reklama

Naučte se pokládat dlažbu

Mnoho lidí si myslí, že je pokládka dlažby složitá. Obavy jsou ale zbytečné, stačí si vybrat tu pravou dlažbu, nechat si od odborníků poradit, jak na to, nastudovat správný postup a její realizaci pak zvládne téměř každý.

Naučte se pokládat dlažbu

Ať již potřebujete zrenovovat podlahu nebo stavíte úplně novou koupelnu, nabízí se vám rozmanitý sortiment typů a tvarů dlaždic, které lze pro váš projekt použít. V Hornbachu si můžete vybrat z mnoha kvalitních materiálů, například pórovinové dlaždice, vhodné do interiérů a k obložení stěn, kamenité dlaždice pro použití nejen v exteriérech, moderní mozaikové dlaždice i dlaždice z přírodního kamene, které navozují elegantní dojem z bydlení.

Naučte se jak pokládat dlažbu
Naučte se jak pokládat dlažbu

Při výběru dlaždic a obkladů dbejte na to, aby zboží bylo vyrobeno v souladu s normou EN a požadujte, aby byly odolné proti opotřebení a rozměry v toleranci, hlídejte rovinnost jejich povrchu, mrazuvzdornost a pevnost v tlaku a ohybu. Mnohdy bývá také obtížné určit, jaké množství koupit. Stačí si zapamatovat následující vzorec:

((šířka plochy x délka plochy) : (šířka dlaždice x délka dlaždice)) + (5 % na prořez + 5 % rezervní materiál) = počet kusů,například: (500 cm x 400 cm) : (30 cm x 30 cm)) + (11.1 + 11.1)= 245 dlaždic

Hornbach radí: V případě pravoúhlých interiérů připočtěte k celkovému množství cca 5 % na prořez. U nepravoúhlých místností či úhlopříčné pokládky byste měli tento podíl příslušným způsobem navýšit. Do výsledného množství nezapomeňte zahrnout i rezervní materiál ve výši + 5 %. Pokud si nejste jistí, kterou dlažbu použít a kolik jí koupit, neváhejte se poradit s odborníky v Hornbachu.

Naučte se jak pokládat dlažbu
Naučte se jak pokládat dlažbu

Pokud máte svoji podlahu vybranou, není nutné na její pokládku objednávat specializované firmy. Položit dlažbu zvládne v dnešní době téměř každý. Nejprve je nutné specifikovat, kam přesně dlaždice použít i k jakému účelu budou sloužit, a podle toho zjistit, jaký je správný postup její pokládky. Obecně je nutné perfektně připravit podklad, na který se bude podlaha umisťovat a který musí být čistý, nosný, zbavený volných nečistot. Mezi vhodné podklady patří beton, cementová mazanina, neporušená dlažba, souvisle vyspárované zdivo a omítka. Z povrchu je nutné předem odstranit sádrový nebo cementový potěr, barevné nátěry, tapety či lepidla na tapety, vyhladit nerovnosti, vyplnit díry po výlomech a případně zatmelit zdivo z pórobetonových tvárnic. Poté je nutné na podkladu provést izolaci a nanést penetrační nátěr.

Naučte se jak pokládat dlažbu
Naučte se jak pokládat dlažbu

Poté již můžeme pokládat dlažbu. Je potřeba rozmíchat lepidlo (opět podle příslušného typu dlažby), které je doporučeno nabírat stěrkou a během zhruba 15 minut je možné provést pokládku nových dlaždic. Za tímto účelem je nutné ukládat jednu dlaždici po druhé do upraveného podkladu, vyrovnat je a stabilizovat poklepáním gumovým kladivem. Je potřebné namíchat vždy takové množství lepidla, které lze zpracovat přibližně během 45 minut. Až je dlažba položená a lepidlo po několika hodinách podle návodu a typu dlaždic zaschlé, je možné nanášet spárovací maltu.

Naučte se jak pokládat dlažbu
Naučte se jak pokládat dlažbu

Ta se lije přímo na podlahu a zapravuje do spár úhlopříčně gumovou stěrkou. Na závěr se přebytečný materiál setře a po zmatnění povrchu (mírném zaschnutí malty) přetře vlhkou houbou. Po úplném vytvrzení spárovací malty je nutné doleštit dlažbu suchou utěrkou, přičemž je podstatné, aby spáry byly důkladně zpracovány, rovnoměrně navlhčené a hluboké. Po úplném zaschnutí spárovací hmoty je nutné utěsnit spáry elastickým tmelem, oblepit dlaždice lepicí páskou, aby se neponičily, vystříkat spáry těsnicí hmotou a na závěr opět uhladit spárovacím hladítkem.

Podobnější informace o jednotlivých způsobech pokládky podlahy podle jejích typů naleznete v návodech v Hornbachu nebo na jeho internetových stránkách. Kdo neví, jak se dlažba pokládá, může se to v období od 7.6. do 30.6. 2012 naučit v Hornbachu, kde odborníci naživo předvedou, jak snadno připravit optimální podklad pod dlažbu, profesionálně ji položit a finálně zaspárovat.

Více informací o termínech pokládky dlažby v jednotlivých hobbymarketech naleznou zájemci na www.hornbach.cz.

Publikováno: 3.7.2012, Autor: Hornbach (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce