reklama

Renovace bytového jádra – stavba svépomocí

Motivy obyvatel panelových domů pro rekonstrukce bytových jader jsou zřejmé. Na jedné straně je to faktické dožití umakartových stěn původních šachet a jader, na straně druhé morální zastarání toalet, koupelen a kuchyní, které právě bytová jádra svou dispozicí i konstrukcí determinují. Třetím důvodem jsou potom nevyhovující stavebně fyzikální, především akustické, parametry původních stěn.

Pokud se pustíte do rozsáhlé renovace bytového jádra, určitě Vám bude užitečná společnost Xella, která Vám dodá kvalitní materiál!
Renovace bytového jádra – stavba svépomocí

Absolutně nejpoužívanějším materiálem pro nové stěny bytových jader u nás je pórobetonový stavební systém YTONG, konkrétně příčky z přesných pórobetonových tvarovek třídy P2-500 tloušťky 75, 100, případně 125 nebo 50 mm. Důležité je minimální tloušťky stěn z Ytongu respektovat a pro příčky, které ponesou těžší předměty, používat tvárnice tloušťky 100 nebo 125 mm, obzvláště pokud budou částečně oslabeny rozvody instalací. A proč se právě YTONG stal prakticky synonymem pro rekonstruovaná bytová jádra? Důvodů nalezneme hned několik.

1. Zdravé mikroklima

1. Zdravé mikroklima
1. Zdravé mikroklima

Zdravotní nezávadnost pórobetonu je garantována i jeho ryze přírodním složením. Minerální podstata materiálu zajišťuje nehořlavost a vysokou požární odolnost.

Jádro vyzděné z YTONGu má vynikající stavebně fyzikální vlastnosti. Příčky mají dobré zvukově izolační parametry, takže se výrazně zlepší i pověstné špatné akustické mikroklima v bytě. Skvělé tepelně izolační vlastnosti tohoto materiálu se v případě jader příliš nevyužijí, na rozdíl od vysoké schopnosti absorbovat a opět uvolňovat vzdušnou vlhkost: zateplováním panelových domů totiž začaly interiéry trpět příliš vysokou vlhkostí, specifická, porézní struktura pórobetonu dokáže nezdravé mikroklima do značné míry napravit.

2. Pocit bydlení ve zděném domě

Pórobetonové příčky mají i při minimálních tloušťkách vysokou pevnost a dodávají obyvatelům pocit bydlení ve zděném domu. Vnáší do konstrukčního systému paneláků minimální zatížení, přesto fungují jako dokonalé stěny, do kterých si obyvatelé snadno sami přišroubují i těžkou polici nebo zavěsí obraz. Jiný materiál, který by to umožnil, je řádově několikanásobně těžší, což může způsobit i komplikace při stavebním povolení. Díky dlouhé životnosti přežije zděné jádro z pórobetonu i své majitele.

3. Čas a peníze

Rychlost a přesnost výstavby i jednoduché a plynulé navazování jednotlivých řemeslných profesí v rámci rekonstrukce zajišťuje zkrácení celé přestavby na minimum. Použití přesné stavebnice z YTONGU tak dokáže celou rekonstrukci zkrátit na 10 dní při dodržení špičkové kvality a všech technologických přestávek a pravidel. S ohledem na neustálý růst ceny práce ve stavebnictví tak dokáže pórobeton ušetřit investorům výrazné částky.

4. Životné, ale variabilní jádro

4. Životné, ale variabilní jádro
4. Životné, ale variabilní jádro

Kdykoliv budete chtít změnit dispozici koupelny, s pórobetonem to není problém.

Snadnou opracovatelnost pórobetonového zdiva ocení majitelé bytu i při zařizování a v průběhu užívání bytu. V budoucnosti je možné kdykoliv změnit dispozici koupelny a jednoduše posunout i těžké umyvadlo a bez ohledu na rozměry zavěsit na zeď novou linku. To běžná sádrokartonová konstrukce neumožní, což může při dalším stěhování znamenat i novou rekonstrukci celého jádra nebo minimálně části stěn. Včetně použitých obkladů a instalací.

Nebojte se stavby svépomocí

Nebojte se stavby svépomocí
Nebojte se stavby svépomocí

Pórobetonové tvárnice vynikají svou absolutní přesností, což oceníte, pokud jste se rozhodli rekonstrukci zvládnout sami.

1. Zdění jako dětská stavebnice

1. Zdění jako dětská stavebnice
1. Zdění jako dětská stavebnice

Pokud se zdivo pečlivě založí, je velmi snadné dosáhnout naprosto přesných stěn. Pomáhá k tomu také progresivní způsob lepení tvárnic systémovou maltou YTONG na spáru tloušťky pouze 1–3 mm. Minimální spotřeba malty, jednoduchá aplikace pomocí speciálního nářadí, snadné řezání tvárnic na míru, nenáročná manipulace – to vše vede k dokonale přesným stěnám a vysoké rychlosti zdění. Z těchto prvků lze vyzdít naprosto přesnou stěnu s minimálními rovinnými odchylkami, které byste jinak museli dohánět a napravovat zvýšenou spotřebou malty nebo lepidla a omítek. Stěny z Ytongu tedy šetří nejen čas, ale i materiál při dalších činnostech, jako je například omítání nebo lepení obkladů.

2. Snadná logistika a minimální odpad

2. Snadná logistika a minimální odpad
2. Snadná logistika a minimální odpad

Snadný je i výběr a poté doprava materiálu. Tvárnice si na místě každý přiřízne podle potřeby, proto není potřeba objednávat různé speciální tvarovky a rozměrové varianty. Dochází také k minimálnímu odpadu materiálu na stavbě. To vše představuje značné časové i finanční úspory.

3. Snadné rozvody a instalace

3. Snadné rozvody a instalace
3. Snadné rozvody a instalace

Další obrovskou předností Ytongu je jednoduché a přesné vedení veškerých instalací. Při plánování tloušťky stěn v projektu stačí promyslet, kterými stěnami povedou technické rozvody a podle toho příčky patřičně dimenzovat. Ve srovnání na příklad se sádrokartony není potřeba řešit žádná speciální zpevnění stěn v namáhaných místech. V hotových stěnách se pomocí přesné frézy jednoduše a čistě vyfrézují drážky pro rozvody elektro, vody i kanalizace. Nedochází ani k přílišnému oslabování stěn nepřesnými, často mnohem hlubšími drážkami, než je třeba, podobně jako u jiných zdicích systémů.

Připraveno ve spolupráci s Xella CZ, s.r.o.

Publikováno: 22.1.2013, Autor: Xella (text a foto), Profil autora: Redakce