reklama

Tepelné, akustické a protipožární izolace

Je čas, kdy se zima ptá, co jste dělali v létě, neboť když uniká teplo za které draze platíte, pak je nejvyšší čas chybu napravit. Izolační materiály odstraňují tepelné mosty, tlumí hluk a chrání před ohněm celý dům doslova od podlahy až po střechu.

Tepelné, akustické a protipožární izolace

Není izolace jako izolace

Není izolace jako izolace
Není izolace jako izolace
Není izolace jako izolace
Není izolace jako izolace

V první řadě je třeba vědět, že každý z typů tepelné izolace je, podle svých technických vlastností, maximálně přizpůsoben pro použití ve stavební konstrukci, do které je určen. V praxi to znamená, že tepelné izolace se dělí na tři základní oblasti:

  • Izolace pro vlastní zateplení dům v létě chrání proti přehřátí a v zimě eliminuje tepelné mosty, zabraňuje kondenzaci par a zvyšuje tepelný komfort. To vše se pak projeví v úspoře nákladů na vytápění a v nižších výdajích za energie.
  • Izolace akustické zvyšují neprůzvučnost stavební konstrukce a chrání tak před hlukem. Bohaté zážitky v této souvislosti mohou vyprávět obyvatelé panelových domů, kde ani nově položená plovoucí podlaha bez odpovídajícího typu izolace nezabrání, aby neslyšeli každý krok sousedů z podlaží nad nimi.
  • Protipožární izolace je poslední kategorií tepelných izolací, která však, bohužel, bývá dost často podceňována. Sádrokartonové příčky, dřevěné konstrukce a odlehčené stavební materiály na bázi plastů jsou z požárního hlediska velkým nebezpečím, proto by měla být protipožární izolace samozřejmým standardem každého domu či bytu. Základní a podstatnou vlastností protipožární izolace je naprostá nehořlavost, která zamezí případnému požáru, a pokud vznikne, i jeho dalšímu šíření.

Jak zabít tři mouchy jednou ranou

Jak zabít tři mouchy jednou ranou
Jak zabít tři mouchy jednou ranou

Odpověď je lakonická – jednoduše izolací, která dostala do vínku tepelné, akustické i protipožární vlastnosti současně. Pružná plsť na bázi minerální skelné vlny a tepelné izolace z extrudované polystyrénové pěny (extrudovaný polystyrén) URSA XPS jsou tvarově stálé, mají nízký sorbční potenciál (jsou vodoodpudivé a nevstřebávají vzdušnou vlhkost), proto materiál nehnije, nepodporuje růst hub, plísní či bakterií. Také je odolný proti hlodavcům.

Všechny tyto tepelné izolace jsou certifikované a vyrábějí se jako desky nebo role, jejichž vláknitá struktura zabezpečuje vysokou difuzi vodních par a vzduchovou nepropustnost, což umožňuje dokonalé provětrání konstrukce v kterémkoli ročním období. Minerální vlna totiž snáší vysoké teploty – nepodléhá objemovým a tvarovým změnám a izoluje i proti vnějšímu hluku.

Teplé podkroví

Teplé podkroví
Teplé podkroví
Teplé podkroví
Teplé podkroví

Pro dosažení tepelně-izolačních vlastností stropů se vrstvy vkládají mezi stropní nosníky, u šikmých střech mezi krokve a pro akustickou izolaci vnitřních dělících příček, které mají kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukci, se může izolace instalovat do dutiny, například mezi profily pro sádrokartonové konstrukce.

Teplé podkroví
Teplé podkroví
Teplé podkroví
Teplé podkroví

Pro zateplení šikmé střechy je třeba respektovat celou řadu souvislostí, například stanovit, jakou úroveň zateplení by konkrétní střecha měla dosáhnout, brát v úvahu skladbu konstrukce z hlediska bilance vlhkosti a zvážit celou řadu dalších aspektů včetně vlivu možných tepelných mostů.

Pro zateplení šikmé střechy jsou vhodné například role minerální plsti URSA SF 35, SF 40 nebo DF 40. Jejich předností je vysoká pružnost, která umožňuje montáž izolace mezi krokve bez dodatečného zajišťování.

V podhledech a například i u trámových stropů má izolace často za úkol plnit nejen funkci tepelné izolace, ale také funkci zvukově pohltivé výplně. Pokud podhled od sebe odděluje prostor vytápěný od prostoru nevytápěného, tak je třeba zvážit podobné aspekty jako v případě izolování šikmé střechy. Poměrně jednoduché a snadno realizovatelné je zateplení těžké nepochozí konstrukce podlahy půdního prostoru minerální plstí URSA DF 40 v roli, kam se izolace pouze položí bez dalšího krytí či upevňování.

Klid domova

Minimální tloušťka izolace URSA TWP 1 vložené do nosné konstrukce příčky by měla činit 40 mm, neboť nejvyššího akustického útlumu lze dosáhnout jen pokud bude izolace vyplňovat celý prostor v dutině. Funkci pohltivé výplně totiž nemůže plnit jakýkoliv izolační materiál, protože například desky z pěnového polystyrénu mají účinek právě opačný, kdy se přenos hluku přes lehkou konstrukci naopak zvýší!

Klid domova
Klid domova

Minerální izolace se používají také při pokládce podlahy.

Zateplená fasáda

Pro zateplování fasád se nejčastěji používají tzv. systémy kontaktního zateplení. Tuhé tepelně izolační desky se na stěnu lepí maltou, fixují hmoždinkami, následně armují sklotextilní mřížkou a nakonec se překrývají tenkovrstvou omítkou. Jejich nevýhodou je zejména to, že tyto materiály vždy vytvářejí na vnější straně konstrukce difuzně uzavřené souvrství a tím kladou poměrně vysoký odpor prostupující vodní páře, což může výrazně zhoršit vlhkostní bilanci stavby a celkový efekt provětrávání fasády se tím výrazně snižuje.

Tepelné izolace URSA FDP 1/V, FDP 2/V naopak prostupující vodní páře kladou minimální odpor a napomáhají tak k výrazně efektivnějšímu odvětrání vlhkosti ze stavební konstrukce. Součástí takovéhoto zateplení je i vhodně dimenzovaná větraná vzduchová mezera, která aktivně napomáhá k odvětrání konstrukce.

Výrobce tepelných, akustických a protipožárních izolací URSA GLASSWOOL poskytuje širokou informační podporu veřejnosti přímo přes kontaktní formulář, který naleznete zde.

Publikováno: 27.2.2011, Autor: Irena Forejtová a URSA (text), URSA (foto) , Profil autora: Redakce