reklama

Dřevostavba na vlastní kůži 2. díl

V roce 2006 v lednu jsme se ráz na ráz rozhodli, že platit nájem nás už nebaví, hlavně ne v Praze, za to by se dala jíst koňská vejce, a že tato nevratná investice se musí nějak zpacifikovat a uplatnit jinde. Vymysleli jsme, že se pustíme do hypotéky na koupi pozemku a stavby domu...

Dřevostavba 2. díl - projektová dokumentace je dnešním tématem, protože jsme se pustili do hypotéky a zakoupili pozemek na dřevostavbu.
Dřevostavba na vlastní kůži 2. díl

Na pozemku jsme dnes nebyli, protože jsme opět trávili den vyřizováním dokladů k čerpání hypotéky. Vzhledem k tomu, že odhad dopadl nad míru dobře, předali jsme dnes konečně poslední potřebný doklad k povolení čerpání hypotéky a předali bance kopie faktur s příslušným papírováním. Proplacené budou faktury za projektovou dokumentaci, základy a základovou desku, obvodovou konstrukci a stěny, střešní krovy, záloha na krytinu, záloha na okna a příslušenství. Dále jsme museli uzavřít pojištění rozestavěné stavby, byla to další podmínka umožňující čerpat hypotéku.

Doklady

Doklady doposud předložené a potřebné k vyřízení a čerpání 100% hypotéky od KB, doklady jsou psány tak jak jsou potřeba časově za sebou:

žádání o hypo• doklady totožnosti (občanka)• doklad o příjmech (daňové přiznání za předešlý rok)• doklad o bezdlužnosti ne starší 14 dní od vydání dokladu a předložení bance (vydává finanční úřad do 14 dní od zažádání)• stavební povolení (vydává příslušný stavební úřad, nám trvalo vydání a nabytí právní moci cca tři měsíce i s "vyjadřovačkami" příslušných sousedů a institucí)• smlouva o dílo (pro stavbu domu s pomocí firmy, my stavíme půl domu dodavatelsky a půl domu zajišťujeme řemesla individuálně sami)• celkový odhad domu a pozemku podle projektové dokumentace a rozpočtu potřebné pro prvotní schválení hypo (odhad byl hotov do čtyř dnů)

čerpání hypo• splacené půjčky a kreditní karty nevztahující se k hypo (jen pokud bonitace klienta nestačí je nutno úvěry splatit a kreditní karty zrušit)• geodetický plán potvrzený katastrem nemovitostí (nám trval týden, než geodet vyhotovil plán a čtrnáct dní než jsme dostali na plán razítko z katastru)• návrh na vklad do katastru nemovitostí - rozestavěná stavba (doklad, který se získá okamžitě na katastru, pokud již máme razítko na geodetickém plánu)• zástavní listiny z banky vydané na základě potvrzeného geodetického plánu a návrhu na vklad rozestavěné stavby• návrh na vklad do katastru nemovitostí - nemovitost (opět doklad, který se získá okamžitě na katastru nemovitostí, je potřeba mít s sebou již zástavní smlouvy od banky)• pojištění rozestavěné stavby (po dokončení stavby se mění na pojištění nemovitosti)• dílčí odhad rozestavěné stavby potřebné pro první čerpání schválené hypo

Doklady
Doklady
Doklady
Doklady

Uffff ... to vše nám od počátku trvalo v rámci domu sedm měsíců (pozemek a jeho financování před tímto trval cca tři měsíce). Jednání s bankou bylo rychlé, vstřícné z obou stran a ve všech termínech jsme údajně trhli rychlostní rekord :-)).Časově horší a ne moc ovlivnitelné je jednání úřadů a institucí státních, kdy termíny jsou striktně dány a vstříc nevyjde nikdo, člověk jen "roste".Jednání se stavebními firmami je individuální, ale dle našich zkušeností spíše zdlouhavé, úmorné a nemáme zatím recept jak firmu kvalitně vybrat.Částečně se sází na prvotní nabídnutý rozpočet, což u nás rozhodovalo nejvíce, pak technologii použitou na stavbu domu, firmou již postavené domy a taky, a to nejvíce, na náhodu :-). Zapojení firem známých či příbuzných do akce jsme raději vzdali.

Toliko náš důležitý mezník v budování :-).

Publikováno: 18.3.2008, Autor: Iva B. (text a foto) , Profil autora: Redakce