reklama

Obklady a dlažby

Při nákupu zvažujte nejen estetický vzhled, ale i náročnost podmínek použití. Změřte pečlivě potřebné množství obkladů a nakupujte vždy o 5 až 15 % obkladových materiálů více, než vám vychází podle teoretických výpočtů (prořezy u stěn zejména při pokládce na koso, nečekané úpravy a opravy, atd.).

Obklady a dlažby
i (Zdroj: Depositphotos)
Při nákupu obkladů a dlažby zvažujte estetický vzhled, ale i další věci (Zdroj: Depositphotos)

Typy a vlastnosti keramických výrobků

Vysoce slinuté dlaždice: jsou keramické slinuté nebo glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 5 %. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a zvýšenému mechanickému namáhání a obrusu (např. restaurace, správní budovy, autosalony, balkony, terasy, pěší zóny).

Glazované dlaždice mrazuvzdorné: jsou keramické glazované obkladové prvky slinuté na nasákavost do 1,5 % nebo 3,0 % – mrazuvzdorné. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních podlah a stěn, včetně venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům (např. stěny koupelen, kuchyně, chodby, kanceláře, vnější fasády, bazény, sauny).

Glazované dlaždice nemrazuvzdorné: jsou keramické glazované obkladové prvky s nasákavostí 3,0 % až 6,0 %. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních podlah a stěn, včetně venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům (např. stěny koupelen, kuchyně, chodby, kanceláře).

Obkladačky: jsou glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 % – pro stěny, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparům a abrazivních prostředků (např. stěny koupelen, kuchyní, prádelen a ostatních interiérů).

Přírodní kamenivo (nekeramický výrobek): je vhodným unikátním doplňkem keramických obkladů. Charakteristické jsou rozdíly v barvě, struktuře a dalších vlastnostech, které jsou dány přírodním původem.

Obklady a dlažby
i (Zdroj: Depositphotos)
V interiéru je moderní je velkoformátová dlažba (Zdroj: Depositphotos)

Přehled některých vlastností obkladových prvků

Nasákavost: je nejdůležitější vlastností pro volbu druhu obkladového materiálu do určitého prostředí.

Mrazuvzdornost: pro venkovní obklady je naprosto nezbytné používat pouze mrazuvzdorné keramické obkladové prvky. Pevnost keramických obkladových prvků je důležitou vlastností především u podlah.

Otěruvzdornost glazované dlažby: schopnost odolávat mechanickému opotřebení povrchu dlažby v závislosti na hustotě provozu chodců, druhu a stupni znečištění podlahy.

Tvrdost: odolnost proti možnosti vrypu do povrchu obkladového prvku a tím i možnost řezání klasickou řezačkou.

Obklady a dlažby
i (Zdroj: Depositphotos)
Při pokládce postupujte dle správného pracovního postupu (Zdroj: Depositphotos)

Protiskluznost podlah: způsob deklarace protiskluznosti dlaždic určuje podle normy EN 14 411 výrobce, který obvykle deklaruje speciální protiskluzné dlaždice do prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Protiskluzný charakter výrobků vyžaduje zvýšené nároky na čištění povrchu dlažby!

Chemické vlastnosti: určují odolnost obkladových prvků proti vzniku skvrn, působení chemikálií používaných v domácnostech, v bazénech a působení silných kyselin a zásad.

Váš nákupní seznam

Příklad pro kompletní výměnu: dlažba a obklad, obkladové doplňky, lepidlo na obklady, vyrovnávací hmota, penetrační nátěr, spárovací hmota, sanitární silikon, obkladačské křížky, obkladačské lišty

Vaše potřeby: rukavice, chrániče kolen, zoubkovaná stěrka/hladítko, řezačka na obkladačky, provázek, metr, vodováha, vyrovnávací lať, tužka, štípačky na obkladačky, gumová palice, ozubená stěrka, zednická lžíce, mycí houba a vědro, štětec, vrtačka/míchací nástavec, zednické vědro

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Postup

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Všechny podkladové plochy musejí být čisté, suché, rovné, s dostatečnou nosností a bez přítomnosti prachu.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Staré omítky ošetřete základním penetračním nátěrem. Ten na zeď nanášejte pomocí plochého, širokého štětce.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Pomocí vodováhy a dlouhé latě si tužkou na zdi vyznačte vodorovnou a svislou čárou začátek první řady. Obkládat začněte podél vodorovné čáry, pak podél svislé čáry (ve tvaru obráceného T).

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Obklady a dlažby lepte vždy jen speciálním lepidlem na obklady a dlažby (v exteriérech – flexibilní lepidlo; dřevotřískové desky, umakart a jiné kluzké povrchy – disperzní lepidlo).

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Lepidlo na zdi roztírejte rovnoměrně pomocí ozubené stěrky. Lepidlem znečištěné obkladové prvky je nutno včas očistit.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Obkladačky přitiskněme do vrstvy lepidla vždy lehkým krouživým pohybem. Stejnoměrných spár docílíte, když mezi každý následující obklad vsunete obkladové kříže.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Obkladové křížky nemusíte vyndávat. Zakryjete je pomocí spárovací hmoty.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  U starých podlah opravíte větší nerovnosti, trhliny a drolící se beton vyrovnávací stěrkou. Předtím ale musíte podlahu natřít penetračním nátěrem. Menší nerovnosti odstraníte samonivelační hmotou.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Pomocí dlouhé, rovné latě a skládacího metru vyměřte střed místnosti. Odtud veďte vodorovnou a svislou čáru kolmo ke stěně. Dlaždice si rozmístěte na zkoušku podle čar do kříže.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  První dlaždici pokládejte do nataženého lepidla. Pokud formát dlaždice odpovídá formátu obkladu na stěně, měly by vám spáry na stěně i na podlaze navazovat.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Ideálního přilnutí dlaždic s lepidlem docílíte poklepem gumovou palicí. Stejnoměrných spár opět dosáhnete použitím obkladových křížků. Stále kontrolujte pomocí vodováhy rovinu podlahy.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Pokud budete po obvodu stěny lepit sokl, dodržte opět návaznost spár a mezi soklem a dlažbou ponechte mezeru, kterou později vyplníte spárovací hmotou.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárování dlažby: Dlažbu spárujte nejdříve 24 hod. po její pokládce – lepidlo musí být vytvrdlé! Spárovací hmotu rozmíchejte dle návodu a roztírejte gumovou stěrkou po vydlážděné ploše.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárovací hmota, která zůstane na povrchu dlažby, musí být po zavadnutí setřena vlhkou houbou. (Příliš vytvrdlá nepůjde odstranit, vznikne cementový plak; u příliš tekuté dojde k vymytí ze spár.)

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárování obkladu: Obklad spárujte nejdříve 24 hod. po pokládce; lepidlo musí být vytvrdlé! Spárovací hmotu rozmíchejte dle návodu a roztírejte gumovou stěrkou po ploše obložené stěny.

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárovací hmota, která zůstane na povrchu, musí být po zavadnutí umyta vlhkou houbou. Hmota ve spárách nesmí být vytvrdlá (plocha by nešla umýt) ani „tekutá“ (došlo by k vymytí hmoty).

 • Obklady a dlažby
  i (Zdroj: OBI)
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Napojení vany, umyvadla, sprchové vaničky a dalších pevně zabudovaných zařizovacích prvků proveďte sanitárním silikonem.

Tento článek je připravený ve spolupráci s hobbymarkety OBI.

Publikováno: 25.10.2020, Autor: OBI (text, foto), Profil autora: Redakce