železobetonu je nutné využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením. Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje výrobce překladu. Podle toho je nutné se na stavbě řídit, jinak by mohlo dojít ke špatnému usazení a tudíž špatnému statickému působení překladu. Následky špatného usazení překladu se mohou projevit prasklinami na omítkách, v horších případech rozdrcením podkladu nosných překladů.

Stavební otvor s usazeným překladem
i (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)
Stavební otvor s usazeným překladem (Zdroj: archiv DAFE-PLAST)

Co se týče délky uložení překladu přes hranu stavebního otvoru, tak ta vždy závisí zejména na jeho šířce a na použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje. V případě délky překladu platí přímá úměra – čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu. U standardních šířek stavební otvorů se délka uložení pohybuje od 150 mm do 250 mm. Vždy je však nutné se řídit především statickými tabulkami jednotlivých typů překladů

Publikováno: 29.5.2022, Autor: Jaroslav Beran, Profil autora: Jaroslav Beran