reklama

Obklady a dlažby

Při nákupu zvažujte nejen estetický vzhled, ale i náročnost podmínek použití. Změřte pečlivě potřebné množství obkladů a nakupujte vždy o 5 až 15 % obkladových materiálů více, než vám vychází podle teoretických výpočtů (prořezy u stěn zejména při pokládce na koso, nečekané úpravy a opravy, atd.).

Při nákupu obkladů a dlažby zvažujte estetický vzhled, ale i další věci (Zdroj: Depositphotos)

Typy a vlastnosti keramických výrobků

Vysoce slinuté dlaždice: jsou keramické slinuté nebo glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 5 %. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a zvýšenému mechanickému namáhání a obrusu (např. restaurace, správní budovy, autosalony, balkony, terasy, pěší zóny).

Glazované dlaždice mrazuvzdorné: jsou keramické glazované obkladové prvky slinuté na nasákavost do 1,5 % nebo 3,0 % – mrazuvzdorné. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních podlah a stěn, včetně venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům (např. stěny koupelen, kuchyně, chodby, kanceláře, vnější fasády, bazény, sauny).

Glazované dlaždice nemrazuvzdorné: jsou keramické glazované obkladové prvky s nasákavostí 3,0 % až 6,0 %. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních podlah a stěn, včetně venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům (např. stěny koupelen, kuchyně, chodby, kanceláře).

Obkladačky: jsou glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 % – pro stěny, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparům a abrazivních prostředků (např. stěny koupelen, kuchyní, prádelen a ostatních interiérů).

Přírodní kamenivo (nekeramický výrobek): je vhodným unikátním doplňkem keramických obkladů. Charakteristické jsou rozdíly v barvě, struktuře a dalších vlastnostech, které jsou dány přírodním původem.

Obklady a dlažby
V interiéru je moderní je velkoformátová dlažba (Zdroj: Depositphotos)

Přehled některých vlastností obkladových prvků

Nasákavost: je nejdůležitější vlastností pro volbu druhu obkladového materiálu do určitého prostředí.

Mrazuvzdornost: pro venkovní obklady je naprosto nezbytné používat pouze mrazuvzdorné keramické obkladové prvky. Pevnost keramických obkladových prvků je důležitou vlastností především u podlah.

Otěruvzdornost glazované dlažby: schopnost odolávat mechanickému opotřebení povrchu dlažby v závislosti na hustotě provozu chodců, druhu a stupni znečištění podlahy.

Tvrdost: odolnost proti možnosti vrypu do povrchu obkladového prvku a tím i možnost řezání klasickou řezačkou.

Obklady a dlažby
Při pokládce postupujte dle správného pracovního postupu (Zdroj: Depositphotos)

Protiskluznost podlah: způsob deklarace protiskluznosti dlaždic určuje podle normy EN 14 411 výrobce, který obvykle deklaruje speciální protiskluzné dlaždice do prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Protiskluzný charakter výrobků vyžaduje zvýšené nároky na čištění povrchu dlažby!

Chemické vlastnosti: určují odolnost obkladových prvků proti vzniku skvrn, působení chemikálií používaných v domácnostech, v bazénech a působení silných kyselin a zásad.

Váš nákupní seznam

Příklad pro kompletní výměnu: dlažba a obklad, obkladové doplňky, lepidlo na obklady, vyrovnávací hmota, penetrační nátěr, spárovací hmota, sanitární silikon, obkladačské křížky, obkladačské lišty

Vaše potřeby: rukavice, chrániče kolen, zoubkovaná stěrka/hladítko, řezačka na obkladačky, provázek, metr, vodováha, vyrovnávací lať, tužka, štípačky na obkladačky, gumová palice, ozubená stěrka, zednická lžíce, mycí houba a vědro, štětec, vrtačka/míchací nástavec, zednické vědro

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Postup

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Všechny podkladové plochy musejí být čisté, suché, rovné, s dostatečnou nosností a bez přítomnosti prachu.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Staré omítky ošetřete základním penetračním nátěrem. Ten na zeď nanášejte pomocí plochého, širokého štětce.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Pomocí vodováhy a dlouhé latě si tužkou na zdi vyznačte vodorovnou a svislou čárou začátek první řady. Obkládat začněte podél vodorovné čáry, pak podél svislé čáry (ve tvaru obráceného T).

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Obklady a dlažby lepte vždy jen speciálním lepidlem na obklady a dlažby (v exteriérech – flexibilní lepidlo; dřevotřískové desky, umakart a jiné kluzké povrchy – disperzní lepidlo).

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Lepidlo na zdi roztírejte rovnoměrně pomocí ozubené stěrky. Lepidlem znečištěné obkladové prvky je nutno včas očistit.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Obkladačky přitiskněme do vrstvy lepidla vždy lehkým krouživým pohybem. Stejnoměrných spár docílíte, když mezi každý následující obklad vsunete obkladové kříže.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Obkladové křížky nemusíte vyndávat. Zakryjete je pomocí spárovací hmoty.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  U starých podlah opravíte větší nerovnosti, trhliny a drolící se beton vyrovnávací stěrkou. Předtím ale musíte podlahu natřít penetračním nátěrem. Menší nerovnosti odstraníte samonivelační hmotou.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Pomocí dlouhé, rovné latě a skládacího metru vyměřte střed místnosti. Odtud veďte vodorovnou a svislou čáru kolmo ke stěně. Dlaždice si rozmístěte na zkoušku podle čar do kříže.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  První dlaždici pokládejte do nataženého lepidla. Pokud formát dlaždice odpovídá formátu obkladu na stěně, měly by vám spáry na stěně i na podlaze navazovat.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Ideálního přilnutí dlaždic s lepidlem docílíte poklepem gumovou palicí. Stejnoměrných spár opět dosáhnete použitím obkladových křížků. Stále kontrolujte pomocí vodováhy rovinu podlahy.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Pokud budete po obvodu stěny lepit sokl, dodržte opět návaznost spár a mezi soklem a dlažbou ponechte mezeru, kterou později vyplníte spárovací hmotou.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárování dlažby: Dlažbu spárujte nejdříve 24 hod. po její pokládce – lepidlo musí být vytvrdlé! Spárovací hmotu rozmíchejte dle návodu a roztírejte gumovou stěrkou po vydlážděné ploše.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárovací hmota, která zůstane na povrchu dlažby, musí být po zavadnutí setřena vlhkou houbou. (Příliš vytvrdlá nepůjde odstranit, vznikne cementový plak; u příliš tekuté dojde k vymytí ze spár.)

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárování obkladu: Obklad spárujte nejdříve 24 hod. po pokládce; lepidlo musí být vytvrdlé! Spárovací hmotu rozmíchejte dle návodu a roztírejte gumovou stěrkou po ploše obložené stěny.

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Spárovací hmota, která zůstane na povrchu, musí být po zavadnutí umyta vlhkou houbou. Hmota ve spárách nesmí být vytvrdlá (plocha by nešla umýt) ani „tekutá“ (došlo by k vymytí hmoty).

 • Obklady a dlažby
  Obklady a dlažby (Zdroj: OBI)

  Napojení vany, umyvadla, sprchové vaničky a dalších pevně zabudovaných zařizovacích prvků proveďte sanitárním silikonem.

Tento článek je připravený ve spolupráci s hobbymarkety OBI.

Publikováno: 25.10.2020, Autor: OBI (text, foto) , Profil autora: Redakce