reklama

Rady a tipy pro montáž střešní krytiny Lindab Topline

Položit střechu neumí každý a v některých případech je ideální se spolehnout na odborníky. Může se ale stát, že prostě nemají čas. V takové chvíli ale jistě oceníte jejich rady a tipy. Bez nich by vaše práce mohla dopadnout všelijak. Není ostuda si poslechnout nebo pročíst rady pro montáž střešní krytiny, jen tak docílíte perfektního výsledku.

Rady a tipy pro montáž střešní krytiny Lindab Topline (Zdroj: Lindab)

Rady a tipy při montáži střešní krytiny

  • Důkladná příprava
  • Laťování a provedení okapové hrany
  • Rozměření, průběžná kontrola při pokládce + nepokládat v řadách
  • Manipulace s krytinou
  • Pojistná vodní drážka
  • Větrací pás hřebene
  • Správný moment utažení vrutu
Důkladná příprava (1)
Před začátkem montáže se doporučuje střešní plochu důkladně zaměřit (Zdroj: Lindab)
Důkladná příprava (2)
Při provádění standardního větraného souvrství instalujeme pojistnou hydroizolaci (Zdroj: Lindab)

Důkladná příprava

Před začátkem montáže se doporučuje prověřit krov jak z hlediska rozměrů, tak z hlediska nerovností konstrukce. Při provádění standardního větraného souvrství instalujeme na krokve, případně nadkrokevní záklop pojistnou hydroizolaci (difuzní folii), která je v místě okapové hrany zakončena okapničkou, následně na podélnou osu krokví instalujeme kontralatě (nejlépe podlepené). Kontralatě nám svou výškou definují velikost odvětrávané mezery střešního pláště. minimální výška kontralatě je 40 mm. Platí pravidlo, že čím menší je sklon střechy, případně čím větší je vzdálenost mezi okapovou hranou a hřebenem, tím větší by měla být větrací mezera (zajištění tzv. komínového efektu). Požadovaná výška větrané mezery vzhledem ke sklonu střech a její délce je dána normou ČSN 73 1901. Hodnoty doporučovaného dimenzování dle této normy jsou uvedeny v montážním návodu pro taškové krytiny Lindab.

Důkladná příprava (5)
Minimální výška kontralatě je 40 mm. Kontralatě nám svou výškou definují velikost odvětrávané mezery střešního pláště (Zdroj: Lindab)
Důkladná příprava (6)
Důležité je správné zaúhlování latí, okapnice a štítových lemovek a dle toho správně umístit první pás krytiny kolmo na okapovou hranu (Zdroj: Lindab)

Laťování

Dále přejdeme k samotnému příčnému laťování, které již tvoří nosný podklad krytiny. Laťování je důležitou součástí přípravných prací před samotnou pokládkou krytiny a je vhodné věnovat mu patřičnou pozornost a dodržovat montážní postupy. Pro laťování se používají nejčastěji dřevěné latě o rozměru 40 x 60 mm.  Laťování se provádí rovnoběžně s okapovou hranou tak, aby taškové tabule byly kolmo na okapovou hranu. Rozteč latí pod taškovou krytinu se volí dle typu krytiny. Pro krytinu TOPLINE, IDEAL 40 a MEGA 40 je rozteč latí 400 mm, pro krytinu IDEAL 35, MEGA 35 je rozteč latí 350 mm. U okapové hrany instalujeme dvě latě těsně za sebe (zdvojenou lať). Ta slouží pro zadlabání a upevnění okapových háků a pro ukotvení okapního plechu. Dále je potřeba rozměřit umístění “druhé” latě, ať už dle pozice spodní hrany krytiny na okapnici, nebo dle požadovaného přesahu krytiny do žlabu.

Manipulace s krytinou (5)
Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny (Zdroj: Lindab)
Manipulace s krytinou (7)
U krytiny Topline není třeba se obávat prohýbání a lámání krytiny při manipulaci (Zdroj: Lindab)

Provedení okapové hrany

Před instalací okapnice, případně před samotnou pokládkou krytiny, je kromě osazení žlabových háků potřeba instalovat i prvky, které jsou určené pro provedení zakončení větrané okapové hrany. Zde použijeme ochranný větrací pás. Na okapový plech dále umístíme ochrannou větrací mřížku, případně těsnění, které je k dispozici ve stejném profilu, jako samotná krytina.

Rozměření a průběžná kontrola při pokládce + nepokládat v řadách

Ke každé zakázce je zpracováván technickým oddělením originální kladečský plán, který je k dispozici na vyžádání. Kladečský plán velkou měrou urychlí a usnadní celou pokládku. Důkladná příprava střechy je zásadní pro další přesnou montáž. Zejména je potřeba dbát na správné zaúhlování latí, okapnice a  štítových lemovek a dle toho správně umístit první pás krytiny kolmo na okapovou hranu. Pozice jednotlivých pasů je uvedena v kladečském plánu.

Manipulace s krytinou (8)
Střechy ani jejich kotvení nevyžadují údržbu, tedy ani výměna či dotahování vrutů není nutná (Zdroj: Lindab)

Při pokládce je možno postupovat z levé i z pravé strany. V případě potřeby délkového napojení krytiny (krytina je po délce ze dvou kusů), vždy pokládáme jako první pás spodní, hned poté vrchní. Nikdy nepostupujeme “po řadách”. Dále je velmi důležité průběžně kontrolovat a přeměřovat již položenou krytinu a dle toho průběžně dorovnávat další pasy do úhlu, aby se nám nestalo, že na druhém konci nebude krytina ve správné pozici vzhledem ke štítové lemovce (aby další díly přesně seděly a krytina pak 100 % fungovala, jak má). Je potřeba kontrolovat pozici pasů jak ve vodorovném, tak i příčném směru.

Manipulace s krytinou

Krytina se vyrábí v šířce 1111 mm, přičemž krycí šířka je 1000 mm a maximální délce 6140 mm.  U krytiny Topline není třeba se obávat prohýbání a lámání krytiny při manipulaci, protože výška vlny 42 mm zajišťuje vysokou tuhost krytiny. Ze zkušenosti jsou za ideální délku pro opravdu snadnou manipulaci ve vodorovné poloze považovány pásy délky 4 m. K dopravě jednotlivých pásů na střechu je šikovné si z pár kousků dřeva, např. latí vyrobit lyžiny, po kterých dostanete krytinu na samotnou střechu a pak už ve dvou snadno díl umístíte na své místo.  1m2 krytiny váží 5 kg, takže není složité se s ní po střeše pohybovat.

Manipulace s krytinou (9)
1m2 krytiny váží 5 kg, takže není složité se s ní po střeše pohybovat (Zdroj: Lindab)

Pokud používáte při montáži kovové žebříky, je dobré je v místě styku s krytinou obalit molitanem či textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě (na šrouby). Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy, je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

Pojistná vodní drážka

Krytina Lindab Topline je jako jediná vybavena dvěma pojistnými vodními drážkami, které spolehlivě odvádějí vodu a prakticky znemožňují možnost zatečení vody pod krytinu navzlínáním. Při nedodržení postupu kladení (VIZ výše – vždy je nutné pokládat spodní pás a následně vrchní pás) by došlo k přerušení vodní drážky a ta by poté neplnila svou funkci.

Pojistná vodní drážka (1)
Krytina Lindab Topline je jako jediná vybavena dvěma pojistnými vodními drážkami. Je důležité pokládat krytinu po pásech, nikoli po řadách, aby nedošlo k přerušení vodní drážky (Zdroj: Lindab)
Pojistná vodní drážka (2)
Dvě pojistné vodní drážky spolehlivě odvádějí vodu (Zdroj: Lindab)

Dokonalou funkci střešního pláště zajistíme také tím, že využijeme kompletního systému všech doplňků a kompatibilního příslušenství. Stejně jako k ostatním krytinám, i k Lindab Topline přísluší originální doplňky.

Větrací pás hřebene

Lindab doporučuje a dodává ke svým krytinám větrací pás hřebene a nároží speciálně určený pod plechové střešní krytiny VPH ROLL MAXX, který je vyrobený ze speciální nehořlavé hliníkové tkaniny ve střední části pásu. Ten poskytuje extrémní odolnost proti korozi, povětrnosti a je trvale odolný proti účinkům UV záření. Má i řadu dalších výhod: hliníkové plizované okraje pásů umožňují roztažnost až 20 %, volný větrací průřez je až o 300 % vyšší, než požaduje DIN 4108.

Větrací pás hřebene (2)
Hliníkové plizované okraje pásů umožňují roztažnost až 20 % (Zdroj: Lindab)

Speciální kovová tkanina poskytuje vysokou bezpečnost proti vnikání hmyzu. Spojení okrajových částí se středním dílem je velmi kvalitní a riziko odtržení je minimální.

Větrací pás hřebene (4)
Lindab doporučuje a dodává ke svým krytinám větrací pás hřebene (Zdroj: Lindab)
Větrací pás hřebene (5)
Speciální kovová tkanina poskytuje vysokou bezpečnost proti vnikání hmyzu (Zdroj: Lindab)

Správný moment utažení vrutu

Pro kotvení krytiny se používají vruty s těsnící podložkou z materiálu EPDM, ideálně originál od společnosti Lindab. Podle typu materiálu latí se tyto rozlišují na vruty  SWT (dřevěné latě) a SL2T, SD3T ocelové latě (SL2T do 1 mm, SD3T do 3 mm tl. oceli). Vruty jsou k dostání ve všech barvách dle barevného sortimentu Lindab. Při utahování vrutu je třeba zvolit správný moment dotažení tak, aby těsnící podložka nebyla příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená.

Větrací pás hřebene (1)
Větrací pás hřebene je vyrobený ze speciální nehořlavé hliníkové tkaniny ve střední části pásu (Zdroj: Lindab)
Správný moment utažení vrutu (1)
Při utahování vrutu je třeba zvolit správný moment dotažení tak, aby těsnící podložka nebyla příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená (Zdroj: Lindab)

Častým mýtem a obavou, která mezi lidmi koluje, je nebezpečí odtržení krytiny při velkém větru. To se nestane, pokud je krytina ukotvena správně a doporučeným množstvím vrutů.  V místech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí se krytina kotví v každé vlně, v ploše se pak kotví ob vlnu. V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru vychází 7ks vrutů SWT /m2 a 3 ks  SL2T / m2.

Správný moment utažení vrutu (6)
V místech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí se krytina kotví v každé vlně, v ploše se pak kotví ob vlnu (Zdroj: Lindab)
Správný moment utažení vrutu (2)
Pro kotvení krytiny se používají vruty s těsnící podložkou z materiálu EPDM (Zdroj: Lindab)

Dalším oblíbeným mýtem je netěsnost těchto vrutů. Za dobu své působnosti na českém trhu Lindab nezaregistroval ani jednu reklamaci z důvodů netěsnosti samovrtných vrutů či rozpadnutí podložek pod nimi. Střechy ani jejich kotvení nevyžadují údržbu, tedy ani výměna či dotahování vrutů není nutná.

Správný moment utažení vrutu (3)
Pokud je krytina ukotvena správně, neutrhne se (Zdroj: Lindab)
Správný moment utažení vrutu (5)
Vruty jsou k dostání ve všech barvách (Zdroj: Lindab)

Publikováno: 1.10.2020, Autor: Lindab (text a foto) , Profil autora: Redakce