reklama

Ideálním partnerem cihly je kamenná vlna

Žijeme v době zateplovací. Zateplení panelových domů je v podstatě nutností. Otázka zateplování cihlových staveb je často problematická. Je tedy nutné zateplovat cihlu?

Ideálním partnerem cihly je kamenná vlna

Rostoucí nároky na energetický standard staveb však dlouhodobě nutí majitele dodatečně posílit i výborné vlastnosti cihly. Staré cihlové stavby nebo novostavby zateplujeme například kvůli prodloužení životnosti staveb nebo kvůli snížení nákladů na energie.

Důležitý je výběr vhodného zateplovacího systému a jeho odborná realizace. „V případně špatně zvolené izolační skladby, a hlavně neodborné instalace, nemusí zateplení splňovat svůj účel a v konečném důsledku nepřinese předpokládanou finanční úsporu, ale jen další náklady,“ říká Martin Henčel, odborník ze společnosti ROCKWOOL.

Ideálním partnerem cihly je kamenná vlna
Ideálním partnerem cihly je kamenná vlna

Ideálním partnerem cihly jako stavebního materiálu, který podporuje a doplňuje její vlastnosti, je kamenná vlna. Má vynikající tepelně-izolační vlastnosti, není napadána plísněmi, houbami ani bakteriemi a také zvyšuje požární bezpečnost stavby, protože je nehořlavá. Snadno pohlcuje zvuk, a tím přispívá k akustické pohodě v interiérech.

Ideálním partnerem cihly je kamenná vlna
Ideálním partnerem cihly je kamenná vlna

Pálené cihly jsou díky svým mechanickým vlastnostem vhodným podkladem pro zateplení. „Pokud má cihlová budova, nová nebo rekonstruovaná, vyhovět požadavkům současných norem, jejímu zateplení se pravděpodobně nedá vyhnout,“ říká Ivan Vozárik, technický poradce společnosti Wienerberger.

V současnosti patří mezi nejčastěji používané systémy vnějšího zateplení fasády vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Moderním řešením je kombinace pálené cihly a kamenné vlny ve formě cihel s integrovanou izolací, například z kamenné vlny ROCKWOOL, která dutiny keramické tvarovky vyplňuje.

Více informací naleznete na www.rockwool.cz.

Publikováno: 14.9.2017, Autor: Rockwool (text a foto) , Profil autora: Redakce