reklama

Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu

Pórobeton se v České republice používá při stavbě domů již po celá desetiletí. Je proto překvapivé, že 69 procent majitelů domů neví, že existují dva typy tohoto stavebního materiálu – bílý a šedý – a že jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Takový je závěr z reprezentativního průzkumu realizovaného agenturou Emnid mezi majiteli domů pro výrobce stavebních materiálů Xella.

Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu

Více než 80 let se bílý kvalitní pórobeton vyráběl zejména z přírodních surovin, jako jsou písek, vápno, cement a voda. V devadesátých letech se na trhu objevila jeho šedá verze. V tomto levnějším stavebním materiálu se písek nahradí popílkem, vedlejším průmyslovým produktem, který vzniká při spalování uhlí.

Většina majitelů domů si není vědoma těchto rozdílů. Z 383 respondentů jen třetina (31 %) ví, že existují různé druhy pórobetonu. Navíc ani v této malé skupině informovaných zákazníků neví všichni, že šedý pórobeton obsahuje elektrárenský popílek. Přibližně 26 % prohlásilo, že si toho není vědomo.

Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu
Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu

Rozhodnutí, zda pro stavbu vybrat tento či jiný druh pórobetonu, ovlivňuje řada faktorů. Průzkum též ukazuje, že pouze malá část majitelů domů je dostatečně informována o složení stavebních materiálů dostupných na trhu. Je zřejmé, že je potřeba zákazníkům dát více informací o rozdílech v produktech obecně, a o bílém pískovém pórobetonu zejména.

Při výrobě Ytongu, kvalitního bílého pórobetonu, používá společnost Xella zejména přírodní materiály, které současně podléhají přísné kontrole kvality. A tato důkladná péče se vyplácí. Stavby, v nichž byl použit Ytong, mají prokazatelně dlouhou trvanlivost a zajišťují také jedny z nejlepších tepelněizolačních vlastností na trhu. A navíc, tento konstrukční systém nabízí dokonale přesné prvky, které se používají na exteriérové a interiérové zdi, střechy a stropy. To znamená, že stavební práce postupují rychle a úsporně. Tepelněizolační vlastnosti Ytongu zajišťují příjemné klima, které prospívá zdraví.

Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu
Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu

Jaká je kvalita pórobetonu?

Cena, kvalita, zdraví – nebo povědomí o značce? V rámci průzkumu se Xella zajímala i o to, která kritéria majitelé zohledňují při koupi stavebních materiálů. Výsledek ukázal, že vedle nákladů, které uvedlo 75 % respondentů, je též velmi důležitá kvalita materiálu. Přitom je ale zajímavé, že se zákazníci nezajímají o složení, což vypovídá i o nevědomosti přítomnosti elektrárenského popílku v šedém pórobetonu. Přibližně 72 % respondentů uvedlo kvalitu jako rozhodující faktor. Lidé s vyšším vzděláním více zohledňují poměr ceny a výkonu. Respondenti s vysokoškolským vzděláním se více zaměřují na kvalitu (88 %) než na cenu (72 %).

Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu
Většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu

Naproti tomu kladou majitelé domů menší důraz na zdravé životní podmínky. Pouze 28 % respondentů říká, že tento aspekt zohlednilo při nákupu stavebních materiálů.

Mnoho spotřebitelů spojuje téma zdraví zejména s výživou a sportem, znají například velmi dobře složení různých druhů potravin nebo oděvních materiálů. Složením stavebních materiálů, z kterých je postaven jejich domov, se naopak dosud výrazně nezabývali. Nicméně i tento přístup se začíná měnit.

Zejména rodiny s dětmi a lidé trpící alergiemi se zajímají o to, jak vytvořit prostředí bez dráždivých prvků. A právě pro ně je důležité, že náš stabilní pórobeton z přírodních surovin neobsahuje žádné nebezpečné látky nebo chemická aditiva, eliminuje vznik plísní a poruch konstrukce, není jej nutné zateplovat a dům tak stále dýchá. Doslova od sklepa až po střechu z jednoho materiálu tak nabízí ty nejlepší podmínky pro trvale příjemný život za zdmi jejich domů.

Společnost Xella se zaměřuje i na informační osvětu vysvětlující rozdíly mezi jednotlivými druhy pórobetonu a je otevřena širší diskuzi s veřejností na toto téma. Ve spolupráci s uznávanými odborníky z řad architektů a lékařů spustila své stránky www.vimzcehostavim.cz, kde je připravena zodpovědět četné dotazy týkající se této problematiky, jako např. dosud velmi podceňované téma syndromu nezdravých budov.

Publikováno: 18.9.2014, Autor: Xella (text a foto) , Profil autora: Redakce