reklama

Jak zkrotit blesky: Hromosvod jako zabezpečovací zařízení

Je tu čas jarních bouřek. V průměrném roce se u nás vyskytuje 25 až 40 bouřkových dní a blesky jsou každoročně příčinou vzniku řady požárů. Co je vlastně blesk? Stručně řečeno, je to silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. A hromovosvod je zabezpečení!

Jak zkrotit blesky: Hromosvod jako zabezpečovací zařízení
Jak zkrotit blesky: Hromosvod jako zabezpečovací zařízení (Zdroj: Archiv FTV Prima)

Samotný úder blesku je něco jako zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země a bleskový proud, který následně prochází, dosahuje hodnot několika desítek až několika stovek tisíc ampérů.

Hromosvod jako zabezpečení

Od 15. června 1754, kdy na zahradě v Příměticích u Znojma vztyčil český premonstrátský kněz, přírodovědec a vynálezce Prokop Diviš první uzemněný bleskosvod na světě, se technologie ochrany před bleskem zásadně změnila.

Blesk je velice silný elektrický výboj, který hledá nejkratší cestu k zemi, která je jediná schopná bezpečně absorbovat jeho energii. Při zásahu blesku do domu se v celém domě a na připojených částech zvýší na okamžik potenciál (napětí) na všech vodivých předmětech (patří mezi ně nejen kovové konstrukce a instalace, ale třeba i vlhké zdi) na velmi vysokou hodnotu, např. až o statisíce voltů. Není-li tento rozdíl napětí vyrovnán účelovým propojením všech vodivých částí v objektu do jednoho bodu a posléze cíleně odveden do země, začne se napětí vyrovnávat nekontrolovatelným způsobem – přes nejslabší (nejvodivější) místa v elektroinstalaci, topení, datové sítě. Přitom dojde ke zničení součástek v takto zasažených elektrických a elektronických zařízeních a ke zranění lídí a zvířat.

Zkroťte blesky, aby neublížili vašemu domu
Zkroťte blesky, aby neublížili vašemu domu (Zdroj: archiv autora)

Klasický hromosvod pro zabezpečení je systém složený ze tří částí

Z jímacího zařízení, které slouží k bezpečnému a spolehlivému zachycení blesku, ze svodů, jež mají za úkol dopravit zachycený blesk k uzemnění a z uzemnění, které slouží k přenosu energie bleskového výboje do země.

Samotné části ovšem pro zajištění bezpečnosti nestačí. Nejdůležitějším článkem systému ochrany před bleskem je pospojování všech kovových a jinak vodivých součástí v celém domě. Všechny tyto prvky musejí být na vstupu do budovy pospojovány tak, aby proudy, jež se v nich indukují, byly bezpečně a kontrolovatelně odvedeny do uzemnění.

Zdroj informací: https://cs.wikipedia.org

Publikováno: 27.5.2022, Autor: Jaroslav Beran , Profil autora: Jaroslav Beran