reklama

Jaké jsou druhy hydroizolace

Každá stavba řeší problém s izolací. Kromě tepelné a zvukové je důležité nepodceňovat ani hydroizolaci, protože pokud se do stavby dostane vlhkost a voda, máme zaděláno na velký problém. Třeba taková plíseň nebývá tou nejhezčí ozdobou a může nám způsobit vážné zdravotní problémy.

Jaké jsou druhy hydroizolace

Hydroizolace, jak název napovídá, je izolační technologie, která zabraňuje vodě pronikat do zdiva zvenčí i zevnitř a vytvářet živnou půdu pro vznik plísní. Vlhkost může vstoupit střechou, základy i přes plášť budovy. Tvoří se z různých voděodolných vrstev a materiálů. Používá se např. proti vzlínání vlhkosti ze základů do zdiva, na izolaci balkónů či teras, aby se stékající voda nevsakovala do pláště, na izolaci střech, aby vlhkost nemohla prostoupit z venku dovnitř, ale zároveň aby se uvnitř nesrážela, také je hojně využívána při izolaci koupelen a všech vnitřních prostorů, kde je riziko zvýšené vlhkosti. V neposlední řadě je hydroizolace využívána při stavbách vodních nádrží, septiků nebo bazénů, aby se zamezilo nežádoucímu úniku vody.

Podle druhu používaného materiálu lze hydroizolace rozdělit na živičné, kam se zařazují zejména izolace asfaltové a dehtové, dále na syntetické, což jsou izolace plastové a pryžové a nakonec na polyethylenové a jiné (jílové, skleněné a kovové). Do zvláštní skupiny hydroizolace zařazujeme drenáže, odvodnění, lepenky a penetrace a injektáže.

Nátěr gumoasfaltu
Nátěr gumoasfaltu

Modifikované asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy mají nosnou vložkou upravenou modifikací pro hydroizolační účely. Díky této modifikaci získává asfaltová izolace lepší vlastnosti tepelné, zejména pokud se používá v terénu, kde hrozí výskyt teplot pod bodem mrazu. Tyto pásy pak oproti nemodifikovaným nekřehnou a nelámou se. Naopak při vyšších teplotách nehrozí stékání asfaltu z pásů a jeho celistvost zůstává neporušená. Používají se při izolaci střech nebo spodních staveb. Speciálním výrobkem jsou tzv. Lepenky v kýblu a Lepenka v prášku.

I takto vkusně mohou vypadat modifikované asfaltové pásy jako střešní krytina
I takto vkusně mohou vypadat modifikované asfaltové pásy jako střešní krytina

Lepenky

Lepenka je asfaltový pás s kombinovanou nosnou vložkou vyrobený nejčastěji ze skleněného vlákna nebo surového hadru. Speciálním výrobkem je tzv. tekutá lepenka, což je dvousložkový pružný nátěr na bázi disperze a modifikovaných cementových směsí, který po vytvrdnutí vytváří trvalou hydroizolaci. Je vhodný do objektů, kde nehrozí radonové záření. Podružným výrobkem jsou jednosložkové vysoce elastické polymerové izolace určené do koupelen nebo do exteriérů.

Dehtová lepenka připravená k přilepení
Dehtová lepenka připravená k přilepení

Penetrace

Slovo penetrace se volně překládá jako průnik nebo průchod, což má ve stavebnictví pozitivní vlastnosti, protože hovoříme o ochranném nátěru, který proniká do hloubky pro sjednocení a zpevnění podkladu. Penetrované zdivo musí tedy nejprve nasáknout patřičným množstvím směsi (voda, rozpouštědla a chemikálie), aby se zvýšila jeho odolnost vůči pronikající vlhkosti, sjednotila se přilnavost materiálů a zdivo se zpevnilo. Penetrace se používá nejčastěji při konečné úpravě povrchů, pod tapety, dlažbu, obklady a lepené podlahy.

Aplikace penetračního nátěru na vnější zdivo
Aplikace penetračního nátěru na vnější zdivo

Syntetická hydroizolace

Jedná se o nátěrové hmoty na bázi disperze, které odpuzují vlhkost a zabraňují pronikání vody. Patří sem např. bitumenová stěrka, tekutá lepenka, asfaltový penetrační lak, gumoasfalt nebo voděodolná elastická nátěrová hmota.

Plastová hydroizolace

Tato izolace se vyrábí jako tekutý nátěr nebo ve formě plastových izolačních pásů.Polyethylenová hydroizolační fólie se používá zejména k izolaci spodních staveb. Chrání stavby nejen před vlhkostí, ale také před účinkem radonu, ropnými, chemickými a odpadními látkami.

Nopová izolační fólie je tvarovaná, hydroizolační, perforovaná a sanační fólie, která se používá ve stavebnictví při sanaci mokrého zdiva, izolaci balkonů, při svislé i vodorovné izolaci nebo při izolaci tzv. zelených střech.

Parozábrana slouží k vnitřní izolaci zdiva proti kondenzaci vodních par v konstrukci. Je to PE fólie o tloušťce max. 0,2 mm. Kromě ochrany zdiva se využije i při izolaci plovoucích podlah a jako separační vrstva. Je téměř univerzální a kromě využití ve stavebnictví ji lze s úspěchem natahovat jako zakrývací fólii nebo v zahradnictví na fóliové tunely.

PVC izolace se používá k izolaci základů, střech a jezírek a vodních ploch.

Geotextilie je doplňkovou izolací, jejíž funkcí je ochrana hlavní izolační vrstvy, filtrace, drenáž a separace. Přírodní geotextilie slouží k dočasné ochraně staveb před mrazem nebo k zavlažování schnoucího betonu. Syntetické geotextilie se používají k trvalé ochraně fólií, které se ukládají do země (izolace u silnic, železnic, skládek, parkovišť, nádrží, tunelů nebo mostů).

Příprava instalace parozábrany
Příprava instalace parozábrany

Izolace proti vlhkosti - doplňky

Jsou to speciální prvky - tvarovky ztraceného bednění (iglú), uzavírací desky k jejich zakrytí a ochraně před zatečením betonu, difúzní lišty, odvodňovací žlaby, svodové jímky a další.

Drenáže a odvodnění

Patří sem celá řada speciálních výrobků - vsakovací tunely, žlaby, trubky, ukončovací lišty pro nopové fólie a další. Drenáž spolu s hydroizolací pomůže odvodnit vlhký objekt a zbaví ho vznikající plísně. Používá se nejčastěji u starších domů, které se stavěly ještě bez drenáže a kde se vlhkost objevila až po letech.

Drenážní žlab na odvod vody
Drenážní žlab na odvod vody

Obecně platí, že nejefektivnější izolací je větrání. Jsou ovšem místa, kde větrat z nejrůznějších důvodů nelze a tudíž se musíme spoléhat na kvalitně provedenou drenáž a izolaci. Protože bydlení ve vlhkém domě může vyvolat celou řadu zdravotních komplikací u lidí i zvířat, plísně samy o sobě jsou vysokým rizikem a pokud nám vlivem špatně provedené izolace teče bazén, jistě nebudeme jásat. Stačí dbát na základní pravidlo a koupit kvalitní hydroizolační materiál, a pokud sami nezvládneme izolaci provést, obrátit se na prověřené odborníky. Jen tak budeme žít v suchu.

Publikováno: 27.2.2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce