reklama

Projeví se Frontrock MAX E na sníženém pojistném?

Pod vzrůstajícím tlakem na úspory energií rozšířily český trh s izolačními hmotami nové fasádní izolační desky Frontrock MAX E z produkce společnosti Rockwool. Tyto dvouvrstvé, patentově chráněné desky s nižší hmotností mají ve srovnání s běžnou fasádní izolací z kamenné vlny výrazně lepší tepelněizolační schopnosti.

Projeví se Frontrock MAX E na sníženém pojistném?

Měkčí vnitřní strana desky má dokonalou schopnost přizpůsobit se povrchu zateplované stěny. Vnější velmi tuhá strana pak zajišťuje vysokou mechanickou odolnost fasády. Tento typ desek se již s úspěchem aplikuje v některých zemích EU. Desky Frontrock MAX E určené pro české spotřebitele vyrábí společnost ve svém bohumínském závodě.

„Nízkoenergetické stavění klade vysoké nároky na neustálé zlepšování funkčních vlastností izolačních materiálů. Podařilo se nám dosáhnout nejlepších tepelněizolačních parametrů na trhu,“ říká Zdeněk Kobza, produktový specialista společnosti Rockwool. „Nové desky si zároveň ponechávají veškeré protipožární vlastnosti kamenné vlny a mají reakci na oheň třídy A1 v celém svém průřezu,“ uvádí Kobza. „Zateplení těmito deskami působí současně jako prevence vzniku a šíření požáru s vysokým stupněm ochrany stavebních konstrukcí proti účinkům žáru a ohně. Kvůli výrazně sníženému riziku se mohou progresivní protipožární vlastnosti nových desek postupně odrazit i ve sníženém pojistném, stejně jako v zahraničí,“ dodává Kobza.

Izolační vlastnosti desek Frontrock MAX E zaručují vyšší úspory energie a zrychlují návratnost investice do zateplení. Nižší hmotnost zjednodušuje a urychluje dopravu a manipulaci s materiálem a snižuje zátěž nosné stavby. Izolace nového typu zlepšuje také akustické vlastnosti obvodových zdí, a výrazně tím přispívá ke zvýšené kvalitě bydlení. Je vhodná pro budovy ve všech úrovních prostupu tepla – od běžných, přes nízkoenergetické, až po pasivní domy. Desky Frontrock MAX E se vyrábějí v rozměrech 500 x 1000 mm a 600 x 1000 mm, dodávají se v tloušťkách od 80 do 240 mm.

Bližší informace naleznete na www.rockwool.cz.

Publikováno: 17.6.2008, Autor: Tisková zpráva , Profil autora: Redakce