reklama

Využití dešťové vody I.

Neustálý nárůst poplatků spojených se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou a odvodem vod odpadních pomáhá návratu k tradičnímu způsobu využívání nejsnáze dostupné vody – vody srážkové. Nejeden zahrádkář používá srážkovou vodu k závlahám, velký boom však v posledním desetiletí zaznamenalo využívání srážkových vod přímo v domácnostech.

Využití dešťové vody I.

Na co lze srážkovou vodu využít?

Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 litrů na osobu a den a procentuální rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu na obrázku 1. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %, pro všechny činnosti v pravé části grafu. Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, podobně i úklid včetně praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou.

Plastové akumulační nádrže

Plastové akumulační nádrže
Plastové akumulační nádrže
Plastové akumulační nádrže
Plastové akumulační nádrže

Vodu můžeme shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Na trhu najedeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Právě plastové nádrže jsou velice oblíbené vzhledem k příznivé váze a tedy snadné manipulaci. Jejich instalace nevyžaduje tolik stavebních prací a také jejich údržba a kontrola je výrazně jednodušší než u jiných materiálů. Pro využití dešťové vody se využívají jak nadzemní sezonní nádrže, tak nádrže podzemní. Ty jsou vhodné i pro využití dešťové vody v domě. Instalují se do nezámrzné hloubky a je tedy možné je využívat po celý rok.

Plastové akumulační nádrže
Plastové akumulační nádrže
Plastové akumulační nádrže
Plastové akumulační nádrže

Plastové nádrže bezešvé, tedy monolitické, mají vyšší kruhovou pevnost a jsou tak vhodnější na uložení do země. Odolávají mnohem větším tlakům zeminy a mohou být pojížděny osobními automobily.

Charakteristika jednotlivých typů nádrží:

Nadzemní nádrže:

 • Sezonní - využitelné jen v části roku (jaro – podzim)
 • Snadný přístup a jednodušší údržba
 • Voda v nadzemních nádržích snadněji podléhá zkáze díky teplotním vlivům a světlu
 • I u nadzemních nádrží je nezbytné filtrační zařízení, které zabraňuje vniku mechanických nečistot
 • Není potřeba instalovat čerpadlo – pouze gravitační napojení zahradní hadice přes kohout (pak nelze využívat v domácnosti)

  Podzemní nádrže:

  • V nezámrzné hloubce (od 0,8 m pod terénem) – možnost celoročního využití
  • Výrazně nižší kazivost vody
  • Podzemní nádrže mají poměrně stálou teplotu okolo 10 °C v hloubce 1 m pod terénem. Proto nedochází ke zkáze akumulované vody a je možné ji celoročně využívat.
  • Nutnost čerpání vody

  Vše o využití dešťové vody, instalaci i rady a návody najdete na www.glynwed.cz.

  Publikováno: 22.7.2018, Autor: Glynwed (text a foto) , Profil autora: Redakce