reklama

Aplikace sanačních omítek Cemix

Sanační omítky po rozmíchání s vodou vytvoří ve své struktuře velké množství vzduchových pórů odvádějících vlhkost ve formě vodní páry ze zdiva do okolního prostředí. Zároveň struktura pórů a vlastnosti omítky zabraňují jejich zanášení solemi a minerály. Sanační omítky tak přispívají k odvlhčení objektu a fungují jako součást celkového sanačního řešení. Aby ovšem mohly správně plnit svou funkci, musí být při jejich aplikaci dodržen správný postup.

Sanační omítky společnosti Cemix se těší velké oblíbenosti. Víte ale jak na její aplikaci? Je to snadné a my Vám ukážeme jak na to!
Aplikace sanačních omítek Cemix

Jak postupovat?

Před prováděním sanačních omítek je nutné připravit podklad, kterým je převážně vlhké zdivo s provlhlou a opadávající omítkou. Nejdříve musíme:

  • Odstranit starou omítku do výšky, která je alespoň o tloušťku zdiva vyšší než úroveň viditelného zavlhnutí omítky.
  • Spáry vyškrábat do hloubky až 20 mm (závisí na statickém stavu konstrukcí).
  • Oklepanou a vyškrábanou omítku odvézt na skládku, neskladovat na stavbě. Obsažené soli se mohou při dešti znovu vymývat a dostávat do podloží.
  • Poškozené části opravit, dozdít a vyplnit hrubé nerovnosti.
  • Zdivo vyčistit od prachu drátěným kartáčem, stlačeným vzduchem nebo průmyslovým vysavačem.
  • V případě odvlhčovacího systému zdivo důkladně navlhčit.

Příprava omítek

Omítky obsahují příměsi, které musí řádně reagovat s vodou. Proto je potřeba dodržovat dobu míchání směsi a množství záměsové vody, uvedené na obalu nebo v technickém listě příslušné omítky. K rozmíchání použijeme ruční míchadlo, běžnou bubnovou míchačku nebo omítací stroj s přídavným domíchávacím zařízením. Způsob míchání se řídí typem omítky. Dodržení výše uvedených požadavků je velmi důležité pro správnou funkčnost omítek a tím i celého systému.

Zpracování omítek systému WTA

Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA

Základní vrstvou systému WTA je nanesení sanačního podhozu (postřiku). Podhoz se provádí síťovitě tak, aby pokrýval zdivo z cca 50 – 75 % plochy. Postřik zlepší přilnavost další vrstvy k podkladu.

Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA

V případech, kdy je nutné srovnávat velké nerovnosti podkladu, nebo při vysokém stupni zasolení zdiva se používá sanační omítka podkladní WTA. Tato omítka slouží jako akumulační vrstva pro jímání solí, nanáší se v požadované tloušťce a následně se stáhne latí.

Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA

Jako hlavní, jádrová vrstva sanačního systému je nanášena Cemix Sanační omítka WTA. Omítka se nanáší ručně nebo strojně v tloušťce vrstvy min. 20 mm. Podklad omítky tvoří sanační podhoz nebo sanační podkladní omítka. Větší tloušťky omítky se nanášejí ve více vrstvách s patřičnou technologickou přestávkou.

Při použití systému v namáhaných soklových partiích exteriéru a pro omítání opěrných zdí a zídek doporučujeme jako jádrovou omítku použít sanační omítku soklovou WTA. Omítka má vyšší pevnost a tvrdost a zvýšenou odolnost proti odstřikující vodě. Způsob nanášení je shodný jako u klasické sanační omítky.

Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA

Jako povrchová úprava systému slouží speciální prodyšná Cemix Sanační omítka štuková. Výrobek má zrnitost do 0,7 mm a nanáší se ve vrstvě 2 – 3 mm na podkladní jádrovou či soklovou sanační omítku. Povrch se upraví zafilcováním plstěným hladítkem.

Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA
Zpracování omítek systému WTA

Zpracování omítky SUPERSAN

Zpracování omítky SUPERSAN
Zpracování omítky SUPERSAN

Na navlhčený podklad se provede podhoz (postřik) omítkou Cemix SUPERSAN hrubý. Omítka se aplikuje na celou plochu v tloušťce maximálně 5 mm. Povrch necháme hrubý, neuhlazujeme jej a necháme 1 až 3 dny vyschnout a vyzrát. I když je zdivo uvnitř vlhké, jeho povrch může být zejména na přímém slunci přeschlý a postřik by mohl zprahnout. Proto je potřeba postřik chránit před přímým sluncem a zdivo navlhčit.

Vyzrálý podhoz navlhčíme a naneseme na něj jádrovou omítku SUPERSAN hrubý. Omítku nanášíme v jedné vrstvě v tloušťce 20 až 30 mm, optimální vrstva je 25 mm. Tato vrstva musí být dodržena, aby byla zaručena funkčnost omítky pro ukládání solí. Celkovou tloušťku určí náš specialista na základě rozboru odebraných vzorků. Omítka se pouze stáhne do roviny, nehladí se ani nefilcuje. Jádrová omítka vysychá podle obecného pravidla 1 den/ 1 mm tloušťky omítky.

Po úplném vyzrání jádrové omítky provedeme vrchní štukovou omítku. V systému ji představuje omítka se zrnitostí do 0,7 mm SUPERSAN jemný. Natahujeme ji na navlhčený podklad v tloušťce 2,5 mm, po zavadnutí upravíme plstěným hladítkem.

Další sanační omítky

Novinkou v sortimentu společnosti je Cemix Sanační omítka jednovrstvá. Omítka je určena pro aplikaci v jedné vrstvě a nevyžaduje dodatečnou úpravu štukovou omítkou. Již krátkou dobu po aplikaci je možné omítku jemně zafilcovat. Je určena pro použití v interiéru i exteriéru. Doporučená tloušťka pro nanesení omítky je min. 20 mm. Omítka má jemnou strukturu díky zrnitosti max. 0,7 mm. Omítka je určena pro méně náročné sanační zákroky a je vhodným doplňkovým sanačním opatřením při pracích pod časovým tlakem. Omítku je možné zpracovávat strojně. Je vhodná pro RD, chaty, chalupy apod. Parametry odpovídá směrnici WTA.

Další sanační omítky
Další sanační omítky

Další novinkou je Cemix Sanační omítka tepelněizolační, která slouží pro sanaci vlhkého zdiva při současném zvýšení celkového tepelného odporu konstrukce. Výrobek je určen pro použití v interiéru i exteriéru. Zrnitost je max. 2 mm. Omítka omezuje únik tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách. Celková tloušťka vrstvy nanášené omítky činí min. 30 mm. Omítka je vhodná do míst, kde kvůli vlhkosti není možné aplikovat ETICS. Je určena pro části objektu, kde je zvýšený požadavek na tepelný odpor konstrukce a současně na odvlhčení objektu. Je doporučena do oblasti soklů a interiéru místností umístěných pod terénem – sklepů.

Další sanační omítky
Další sanační omítky

Nátěry sanačních omítkových systémů

Po vyzrání finální vrstvy omítky následuje konečný nátěr interiérovou či fasádní barvou. Platí zde zásada – používat výhradně ty nátěry, které nezamezují difuzi vodních par. Proto se používají barvy s Sd

Nátěry sanačních omítkových systémů
Nátěry sanačních omítkových systémů

Sanační omítkový systém musí být vždy součástí komplexního řešení vlhkostní sanace objektu. Sám o sobě příčiny vlhnutí a zasolování zdiva neřeší a důsledky tohoto namáhání odstraňuje jen dočasně. Pokud se alespoň částečně neodstraní primární příčina, která způsobuje destrukci omítek a zdiva, objeví se tytéž závady v průběhu času znovu.

Více informací naleznete na www.cemix.cz.

Publikováno: 10.6.2011, Autor: LB Cemix, s.r.o. (text a foto) , Profil autora: Redakce