reklama

Rádce pro majitele komínů

Společnost Schiedel, ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR a komunikační agenturou Deee spustili webové stránky www.nakominuzalezi.cz. Internetový portál se věnuje veškerému dění okolo komínů. Stránky jsou určeny jak stavebníkům nových rodinných domů, tak majitelům starších nemovitostí.

Rádce pro majitele komínů

Rádce pro majitele komínů

Téma bezpečnosti a údržby komínů se vynořilo na světlo domácí mediální scény již v loňském roce v podobě Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které významně mění a upravuje pravidla pro revize komínů. Přestože hlavním cílem nařízení je zvýšení bezpečnosti bytových a občanských staveb, v médiích byly slyšet spíše spekulace o lobbismu kominíků než o samotné problematice nebo důsledcích nového nařízení pro majitele staveb.

Požární bezpečnost staveb a kvalita vnitřního klimatu jsou v zájmu každého majitele nemovitosti. Setkáváme se s tím, že lidé tuto problematiku často podceňují. Obzvláště v poslední době energetických úspor, snižování výkonů topných zdrojů a využití moderních otopných technologií mnozí podceňují význam komínu, jeho návrhu i následné údržby. Přitom právě nové technologie vyžadují také jiný přístup k odvodu spalin. Proto se společnost Schiedel aktivně podílí na přípravě stránek, které by měly být především praktickým pomocníkem pro každého, kdo si uvědomuje důležitost komínu. Snahou je nenásilnou formou posílit mezi lidmi vnímání důležitosti této problematiky a přispět tak k větší bezpečnosti.

Rady a tipy pro majitele komínů
Rady a tipy pro majitele komínů

Rádce pro majitele komínů na jednom místě

Cílem stránek je lidem poradit, ale také jim ukázat jak fatální dopad může mít špatný výběr komínu či zanedbání jeho údržby. Jak již z názvu stránek vyplývá, hlavním cílem bylo posílit všeobecné povědomí o tom, že na komínu opravdu záleží. Na stránkách proto zájemci naleznou široké spektrum informací, od rad pro správný výběr komínu do novostavby, přes doporučení pro vhodné řešení dodatečného komínu až po konkrétní tipy na správnou údržbu kouřovodu.

Doposud u nás neexistoval takto ucelený souhrn informací pro všechny typy uživatelů. Pokud se chtěl potencionální zákazník něco dozvědět například o možnostech vybudování komínu pro pasivní dům, musel hledat informace na webových stránkách zabývající se nízkoenergetickým bydlením. Naopak zájemce o rekonstrukci stávajícího komínu byl nucen hledat radu na serverech pro svépomocné stavebníky. Spuštěním webových stránek www.nakominuzalezi.cz je ale s tímto tápáním konec. Stránky jsou přehledně rozčleněny do několika sekcí podle zájmu návštěvníků. Srozumitelné texty jsou proloženy početnými fotogaleriemi a zajímavými videi, které ukazují jak příkladné realizace, tak nevhodné a odstrašující příklady a jejich důsledky.

Rádce pro majitele komínů na jednom místě
Rádce pro majitele komínů na jednom místě

Zbytečné, ale fatální chyby

Problémy bohužel nevznikají pouze zanedbanou nebo neodbornou péčí o komíny. Stále velké množství poruch a závad je překvapivě způsobeno nesprávnou volbou nebo nekvalitní realizací komína. Ze statistik vyplývá, že nejčastější chybou při montáži komínu je improvizace a náhrada originálních komponent komínového systému jinými materiály. Řada dalších chyb vyplývá z nedodržení technologického postupu při montáži. Vše pramení z podcenění procesů, ke kterým v komínu dochází. Pokud by si lidé lépe uvědomili namáhání, kterým je komín v průběhu své životnosti vystaven, řadu zmíněných chyb by eliminovali.

Tvůrci stránek očekávají, že jejich obsah se bude postupně dále plnit a rozšiřovat i prostřednictvích dalších partnerů, kteří mají k tématice co dodat. Očekávají také aktivní účast čtenářů, pro které je připravena poradna s renomovanými specialisty.

Více informací naleznete na www.schiedel.cz a www.nakominuzalezi.cz.

Publikováno: 3.9.2011, Autor: Schiedel, s.r.o. (text a foto) , Profil autora: Redakce