reklama

Připevňování předmětů na sádrokarton

Každý, kdo má šikovné ruce a rád si svůj byt či domeček zvelebuje sám, se může pustit i do práce se sádrokartonem nebo se sádrovláknitými deskami. Jde o moderní a spolehlivé stavební materiály, kterými můžeme stoprocentně nahradit umakartová jádra v panelákových koupelnách, přepažit místnosti, vybudovat podkrovní byt apod. Pokud si vybereme správný typ a sílu materiálu, můžeme interiér díky absenci mokrých stavebních procesů proměnit snadno, rychle a hygienicky. A nemusíme se obávat ani toho, že na sádrokarton nepověsíme poličku či větší obraz.

Připevňování předmětů na sádrokarton

Jediné omezení tkví v tom, že sádrokartonové desky nejsou určeny do nosných konstrukcí a pro užití v exterieru. Ale jinak jejich sortiment umožní použití desek ve všech místnostech. Stavebníci ovšem musí dodržet všechna doporučení a montážní postupy tak, jak je uvádí výrobce.

Od obrazových háčků po kuchyňské skříňky

Na libovolném místě stěny opláštěné deskami Rigips můžeme upevňovat dodatečná zatížení. Ať již je to obrázek, polička, lampička nebo dokonce i horní skříňka kuchyňské linky. Pro každý účel a hmotnost zavěšovaného předmětu musíme zvolit vhodnou desku a upevňovací prostředek tak, aby měl dostatečnou únosnost v dané konstrukci.

Od obrazových háčků po kuchyňské skříňky
Od obrazových háčků po kuchyňské skříňky

Zavěšení těžkých konzolových břemen (např. zařizovací předměty sanitární techniky, ohřívače vody apod.) vyžadují konstrukční úpravy a případná zesílení samotné konstrukce stěny, proto tuto činnost raději přenecháme odborníkům. Při zavěšování či připevňování dodatečného zatížení však musíme vzít ohled na lokální únosnost desky či celkovou nosnost stěny.

Zavěšení horních skříněk kuchyňské linky:

Zavěšení horních skříněk kuchyňské linky:
Zavěšení horních skříněk kuchyňské linky:

U příčky, opláštěné sádrokartonovou deskou tl.12,5 mm, je třeba horní skříňky kuchyňské linky kotvit skrze desku přímo do konstrukčního profilu. U příčky, opláštěné deskami Rigidur tl.12,5 mm, lze horní skříňky kuchyňské linky zavěsit pomocí vhodné hmoždinky přímo do opláštění.Na takovou hmoždinku můžeme totiž zavěsit až 80 kg.

Obrazové háčky

Pro lehký obrázek postačí jednoduše zatlučený hřebíček. Těžší předmět pak zavěsíme na některou z vybraných speciálních hmoždinek.

Obrazové háčky
Obrazové háčky

Volbu vhodného upevňovacího prostředku usnadní tabulky

Obrazový háček Přípustná hmotnost břemene [kg]  
pro sádrokarton Rigips pro sádrovláknité desky Rigidur
1 hřebík 5 17
2 hřebíky 10 28
3 hřebíky 15 39

Plastové uzlovací hmoždinky

Plastové uzlovací hmoždinky
Plastové uzlovací hmoždinky
Plastové uzlovací hmoždinky
Plastové uzlovací hmoždinky

Opláštění Průměr hmoždinky (mm) Maximální hmotnostna jednu plastovou hmoždinku
Pro deskové břemeno(např. obraz)[kg] Pro závěsné skříňky(např. kuchyňské)[kg]
Sádrokarton Rigips 12,5 mm Ø 6 25 10
Sádrovláknité desky

Rigidur 12,5 mm

Ø 6 25 10

Kovové kotvy „Molly“

Nejúnosnějšího kotvení docílíme kovovými rozetovými hmoždinkami,tzv. Molly kotvami, aplikovanými za pomoci montážních kleští.

Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“

Opláštění Druh Molly kotvy Maximální hmotnostna jednu kovovou kotvu
Pro deskové břemeno(např. obraz)[kg] Pro závěsné skříňky(např. kuchyňské)[kg]
Sádrokarton Rigips12,5 mm Molly 8 S 65 30
Sádrovláknité desky Rigidur12,5 mm Molly 8 S 85 69

Nezávisle na přípustném zatížení kotevního bodu (hmoždinky) nesmíme překročit celkovou únosnost stěny na metr délky. Na půdorysný metr příčky opláštěné jednou deskou tl. 12,5 mm je možné připevnit kuchyňskou skříňku o hmotnosti 40 kg.

Kovové kotvy „Molly“
Kovové kotvy „Molly“

Vybíráme z knížky Sádrokarton zvládneme sami – Pracovní postupy krok za krokem. Další informace o produktech na www.rigips.cz.

Publikováno: 7.5.2011, Autor: Elena a Rigips (text), Rigips (foto) , Profil autora: Redakce