reklama

Fachmani ve 3. díle Online stavebního deníku vybírají okna do domu

Vybrat si nová okna do domu se zdá jako jednoduchá záležitost. Ale když vybírá okna Karel, může se stát, že obchodní zástupce emigruje do Grónska. Ale nakonec se všechno zdárně podaří a pan investor bude spokojen. A kdyby nakonec nevyšlo najevo, že horliví pracovníci při svém aktivním bourání uřízli i vodovodní trubky, asi by bylo všechno v nejlepším pořádku.

Fachmani ve 3. díle Online stavebního deníku vybírají okna do domu (Zdroj: Online stavební deník)

Jak vybrat nová okna na míru 

Nová a kvalitní okna jsou zárukou, že snížíte tepelné ztráty. A při rekonstrukci není vůbec myslitelné, aby na domě s novou střechou a později i fasádou zůstala stará a nehezká okna. To by si náš pomalu rozmazlovaný domek v Tišicích opravdu nezasloužil. Pepa se tedy rozhodl, že udělá Karlovi radost a dohodl pro něho schůzku s odborníkem na okna. To by ale nebyl Karel, kdyby mu ti nebylo málo. Rozhodl se, že si okna vybere sám. 

Výběr oken
Karel zaměstnal odborníka na okna víc než dokonale (Zdroj: Online stavební deník)
Jan Šíla
Odborník na okna a dveře Jan Šíla má rád náročné zákazníky (Zdroj: Online stavební deník)

Karel se ukázal jako náročný zákazník. Jeho hlavní starostí, co se nových oken týče byl problém tepla v létě a chladna v zimě. Byl upozorněn, že tím zdaleka dotazování nekončí a začala se probírat možnost dřeva nebo plastu jako nevhodnějšího materiálu, odhlučnění, zateplení fasády, barva okenních rámu a mnoho dalších požadavků na kvalitní okno. Díky moderní technologie odborník Karlovi ukázal, jak se virtuálně ukáže nové okno na jeho domě. Projekt, který díky aplikaci vznikl, počítal s trithermem, tedy trojsklem, a plastovým rámem, který je jednoduchý na údržbu a dokáže se o ní postarat i žena. U těchto oken bylo doporučeno, aby tloušťka plastového rámu spadala do kategorie A, která bude zároveň splňovat normu pro zateplení venkovní fasády.

Aplikace
Díky moderním aplikacím se nakonec povedlo vybrat nová okna (Zdroj: Online stavební deník)

Podle projektu by měla okna vypadat tak, že zvenku bude na plastovém rámu tmavá fólie, vnitřní strana pak zůstane bílá. Z tohoto důvodu je potřeba klást velký důraz na vnitřní výztuhu okenního rámu, na který se díky zatmavení bude přenášet velké pnutí vlivem tepla a světla. Další podstatnou záležitostí bude kování s bezpečnostními zámečky proti násilnému vniknutí a celistvé těsnění, které se vkládá do oken zároveň se sklem. 

Okenní rámy
Na okenní rámy je kladen důraz, musí splňovat mnoho kritérií (Zdroj: Online stavební deník)

Karel jako náročný zákazník měl další přání, a to francouzské okno, které chtěl jednak zmodernizovat a dále si přál, aby jej mohl v budoucnu třeba i celé otevřít či odsunout na stranu, čímž mu vznikne velký otevřený prostor. Odborník mu jednoduše toto přání zadal do aplikace a vznikl další projekt. Podstatou budou velké balkonové posuvné dveře, rozdělené do několika segmentů, které bude Karel moci jednoduše odsunout a "uložit" k fixní části dveří. Dveře budou ve finále rozděleny na třetiny, z nichž jedna bude pevná a zbylé dvě posuvné. 

Montáž dveří
Karel si přál nové francouzské okno s posuvem (Zdroj: Online stavební deník)
Montáž oken
Nová okna jsou plastová s trojsklem (Zdroj: Online stavební deník)

Stará střešní krytina se loučí

Původní střešní krytina byl šindel. V projektu se ale počítá nejen s novou krytinou, ale také se střešní izolací, a proto jako první musíme starou krytinu sundat. Protože v Tišicích i tuto práci zaštiťuje firma, nesmí ve finále zapomenout doložit k dokumentaci doklad o ekologické likvidaci staré krytiny. Kromě krytiny se strhávala i stará papírová lepenka (i o ní platí to samé, co o šindelové krytině a ekologické likvidaci). Původní podbití prkny bylo místy v nevyhovujícím stavu a plné hřebíků. Tento problém je potřeba rozřešit, protože střecha se bude před pokládkou izolace pokrývat parotěsnou zábranou a ta by se o vyčnívající hřebíky potrhala. Na návrh projektantky bylo rozhodnuto, že prkna budou vyměněna za kvalitní a nové palubky, které budou zároveň i pohledové a samotná izolace bude nadkrokevní. 

Karel
Karel prostě musí být u všeho - kontrola pokládky střešních desek (Zdroj: Online stavební deník)

Prkna naštěstí nebyla vhodná pouze na zátop, a nakonec si našla svého kupce a ten je odvezl pro další využití. Karlovi se ostatně každá ušetřená koruna jen hodí. Po obnažení trámů a následné prohlídce pak bylo rozhodnuto, že na některé trámy se bude muset přidat obložka. Až bude tato práce hotová, připevní se na krovy palubky, natřené na bílo. To proto, aby v místnostech pod nimi bylo dostatečné světlo. V tomto případě bylo nutné, aby se všechny palubky natřely ještě před instalací na střechu, a to kvůli systému peri-drážka, kde by jinak mohla kondenzovat vlhkost a palubky by časem začaly hnít.

Zaklopení střechy
Stará krytina ustoupila novým OSB deskám (Zdroj: Online stavební deník)

Nadkrokevní zateplovací systém

Dokud nám přeje počasí, je potřeba začít pracovat na střeše. To znamená sundat starou krytinu, rozebrat podbití a zkontrolovat trámy. A následně rozhodnout, jak bude nová střecha vypadat. A nejen střecha - je potřeba rozhodnout o zateplení střechy. Odborníci na problematiku střech doporučili, aby se v projektu preferoval systém nakrokevního zateplení.

Nadkrokevní izolace je moderní a vysoce efektivní zateplovací materiál. Tzv. PIR desky mají vynikají tepelně izolační vlastnosti, to znamená, že při relativně malé tloušťce desek dosáhnete vysokého procenta zateplení. V současné době se prosazuje difuzně otevřená skladba, která zabrání parotěsné zábraně, aby kondenzovala vlhkost z obytných prostor pod střechou, kde by pak mohlo docházet k nárůstu plísní. Tato nová skladba izolace bude vlhkost z interiérů propouštět a zároveň se v podkroví vytvoří příjemné klima pro bydlení.

Palubky
Nejprve se na střechu připevňovaly palubky (Zdroj: Online stavební deník)

Skladba nadkrokevní izolace:

  • pohledové palubky
  • parobrzda
  • nadkrokevní izolace příslušné tloušťky
  • střešní fólie podle sklonu střechy

Výhodou nadkrokevní izolace je ta, že tepelná izolace je umístěna nad krokve, čímž získáme úsporu místa v interiéru, a navíc si třeba právě palubkami můžeme zvolit pohledový vzhled. Ne vždy je ale možné u rekonstrukce starého domu navrhnout právě nadkrokevní izolaci, každou takovou rekonstrukci, potažmo zateplení a izolaci střechy musí posoudit odborník, který navrhne nejideálnější řešení pro danou stavbu.

Jsou tři možnosti izolace - jedna varianta počítá s využitím celého prostoru a izolační desky jsou umístěny nad krokvemi, dále je tu možnost kombinace s využitím izolace mezi krokvemi a třetí možností je při požadavku na dobrou mezikrokevní izolaci použití izolace podkrokevní. 

Fólie
Na nadkrokevní izolaci se pokládá střešní fólie (Zdroj: Online stavební deník)

Firmy, zabývající se problematikou zateplení střech pak mohou nabídnout desky přímo s nakašírovanou střešní fólií nebo pouze desky s ochranným rounem. Desky s fólií mají výhodu při pokládce na klasickou sedlovou střechu. V případě členitější střechy, kde je potřeba v úžlabí či nároží desky seříznout se doporučuje použít desky bez fólie a tu posléze připevňovat dodatečně. Pokud je pokládka desek provedena správně, desky do sebe budou zapadat díky systému pero-drážka a nebude vznikat žádný otevřený prostor, ale celistvá plocha bez tepelných mostů. A není ani zanedbatelné, že taková pokládka je rychlá a efektivní. PIR desky jsou navíc zdravotně nezávadné, takže je doma může i mít alergik. Navíc jsou plně recyklovatelné.

Fólie
Na nadkrokevní izolaci se pokládá střešní fólie (Zdroj: Online stavební deník)

Pokládku nadkrokevní izolace byste raději měli přenechat odborníkům, protože v případě, že si budete izolaci pokládat sami přicházíte o záruku na kvalitně provedené práci.

Co by se stalo, kdyby se nevyskytl problém?

Nejspíš bychom si mysleli, že jsme na jiné stavbě. Minulé díly nás potrápily s netekoucí vodou a dnes, když už Pepa zařídil a osobně instaloval novou domácí vodárnu, zase pro změnu není kudy vodu pustit, neboť špatnou komunikací mezi dělníky došlo k problému. A ten problém se jmenuje uříznuté vodovodní trubky. Tak snad do příště už nebudeme muset nosit vodu v PET lahvích. Takže nezbývá než to zapsat do Online stavebního deníku.

Publikováno: 29.10.2020, Autor: Martina Pilzová , Profil autora: Martina Pilzová