reklama

Zelené dotace pro Ytong

Výrobce stavebního systému Ytong, společnost Xella CZ, potvrdil pozici lídra na poli nízkoenergetického stavění. Do databáze výrobků a technologií programu Zelená úsporám, se společnosti podařilo zaregistrovat své výrobky Ytong Lambda a Ytong Multipor. Každý z certifikovaných materiálů je využitelný v klíčových segmentech dotačního programu: v investicích do energetických úspor při rekonstrukcích i do novostaveb v pasivním energetickém standardu.

Zelené dotace pro Ytong

Zelené dotace

Ytong Multipor, letošní novinka v sortimentu výrobce, znamená průlom ve vývoji tepelných izolací. Jeho tvarová stálost, vynikající paropropustnost, nehořlavost a jednoduchá aplikace nachází uplatnění všude tam, kde běžné tepelné izolanty nestačí. Ytong Multipor překonává bariéry mezi zděnými prvky a tepelnými izolanty. Desky mají podstatně delší životnost a jsou odolnější vůči mechanickému poškození, než je tomu u tradičních izolantů. Registrací produktu v Seznamu výrobků a technologií se investorům nabídla jedinečná šance čerpat dotace z programu Zelená úsporám na skutečně prémiové zateplení.

Výrobce materiálu doporučuje jako ekologickou alternativu ke konvenčnímu zateplení na bázi polystyrenu či minerální vlny nebo jako ucelené konstrukční řešení pro pasivní domy Ytong Multipor. Již delší dobu nabízí našim zákazníkům ucelený systém tří variant obvodových stěn pro různé kategorie úsporných domů. Největší zájem je tradičně o stěny pro úsporné domy, roste zájem investorů o stěny pro nízkoenergetické domy, pasivní varianta byla doposud spíše výjimečně používanou konstrukcí.

Zelené dotace pro Ytong
Zelené dotace pro Ytong
Zelené dotace pro Ytong
Zelené dotace pro Ytong

Do databáze výrobků byl zaregistrován také pórobeton Ytong Lambda, tepelně-izolalční tvárnice, které jsou ideální pro konstrukci energeticky úsporných a nízkoenergetických domů bez zateplení.

Registrace produktu Ytong Lambda je velkým přínosem především pro rekonstrukce, přístavby nebo dostavby. Díky nízké hmotnosti a snadné opracovatelnosti je pro ně Ytong Lambda ideálním materiálem. Dosažení 40% úspory energií, které je jedním z hlavních parametrů přiznání dotace u rekonstrukcí, je přitom s Lambdou poměrně jednoduché i bez zateplení. Seznam výrobků a technologií (SVT) programu zelených dotací Zelená úsporám je jednou z klíčových podmínek pro čerpání dotací a měl by zahrnovat materiály, zajišťující ekologickou šetrnost a ekologický přínos.

Zelené dotace pro Ytong
Zelené dotace pro Ytong
Zelené dotace pro Ytong
Zelené dotace pro Ytong

Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a na www.ytong.cz.

Publikováno: 5.7.2009, Autor: Xella CZ (Tisková zpráva) , Profil autora: Redakce