reklama

Třída A u plastových oken aneb jak klamat veřejnost

Reklamní slogany některých výrobců PVC oken se snaží zmást běžného uživatele, když hlásají, že třída profilů A je lepší než B. Jde o mýtus a přežitek, který v dnešní době již nemá své opodstatnění. Jak to tedy je doopravdy?

Třída A u plastových oken aneb jak klamat veřejnost

NEPRAVDA: Profily třídy A mají o 10 % více materiálu pro lepší výkon.

PRAVDA: Dnes se kvalita PVC okenních profilů již neposuzuje podle silnější vnější stěny. Určující je: kvalita použitého materiálu, konstrukční řešení a kvalita provedení profilu.

Kvalita PVC okenních profilů není určována množstvím použitého materiálu.
Kvalita PVC okenních profilů není určována množstvím použitého materiálu.

NEPRAVDA: Až o 25 % vyšší pevnost svařených rohů oken a dveří a vyšší odolnost proti popraskání než u třídy B.

PRAVDA: V minulosti měly profily málo vnitřních příček (2-3, NYNÍ mají 5 a více) a malou stavební hloubku (max. 60 mm, NYNÍ je minimální vestavná hloubka 70 mm a více). Pevnost rohů tak byl sledovaný parametr. Současné profily ve třídě B mají až o 50 % vyšší pevnost rohů oproti profilům ve třídě A s menším počtem komor. Stabilitu a pevnost určuje celkové řešení profilu.

Odolnost a pevnost není určována rozdělením na A a B třídu, rozhodující je počet vnitřních příček okenního profilu a stavební hloubka.
Odolnost a pevnost není určována rozdělením na A a B třídu, rozhodující je počet vnitřních příček okenního profilu a stavební hloubka.

NEPRAVDA: Až o 12 % nižší průhyb a kroucení než u třídy B.

PRAVDA: Firma, která uvádí tento argument, si vytvořila vlastní „zkušební metodu“, jak toto prokázat. Zvolený postup je zavádějící a nekoresponduje s vlivy, kterým je okno standardně vystaveno. Jedná se o účelově zaměřený způsob ověřování vlastností.

NEPRAVDA: Tloušťka stěn 3 mm v nejvyšší třídě A.

PRAVDA: Klasifikace PVC okenních profilů do tříd A, B a C nemá dnes již žádný vliv na pevnost, životnost nebo izolační vlastnosti oken. Tloušťka vnější stěny profilu neříká nic o kvalitě. Kvalitu udává celkové řešení profilu.

Připraveno ve spolupráci se společností Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., www.inoutic.cz.

Publikováno: 19.5.2016, Autor: Inoutic/Deceuninck (text a foto) , Profil autora: Redakce